BAZA WIEDZY

Kategoria:
Jaki PIT wypełnić
Wybrany artykuł

Który pit wypełnić 36 czy 37?

Podatnicy co roku mają obowiązek składania rocznego zeznania podatkowego, według ustalonego wzoru, do właściwego względem zamieszkania bądź siedziby działalności urzędu skarbowego. W związku z tym pojawiają się dylematy, który pit wypełnić 36 czy 37. Jaki formularz podatkowy należy wybrać? Warto więc wiedzieć do kogo adresowane są poszczególne deklaracje rozliczeniowe.

Wybór właściwego formularza zależny jest przede wszystkim, od rodzaju źródeł uzyskania przychody w danym roku podatkowym oraz samej metody rozliczania podatku. Zarówno pit 37, jak i pit 36 służy do rozliczania dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych według skali (18% i 32%). Różnica między formularzami jest jednak bardzo istotna.

Kto wypełnia pit 36?

Pit 36 wypełniają głównie przedsiębiorcy, podatnicy osiągający dochody opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej, których nie można wykazać w PIT-37. PIT 36 wypełnia się, jeśli w danym roku rozliczeniowym:

 • prowadziło się pozarolniczą działalność gospodarczą;
 • prowadziło się działy specjalne produkcji rolnej;
 • uzyskało przychody z najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy lub innych podobnych umów;
 • uzyskało przychody, od których samodzielnie opłacało się zaliczki na podatek (np. działalność wykonywana osobiście);
 • uzyskało przychody z zagranicy (np. emerytura, wynagrodzenie);
 • uzyskało przychody z innych źródeł opodatkowanych według skali podatkowej, od których płatnik nie musiał odprowadzać zaliczek;
 • korzystało ze zwolnienia w postaci tzw. kredytu podatkowego

 

PIT 36 umożliwia rozliczenie się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Kto wypełnia pit 37?

PIT 37 wypełniają podatnicy, którzy otrzymują od płatnika (np. pracodawcy) lub innych podmiotów imienną informację (np. PIT- 11, PIT-8 C) o wysokości osiągniętych dochodów. W PIT-37 wykazywane są dochody, które pochodzą w szczególności z tytułu:

 • wynagrodzenia i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy czy pracy nakładczej;
 • emerytur, rent krajowych;
 • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych;
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych bądź innych spółdzielniach trudniących się produkcją rolną;
 • zasiłków z ubezpieczenia społecznego;
 • stypendiów;
 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia);
 • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych;
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym;
 • należności z umowy aktywizacyjnej.

 

Ustawodawca przewiduje również szereg wyłączeń. I tak np., PIT 37 nie będą wypełniali podatnicy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą czy działy specjalne produkcji rolnej.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?