BAZA WIEDZY

Kategoria:
PIT 36
Wybrany artykuł

Rozliczenie PIT-36 krok po kroku

Deklarację PIT-36 wypełniają i składają głównie przedsiębiorcy oraz osoby łączące pracę na etacie z działalnością gospodarczą. Do złożenia PIT-36 zobowiązani są m.in. ci podatnicy, którzy uzyskali przychody z zagranicy, emerytury zagranicznej, najmu na zasadach ogólnych lub z działów specjalnych produkcji rolnej.

 

Krok 1
Przygotuj potrzebne informacje

Przygotuj informacje o przychodach z działalności firmy, poniesionych kosztach, kwotach zapłaconych składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z działalności oraz zaliczkach na podatek dochodowy. Jeśli pracowałeś na etacie, niezbędny będzie również PIT-11 sporządzony przez Twojego pracodawcę.

 

Krok 2
Uruchom Program PIT Projekt i skorzystaj z PIT Asystenta

Skorzystaj z kreatora deklaracji PIT Asystent, dedykowanego początkującym użytkownikom, który poprowadzi Cię krok po kroku przez cały proces wypełniania rozliczenia podatkowego.

 

Krok 3
Postępuj według wskazówek PIT Asystenta

Kolejno wypełniaj wymagane pola, określ sposób opodatkowania, wpisz swoje dane oraz dane firmy. Po wpisaniu kwoty uzyskanych przez firmę przychodów oraz poniesionych kosztów program sam wyliczy jej dochód lub stratę. W przypadku uzyskiwania przychodów ze stosunku pracy wprowadź do systemu posiadany PIT-11. Będziesz również poproszony o wpisanie kwot zapłaconych składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z działalności oraz zaliczek na podatek dochodowy.

 

Krok 4
Określ przysługujące Ci ulgi

Wybierz ulgi, które Ci przysługują i z których chcesz skorzystać. Na temat ulg przeczytasz w naszej BAZIE WIEDZY.

 

Krok 5
Przekaż podatek OPP

W Tym kroku istniej możliwość wskazania OPP, której zostanie przekazany 1,5 % podatku z rozliczanego zeznania. Możesz wybrać z listy dowolną OPP.

 

Krok 6
Zweryfikuj poprawność danych

Jeśli deklaracja jest już gotowa, wyświetl jej pogląd w celu weryfikacji poprawności wprowadzonych danych. Możesz powrócić do kreatora i poprawić błędne dane.

 

Krok 7
Złóż zeznanie podatkowe

Możesz wydrukować zeznanie i złożyć je osobiście do urzędu skarbowego bądź też wysłać zeznanie elektronicznie do systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari