BAZA WIEDZY

Kategoria:
Wypełnianie PIT online
Wybrany artykuł

Zeznania podatkowe online

Z roku na rok w Polsce rośnie dostęp do internetu. Ta forma pozyskiwania i przepływu informacji stała się na tyle powszechna, że wykorzystuje się ją w różnych dziedzinach życia m.in. rozliczeniach podatkowych. Posiadając dostęp do sieci podatnik może zdecydować się na złożenie zeznania podatkowego online w sposób bezpieczny i szybki.

Zeznania podatkowe online – czy warto z nich skorzystać?

Ministerstwo Finansów zachęca do rozliczania się z urzędami skarbowymi w formie elektronicznej. Do końca 2017 roku w formie elektronicznej zostało złożonych ponad 68 mln dokumentów. Elektroniczne zeznanie podatkowe jest tak samo ważne, jak deklaracje podatkowe, składane w tradycyjnej wersji papierowej. Wypełniając e-deklarację również można skorzystać z preferencyjnych zasad rozliczenia tj. np. rozliczenie wspólnie ze współmałżonkiem, jako osoba samotnie wychowuje dziecko bądź też zastosowania licznych ulg podatkowych, do których dana osoba jest uprawniona.

Zaletą deklaracji online jest większa szybkość rozliczenia się z podatku dochodowego od osób fizycznych w porównaniu z papierowymi deklaracjami. Składając osobiście zeznanie często musimy czekać na swoją kolej, nie mówiąc już o czasie, który jest nam potrzebny na dotarcie do urzędu. Nie ulega więc wątpliwości, że zeznanie podatkowe online jest wygodne w użyciu dla osób chcących rozliczyć się z fiskusem.

Chcąc złożyć zeznanie Pit przez internet należy potwierdzić swoją tożsamość. Można skorzystać z kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub też wpisać w programie komputerowym, wysokość przychodu uzyskanego w poprzednim roku podatkowym. Ta kwota jest przepisywana z zeszłorocznego zeznania. Jeśli kwota jest zgodna z tą, która została wskazana u fiskusa, PIT przekazywany jest automatycznie do właściwego urzędu skarbowego. Podatnik wysyłając zeznanie online otrzymuje potwierdzeniem jej złożenia w urzędzie skarbowym jest tzw. UPO. Cała procedura złożenia deklaracji online jest w pełni bezpieczna.

Jakie zeznania podatkowe online można złożyć?

Program PIT Projekt umożliwia wypełnienie i wysłanie do urzędu skarbowego wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28 wraz z załącznikami. Celem może być zarówno samo złożenie deklaracji podatkowej, jak i korekta zeznania podatkowego online. Wysyłka korekty zeznania podatkowego przebiega na takich samych zasadach jak złożenie deklaracji. Musimy potwierdzić swoją tożsamość. Po pozytywnej weryfikacji otrzymujemy Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. Korekta online traktowana jest przez fiskusa na równi z papierową korektą deklaracji.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari