1,5% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego

OPP, czyli organizacje pożytku publicznego, to stowarzyszenia i fundacje pomagające potrzebującym. Często utrzymują się wyłącznie z datków.

     

 

OPP, czyli organizacje pożytku publicznego, to stowarzyszenia i fundacje pomagające potrzebującym. Często utrzymują się wyłącznie z datków.

Chcesz przekazać 1,5 procent podatku dla OPP i zastanawiasz się, jak to zrobić poprawnie? Czy są takie sytuacje, kiedy nie można przekazać 1,5 procent podatku? Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami na ten temat. W dniu 1 stycznia 2004 roku weszła w życie ustawa o wolontariacie. Na jej mocy podatnik płacący podatek dochodowy od osób fizycznych może przeznaczyć 1,5% swojego należnego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego znajdującej się na oficjalnej liście tego rodzaju instytucji. Wykaz organizacji pożytku publicznego, które są uprawnione do zbierania w ten sposób funduszy, umożliwia wybór odpowiedniej instytucji bez obaw, że nasze datki przepadną lub trafią w niepowołane ręce.

Przed 1 stycznia 2007 roku podatnik był obowiązany osobiście dokonać przelewu na rzecz wybranej przez siebie OPP, a następnie odliczyć tę kwotę w swoim rozliczeniu rocznym. Obecnie na wniosek podatnika wyrażony w zeznaniu rocznym jeden i pół procenta na konto bankowe OPP przekazuje naczelnik Urzędu Skarbowego.

Program PIT Projekt umożliwia podatnikowi w łatwy sposób przekazanie półtora procenta podatku dla wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

1,5% podatku - Ile można zyskać?

Przekazując 1,5% podatku dla OPP, podatnik samodzielnie decyduje o tym, co stanie się z częścią jego podatków i jak zostaną wykorzystane. To nic nie kosztuje, a można wspomóc najbardziej potrzebujących. Co ważne, te pieniądze i tak nie zostaną zwrócone podatnikowi. Jeśli nie zostaną przekazane jakiejś organizacji pożytku publicznego, to rząd zdecyduje, jak je wydać.

Kto może przekazać 1,5% podatku?

 • podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatnik objęty liniowo 19-procentową stawką podatku,
 • podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych.

Podatek można jednak przekazać jedynie organizacji, która jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Aby zachować prawo do przekazania półtora procenta, należy złożyć rozliczenie roczne w ustawowym terminie, tj. 30 kwietnia dla podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych PIT-36, PIT-37, ryczałtu, odpłatnego zbycia papierów wartościowych PIT-38. Wystarczy w zeznaniu podatkowym uzupełnić odpowiednią rubrykę, umieszczając w niej numer KRS danej organizacji oraz wyliczoną kwotę, jaką przeznaczamy na pomoc. Można wskazać również cel szczegółowy np. imię i nazwisko osoby, na której zbiórkę pieniędzy przekazujemy swój podatek. Program do rozliczania PIT ułatwi wypełnienie deklaracji online i szybkie wysłanie jej do Urzędu Skarbowego!

Kwota 1,5% podatku

Podatnik może przekazać nie więcej niż 1,5% podatku wskazanego w zeznaniu podatkowym. Od niego zależy decyzja czy będzie to całe 1,5%, czy też tylko część tej kwoty. Jeśli przekazuje tylko część podatku – wpisuje po prostu kwotę mniejszą niż 1,5%. Jeżeli przekazuje całe 1,5%, to w deklaracji określa faktyczną kwotę w złotówkach. Wykazana kwota 1,5% musi wynikać albo z zeznania, albo z korekty zeznania złożonej w terminie nie dłuższym niż miesiąc od terminu ostatecznego na złożenie deklaracji za dany rok. Jeżeli zatem termin ostateczny u rozliczających PIT-37 to 30 kwietnia, korektę ze zmianą kwoty lub korektę ujmującą kwotę 1,5% można złożyć do końca maja. 

1,5% - Warto wiedzieć

Zaokrąglenie

Przekazywaną kwotę podatku należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół. Przykładowo, gdy 1,5% procent wynosi 65,52 zł przekazać należy 65,20 zł, gdy kwota ta wynosi 65,59 zł, przekazać należy 65,50 zł.

1,5% podatku a darowizna

Podatnik może przekazać nie więcej niż 1,5% podatku wskazanego w zeznaniu podatkowym. Od niego zależy decyzja czy będzie to całe 1,5%, czy też tylko część tej kwoty. Jeśli przekazuje tylko część podatku – wpisuje po prostu kwotę mniejszą niż 1,5%. Jeżeli przekazuje całe 1,5%, to w deklaracji określa faktyczną kwotę w złotówkach. Wykazana kwota 1,5% musi wynikać albo z zeznania, albo z korekty zeznania złożonej w terminie nie dłuższym niż miesiąc od terminu ostatecznego na złożenie deklaracji za dany rok. Jeżeli zatem termin ostateczny u rozliczających PIT-37 to 30 kwietnia, korektę ze zmianą kwoty lub korektę ujmującą kwotę 1,5% można złożyć do końca maja. 

1,5% podatku - Dobry przykład

Od kilku lat współpracujemy i aktywnie wspieramy Stowarzyszenie „Poranek”. Głównym jego celem jest prowadzenie i wspieranie działań dobroczynnych, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy żywnościowej, a także krzewienie edukacji, przede wszystkim edukacji na temat żywności, gospodarowania nią i innymi zasobami, a także zdrowej diety i zdrowego stylu życia. Misją „Poranka” jest działalność na rzecz godności każdego człowieka poprzez aktywność dobroczynną tak, aby każda osoba, niezależnie od stanu posiadania, pochodzenia, przekonań, narodowości, rasy czy płci była traktowana z godnością i szacunkiem w tym samym stopniu. Stowarzyszenie dąży do usamodzielniania osób ubogich oraz do niwelowania barier społecznych.

1,5% podatku - Oferta dla organizacji

 

 

Program PIT Projekt jest prostą i intuicyjną aplikacją umożliwiającą wypełnienie zeznania podatkowego. Dzięki swoim zaletom jest chętnie wybierany przez podatników. Umożliwia również przekazanie 1,5% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Podatnik może samodzielnie wybrać, na czyją konkretnie rzecz zostanie przekazana kwota pochodząca z zeznania rocznego.

Mamy świadomość, że duża część z OPP boryka się z problemem skutecznego dotarcia do podatnika. W konsekwencji kwota zostanie przekazana tylko tym organizacjom, które potrafią jak najlepiej wypromować swoją działalność, a przecież często od otrzymania 1,5% podatku zależy możliwość dalszej realizacji zadań danej OPP.

Wychodząc naprzeciw potrzebom OPP firma GP Soft – posiadająca wieloletnie doświadczenie w wytwarzaniu oprogramowania komputerowego i działalności marketingowej – stworzyła specjalną ofertę umożliwiającą dotarcie OPP do jak największej liczby podatników i uzyskanie wpływów z tytułu przekazania 1,5% podatku.

Specjalnie dla Państwa oferujemy:

 

 • indywidualnie przygotowany pakiet programów komputerowych PIT Projekt;
 • promocję Państwa OPP przy wykorzystaniu najnowocześniejszych kanałów informacji tj. Internet, Poczta E-mail, AdWords, Social Media Marketing;
 • przygotowaną dla Państwa własną stronę internetową typu Landing Page pod adresem: twoja-organizacja.eopp.pl;
 • możliwość dotarcia do setek tysięcy osób, które mogą być zainteresowane działalnością danej OPP.

Program PIT Projekt dla Twojej organizacji

W ramach akcji promocyjnej danej OPP opracujemy dla Państwa indywidualną wersję programu komputerowego – PIT Projekt, która będzie zawierać pełen branding Państwa OPP, a w szczególności logo, dane teleadresowe, numer KRS, Regon, NIP i inne informacje związane z prowadzoną działalnością. Dzięki wprowadzonemu „na sztywno” numerowi KRS uzyskają Państwo większe wpływy z tytułu przekazania 1,5% podatku przez podatnika.

Program może mieć formę:

 • wersji instalacyjnej – jako aplikacja instalowana na komputerze podatnika;
 • wersji online – jako aplikacji umożliwiającej sporządzanie zeznań podatkowych w przeglądarce internetowej bez konieczności instalacji.

W ramach oferty otrzymują Państwo pełne i niczym nieograniczone prawo do rozpowszechniania programu w wybranej wersji.

Przykładowe metody dystrybucji programu:

 • PIT Projekt CD
 • Na płytach CD (zapytaj o ofertę produkcji płyt)
 • W kampaniach e-mail (udostępniamy pakiet przycisków programu do wiadomości e-mail)
 • Na portalach społecznościowych (Facebook), portalach tematycznych i innych serwisach internetowych.
 • W narzędziach promocji Google AdWords (zapytaj o ofertę AdWords)
 • W kampaniach SMS’owych
 • W serwisie eopp.pl (przycisk do uruchomienia/pobrania programu wyświetlany automatycznie)
 • Na własnej stronie WWW (udostępniamy pakiet przycisków programu na stronę)

Okno startowe

Jedną z form skutecznej promocji jest okno startowe, uruchamiające się wraz z Programem PIT Projekt. Jesteśmy w stanie w sposób dowolny dostosować ekran powitalny (okno startowe) do Państwa potrzeb. Przeważnie zawarte są tam podstawowe informacje o danej OPP takie jak: nazwa, krs, adres, telefony, fax, e-mail, adres www, logo oraz tekst powitalny typu:

„Dziękujemy za przekazanie 1,5% podatku naszej OPP”

Ale to nie wszystko, okno startowe posiada dużo większe możliwości edycyjne.

Prezentacja Twojej organizacji w serwisie eopp.pl

Serwis internetowy Organizacji Pożytku Publicznego eopp.pl zrzesza wszystkie organizacje uprawnione do otrzymywania 1,5% podatku z całej Polski. Posiada on szereg narzędzi takich jak: wyszukiwarka, filtry lokalizacyjne oraz podział OPP wg rodzaju prowadzonych działalności. Podatnik ma możliwość łatwego znalezienia określonej organizacji. W ramach naszej oferty oferujemy możliwość stworzenia rozbudowanej prezentacji w serwisie eopp.pl, w której zaprezentujecie Państwo swoją działalność. Warto pamiętać, że to od dobrej prezentacji zależy ilu podatników przekazaniu swój 1,5% dla danej OPP. Indywidualna prezentacja jest też dostępna jako niezależna strona internetowa pod adresem www:

twoja-organizacja.eopp.pl

Główne cechy prezentacji w serwisie eopp.pl:

 • niezależny adres internetowy typu twoja-organizacja.eopp.pl
 • strona typu „landing page”, idealnie nadająca się do prowadzenia internetowych kampanii promującej 1,5% dla Twojej OPP
 • pełne dane teleadresowe, numery KRS, Regon, NIP, numer konta bankowego, logo organizacji, lokalizacja na mapie,
 • wyróżniony odnośnik do programu PIT Projekt,
 • pełne informacje związane z działalnością organizacji,
 • rozbudowana forma multimedialna umożliwiająca prezentowanie sformatowanego tekstu, zdjęć, animacji, filmów i innych,
 • prezentacja posiada najwyższy priorytet na wyświetlanej liście wyszukanych organizacji w serwisie eopp.pl, wyświetla się w wynikach wyszukiwania znanych wyszukiwarek internetowych tj. Google, Bing, Yahoo,
 • OPP otrzymuje dostęp do panelu zarządzania treścią, dzięki któremu sama może dokonywać zmian na stronie,
 • bezpłatne konto w „Strefie OPP”.
Organizacje polecane

Serwis internetowy Organizacji Pożytku Publicznego eopp.pl umożliwia również umieszczenie baneru reklamowego organizacji w sekcji „Organizacje polecane”. Reklama wyświetlana jest na każdej podstronie serwisu łącznie ze specjalną sekcją promowanych OPP na stronie głównej. Baner ma formę logotypu danej OPP i jest powiązany ze stroną zawierającą prezentację organizacji. Dodatkowo ta forma reklamy ma opcję szybkiego podglądu. Po najechaniu na banner kursorem wyświetlana jest nazwa organizacji, KRS, adres, telefony, fax, e-mail, www i inne.

Statystyki kampanii 1,5%

Jedną z najczęstszych przyczyn niepowodzenia prowadzony akcji promocyjnych, jest brak właściwej kontroli nad jej przebiegiem. Kampanie żyjące tzw. „własnym życiem” w okresie rozliczeniowym z reguły nie przynosiły zadowalających efektów. Do Programu PIT Projekt dołączony jest również moduł ze statystykami, które przedstawiają prognozy dotyczące pobrań programu, jego uruchomienia, wpływów 1,5% podatku dla danej OPP czy wreszcie rozkładu geograficznego aktywności. Dzięki temu OPP może na bieżąco kontrolować prowadzoną kampanię oraz podejmować działania, które będą zmierzały do jej usprawnienia.

PIT Projekt - wspierane organizacje