BAZA WIEDZY

Tematy pomocy

Menu

Najczęstsze błędy w zeznaniach PIT-37

Zdarza się, że składane przez podatnika zeznanie PIT zawiera błędy. Dość często wynika to z braku uwagi, podczas wypełniania formularza.

 1. Złożenie zeznania na niewłaściwym formularzu 

  Jednym z podstawowych błędów jest złożenie zeznania na błędnym formularzu. Wzory formularzy ulegają zmianie, tak więc nie trudno o błąd tego typu. Aktualny formularz zeznania PIT można rozpoznać po numerze indeksu na druku. Błędu w wyborze formularza PIT unikniemy wypełniając zeznanie korzystając z programu PIT projekt. Zawarte w programie formularze są jak najbardziej aktualne z obowiązującymi wzorami ogłoszonymi przez Ministra Finansów. Trzeba tylko pamiętać o aktualizacji programu, jeśli zainstalowaliśmy go w zeszłym roku.

 2. Podanie niewłaściwego identyfikatora podatkowego 

  W pierwszym etapie wypełniania rozliczenia podatnik jest proszony o podanie numeru PESEL bądź NIP. Należy pamiętać o tym, że ustawodawca określił w sposób precyzyjny, kto musi posługiwać się określonym sposobem identyfikacji. Podatnik podaje NIP, który jest jemu nadany, a nie jak często się zdarza NIP pracodawcy, który widnieje na formularzu PIT-11. W przypadku wątpliwości, co należy wybrać warto zapoznać się z poradnikiem – Pesel czy NIP.

 3. Niewskazanie celu złożenia zeznania 

  Podatnik już w pierwszym etapie wypełniania rozliczeni jest proszony o określenie celu złożenia zeznania – nowe zeznanie czy korekta zeznania. Wypełniając formularz korzystając z Asystenta PIT Projekt unikniemy tego błędu, program przypomni nas o konieczności dokonania wyboru.

 4. Błędny adres 

  Okazuje się, że bardzo wiele błędów dotyczy podania niewłaściwego adresu zamieszkania. W zeznaniu należy wskazać aktualny adres zamieszkania w dniu składania zeznania. Aktualny adres zamieszkania nie zawsze pokrywa się z adresem zameldowania, chyba, że jest on taki sam.

 5. Pomyłka w dochodach przy rozliczeniu wspólnym 

  Osoba, która decyduje się na rozliczenie wspólnie z małżonkiem ma wybór czy będzie występowała w zeznaniu jako podatnik czy małżonek podatnika. W dalszej części musi konsekwentnie stosować się do podjętej decyzji. Szczególnie jest to ważne na etapie wpisywania dochodów (przychodów) do zeznania. Podatnik musi wykazać swojej dochody w pozycji dotyczącej podatnika, a nie dochody współmałżonka. Zła kolejność danych jest błędem.

 6. Nieprawidłowe przeniesienie danych lub zsumowanie dochodu 

  Podatnik bardzo często popełnia błędny niestaranie przenosząc dane z otrzymanego PIT-11. Dodatkowo błędy pojawiają się w trakcie sumowania dochodu, uzyskanego z kilku źródeł. W celu uniknięcia powyższych błędów zaleca się sprawdzanie danych po ich naniesieniu. Korzystanie z Asystenta PIT pozwala na uniknięcie błędów przy dokonywaniu odliczeń, sumowaniu dochodów. Program pozwala także uniknąć pomyłek przy zaokrąglaniu kwot.

 7. Nieuprawnione korzystanie z ulg 

  Przepisy określają wymogi, jakie trzeba spełnić, aby móc skorzystać z danej ulgi, odliczenia. Nieuprawnione skorzystanie z ulgi jest błędem. Warto jeszcze na etapie wypełniania formularza zapoznać się z poradnikami dot. poszczególnych ulgi. Warto również pamiętać, że wybór sposób rozliczenia (wspólnie z małżonkiem, osoba samotnie wychowująca dziecko), jest również uzależniony od spełnienia określonych przesłanek.

 8. Brak załączników 

  W określonych sytuacjach podatnik jest zobowiązany do złożenia wraz zeznaniem załączników np. PIT-O czy PIT-D. Program PIT Projekt umożliwia wydruk pełnego zeznania podatkowego wraz z niezbędnymi  załącznikami.