BAZA WIEDZY

14. Wydrukować czy wysłać elektronicznie swoje zeznanie

Po uzupełnieniu wszystkich danych w formularzu rozliczenia PIT, ostatnim krokiem jest przekazanie zeznania podatkowego do urzędu skarbowego. Podatnicy mogą dokonać rozliczenia z urzędem skarbowym przez:

  • dostarczenie wypełnionych i wydrukowanych papierowych formularzy podatkowych do właściwego urzędu skarbowego osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź też
  • wysłanie rozliczenia PIT w formie elektronicznej przez Internet, w formie e-deklaracji.

Podatnicy sami decydują, która z tych form jest dla nich najbardziej odpowiednia. Warto zaznaczyć, że pod względem formalnym deklaracja elektroniczna,  jak i papierowa niczym się od siebie nie różnią, są to identyczne formularze podatkowe,  traktowane przez urząd skarbowy na równi. Jednak jeśli chodzi o samą procedurę składania deklaracji podatkowej, jest ona zupełnie inna.

Papierowe zeznania podatkowe składa się osobiście, we właściwym względem miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym lub wysyła pocztą polską listem poleconym. Potwierdzenie nadania jest dowodem złożenia deklaracji, w związku z tym należy je zachować. Wybierając tę formę dostarczenia rozliczenie PIT do urzędu skarbowego, należy w programie PIT Projekt wydrukować gotowy, już wypełniony formularz deklaracji, wybierając ikonkę ‚drukuj zeznanie’. W ten sposób ryzyko popełnienia błędu w porównaniu do wypełniania ręcznego jest zminimalizowane do zera. W przypadku papierowych rozliczeń należy pamiętać również, aby podpisać wydrukowany dokument, w przeciwnym wypadku będzie on nieważny.

Istnieje również możliwość złożenia rozliczenie PIT drogą elektroniczną. W takiej sytuacji podatnik powinien wybrać w programie PIT Projekt ikonkę ‚Wyślij deklarację’. Aby umożliwić podatnikom rozliczania się z urzędem skarbowym przez Internet, Ministerstwo Finansów stworzyło specjalną platformę, przy pomocy której możliwe jest przekazanie zeznania podatkowego, do odpowiedniego urzędu skarbowego, w formie elektronicznej.

Podatnicy, którzy zdecydują się na rozliczenia podatku przez Internet za pomocą interaktywnych formularzy podatkowych dostępnych w programie do wypełniania deklaracji – PIT Projekt, będą zobligowani do podania danych, dzięki którym urząd skarbowy zweryfikuje podatnika.

E-deklaracja podatkowa nie jest opatrzona podpisem, podlega ona weryfikacji tożsamości podatnika. Jej autentyczność zostanie potwierdzona poprzez wprowadzenie danych osobowych składającego oraz identyfikatora podatkowego, a więc: numer NIP lub numer PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu z poprzedniego rozliczenia rocznego, albo wartość „0”, jeśli za poprzedni rok nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku. Natomiast w sytuacji gdy, w ubiegłym roku została złożona więcej niż jedna deklaracja podatkowa, wymagana jest tylko jedna z kwot przychodu z dowolnie wybranego rozliczenia PIT. Bardzo ważne jest, aby nie przepisywać zsumowanych kwot z kilku zeznań, w taki sposób wprowadzone dane będą niepoprawne.