pobierz program

instalator .exe dla Windows pit 37 online

lub

wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecieprogram do pitów

Program do korekty PIT

Podatnik, który złożył już swoje zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego, może je skorygować poprzez złożenie korekty. Korekta jest niezbędna w sytuacji, gdy popełni się błąd rachunkowy bądź niewzględni się wszystkich dochodów czy ulg. Warunkiem jest jednak brak toczącego się postępowania podatkowego bądź kontroli podatkowej w stosunku do danego elementu deklaracji, który chce się skorygować. Przy korekcie pomocny jest program do korekty pit – PIT Projekt.

Jak wypełnić korektę w PIT Projekt?

Gdy podatnik zadeklaruje mniejsze / większe przychody od tych, które w rzeczywistości osiągnął, powstanie różnica między podatkiem, który wpłynął na konto urzędu skarbowego. Dzięki korekcie można sprostować zaistniałą sytuację i uniknąć odpowiedzialności karnej. Chcąc skorygować deklarację, należy skorzystać z programu do korekty pit Projekt. Poleca się skorzystanie z PIT Asystenta, aby sprawnie i szybko wypełnić korektę. Korektę wypełnia się na takich samych zasadach co właściwe zeznanie podatkowe, z tym że jako cel zeznania wskazuję się opcję korekta zeznania. Użytkownik musi wskazać sposób rozliczenia, źródła dochodów oraz ilość i rodzaj posiadanych formularzy PIT 11 oaz PIT 40/11A od pracodawcy. Ponownie do programu należy przenieść wszystkie kwoty, aby na nowo odliczyć podatek. Konieczne jest także określenie przysługujących podatnikowi ulg i odliczeń. Korekta pozwala także na przekazanie 1% podatku wybranej OPP. Warto pamiętać, że dla urzędu skarbowego to dane z korekty są wiążące. Nie można więc pomijać żadnego z elementów z zeznani, gdyż zwyczajnie niezostanie on uwzględniony. Podatnik, sporządzając korektę, może podać przyczynę korekty.

Wysyłka korekty

Korekt przesyłana jest tak samo, jak pierwotna deklaracja. Można to zrobić online w formie elektronicznej, pocztą bądź też wydrukować i osobiście zanieść do urzędu skarbowego. Wysyłając korektę pit przez Internet, zyskuje się sporo czasu. Można to zrobić bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W celu weryfikacji podaje się kwoty przychodu z zeszłorocznego zeznania. O tym, czy deklaracja została prawidłowo wysłana, informuje status wysyłki. Przy prawidłowym dostarczeniu deklaracji elektronicznej do urzędu skarbowego wyświetla się status – 200. Użytkownik tak jak przy wysyłce deklaracji pierwotnej otrzymuję Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Warto pamiętać, że status 414 będzie oznaczał negatywną weryfikację wprowadzonych danych i trzeba ponownie wysłać korektę pit. Cała procedura wypełniania wysyłki korekt pit nie jest skomplikowana, wystarczy dokładnie czytać komunikaty wyświetlane przez Program PIT Projekt.

pobierz program

instalator .exe dla Windows pit 37 online

lub

wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecieprogram do pitów

PIT Projekt – wspierane organizacje