BAZA WIEDZY

Kategoria:
Ulgi podatkowe
Wybrany artykuł

PIT czy można odliczyć Internet

Ustawodawca przewidział szereg ulg i zwolnień przysługujących podatnikowi. Osobie, która płaciła za użytkowanie sieci Internet, przysługuje prawo do odliczenia od dochodu (przychodu) ponoszonych z tego tytułu wydatków. To jednak czy można odliczyć Internet w PIT jest zależne od spełniania określonych warunków. Sprawdź, kiedy można skorzystać z ulgi internetowej.

Warunki odliczenia Internet w PIT

Z ulgi internetowej mogą skorzystać tylko Ci podatnicy, którzy faktycznie ponieśli wydatki za użytkowanie sieci Internet i posiadają stosowne dokumenty potwierdzające ten fakt. W większości przypadków będzie to faktura, która zawiera dane identyfikujące sprzedawcę / nabywcę usługi, rodzaj usługi oraz wymaganą kwotę. Odliczenia w PIT można dokonać tylko w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, pod warunkiem, że w okresie poprzedzającym te lata nie korzystało się z tego odliczenia.

Kwota ulgi na Internet

Suma jaką można odliczyć w ramach ulgi internetowej jest limitowana i nie może przekroczyć kwoty 760 zł w danych roku podatkowym. Limit dotyczy jednego podatnika. W sytuacji, gdy oboje małżonkowie ponoszą wydatki na Internet, każde z nich ma prawo do skorzystania z odrębnej ulgi do wysokości ustawowo określonego limitu 760 zł na rok podatkowy. Przy czym limit nie przechodzi na następny rok. Brak osiągniętego dochodu / przychodu w danych roku podatkowym powoduje niemożliwość skorzystania z ulgi.

Formularz do odliczenia ulgi na Internet

Tylko podatnicy rozliczający się na określonych formularzach mogą skorzystać z odliczenia ulgi internetowej. I tak, odliczenia można dokonać wypełniając zenanie podatkowe PIT-36, PIT-37 oraz PIT-28. Ulga internetowa odliczana jest od dochodu, w przypadku gdy podatnik jest opodatkowany według skali podatkowej (m.in. uzyskując dochody z pracy, umowy zlecenia czy działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych). W sytuacji, gdy podatnik jest opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (m.in. uzyskując przychody z najmu prywatnego, z działalności gospodarczej lub też ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu opodatkowane ryczałtem), ulga odliczana jest od przychodu.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari