BAZA WIEDZY

Kategoria:
PIT 38
Wybrany artykuł

PIT 38 – jak wypełnić? Wzór, formularz

W artykule omówimy PIT-38 – do kiedy go wypełnić oraz jak to zrobić poprawnie. W bazie wiedzy dostępne są szczegółowe dane o PIT-38 – co to za deklaracja, kto powinien ją wybrać. W tym wpisie zajmujemy się strukturą dokumentu. Deklaracja PIT-38 to formularz zbudowany z kilku części, które podatnik musi uzupełnić.

PIT-38 – jak wypełnić i do kiedy?

Formularz PIT-38 należy do jednych z prostszych do wypełnienia. Można to zrobić online lub w formie zeznania papierowego bezpośrednio w Urzędzie, lub wysłanego pocztą. PIT-38 – wzór udostępniamy na stronie – musi być wypełniony bez błędów i pomyłek w obliczeniach. Należy pamiętać, że decydując się na papierowy PIT-38 – druk dostępny jest na stronie Ministerstwa Finansów – powinien on mieć kolejny numer porządkowy, co gwarantuje użycie aktualnej wersji. Zobacz przygotowany przez nas PIT-38 – jak wypełnić wzór, aby spełniał wymagania. Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej, dokument powinien być złożony do 30 kwietnia za poprzedni rok.

Wypełnienie PIT-38 krok po kroku

W pozycji 1 wpisujemy NIP lub PESEL, a w pozycji 4 rok, za który składana jest deklaracja. W części A najważniejsze informacje to miejsce składania dokumentów (Urząd Skarbowy) oraz cel złożenia zeznania (nowa deklaracja czy korekta, jeśli poprawiamy dane, to zaznaczamy rodzaj korekty). Część B to dane osobowe podatnika, a C przychody oraz koszty uzyskania przychodów. Tutaj należy wprowadzić dane z PIT-8C jeśli taki dokument został wystawiony. Część D to obliczenia zobowiązania podatkowego, gdzie wskazujemy ewentualną stratę z lat ubiegłych, podstawę obliczenia podatku, jego stawkę, podatek zapłacony za granicą i ten należny. W części E uzupełniamy informacje o zbyciu walut wirtualnych. Część F to obliczenie zobowiązania podatkowego z tym związanego, a w części G wskazujemy podatek do zapłaty lub zwrotu.

W kolejnej rubryce jest miejsce na zryczałtowany podatek dochodowy z podziałem na miesiące. Część I dotyczy osób zbywających papiery wartościowe i dywidendy. W kolejnych dwóch rubrykach wskazuje się instytucję, na którą przekazujemy 1,5%, wpisując jej KRS. Z kolei w części L należy podać dane na temat ilości załączników. Jeśli podatnik ma otrzymać zwrot podatku, w części M wpisuje numer rachunku, na który mają zostać przelane pieniądze. W punkcie K umieszcza się dane o karcie dużej rodziny. Natomiast ostatnia rubryka to miejsce na podpis podatnika lub osoby go reprezentującej.

Podsumowanie

Dostępny na stronie przykład wypełnienia PIT-38 pomoże lepiej przygotować się do samodzielnego złożenia wybranej deklaracji. Wypełnienie PIT-38 krok po kroku ułatwia obecność instrukcji. Warto jednak sięgnąć po program do rozliczania PIT, który przeprowadzi przez wszystkie etapy i wyeliminuje ryzyko popełnienia błędów. Zwłaszcza że PIT-38 — formularz interaktywny — jest łatwiejszy do uzupełnienia. Można też skorzystać z opcji pomocy asystenta, gdzie wystarczy, że udzieli się odpowiedzi na kilka prostych pytań. Złożenie PIT-38 online nigdy nie było takie proste!

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari