BAZA WIEDZY

Kategoria:
Korekta PIT
Wybrany artykuł

Zasady wprowadzania korekt w rocznych zeznaniach podatkowych

Czeka Cię korekta PIT-u i zastanawiasz się, jak się za nią zabrać? Zapraszamy do zapoznania się z informacjami, jakie są najczęściej spotykane przyczyny składania korekt zeznania podatkowego oraz jak powinno się to poprawnie wykonać. Odpowiednio wypełnione dokumenty to szansa na skorzystanie z ulg oraz uniknięcie kar finansowych, warto więc dopilnować złożenia korekty w terminie i na aktualnie obowiązujących zasadach.

Korekta PIT – najważniejsze informacje

Korekta PIT-37, PIT-36 czy korekta PIT-11 oraz wszystkich pozostałych deklaracji wymagają przestrzegania kilku zasad. A dlaczego w ogóle pojawia się konieczność ich wykonania? Do najczęściej wymienianych przyczyn formalnych, które zmuszają nas do poprawy dokumentu, należą:

  • wypełnienie nieaktualnego druku,
  • wpisanie złych danych (numeru NIP/PESEL, złe dane osobowe),
  • wybranie złego Urzędu Skarbowego jako miejsca złożenia deklaracji,
  • brak wymaganych załączników.

Podstawowe zasady wprowadzania korekt w rocznych zeznaniach podatkowych dotyczą przypadków, gdy PIT zawiera kluczowe błędy rachunkowe lub inne nieścisłości, mające zazwyczaj bardzo istotne znaczenie w prawidłowej ewidencji podatkowej osoby składającej swoje roczne zeznanie. Jakie to mogą być nieścisłości?

Popularną przyczyną pojawiania się błędów w rocznym zeznaniu podatkowym jest nieodpowiednie wypełnienie poszczególnych części PIT-u lub też nieprawidłowe odliczenie ulg podatkowych. Kolejnym powodem, który stanowi przesłankę do jak najszybszego skorygowania zeznania podatkowego, są błędy rachunkowe dotyczące obliczenia rocznego dochodu konkretnego podatnika. Wiele osób zbyt wcześnie decyduje się także na wysłanie swojego PIT- u, co nierzadko prowadzi do powstawania wielu poważnych nieprawidłowości. Niejednokrotnie podatnicy w ogóle nie sprawdzają treści swojego rocznego zeznania podatkowego przed jego wysłaniem. W trakcie wypełniania formularza PIT każdy podatnik powinien też dysponować kompletem, wymaganych do tego działania dokumentów, stanowiących podstawę m.in. do odliczeń z tytułu ulg podatkowych. Nie wszystkie błędy w PIT wymagają korekty. Literówka w imieniu, nazwisku czy nazwie firmy nie jest uznawana przez fiskus za powód do skorygowania zeznania podatkowego.

Zasady wprowadzania korekt w rocznych zeznaniach podatkowych – podstawa prawna i przesłanki

Jak zrobić korektę PIT? Ordynacja podatkowa, działając na mocy ustawy o prawie podatkowym, a szczególnie art. 81, dopuszcza ewentualność korekty rocznego zeznania podatkowego. Warto pamiętać też, że błędy w rocznym zeznaniu podatkowym mogą być wykryte przez konkretny Urząd Skarbowy, który w takim przypadku ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym płatnika i wszcząć odpowiednią procedurę, mającą na celu wyjaśnienie tej kwestii. W przypadku, gdy podatnik samodzielnie ustali, jakiego typu błędy pojawiły się w jego zeznaniu rocznym, może on również samodzielnie złożyć korektę swojego PIT-u. Należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach, które obowiązują przy uruchamianiu tej procedury. Po pierwsze, warunkiem koniecznym przy składaniu korekty PIT- u jest jasne zaznaczenie celu tego działania. Musi ono wynikać jedynie z uzasadnionych i niepodlegających żadnej dyskusji przyczyn. Kolejną, bardzo istotną zasadą, która obowiązuje przy składaniu korekt zeznań podatkowych, jest okres ich przedawnienia, który wynosi 5 lat, licząc od końca roku, w którym to została złożona pierwotna wersja PIT- u. Po tym okresie nie można samodzielnie dokonywać korekt złożonych dokumentów.

Na jakim formularzu należy dokonać korekty PIT- u?

Korekta zeznania podatkowego jest obowiązkowa, gdy w wyniku powstania rażących błędów rachunkowych czy innego typu uchybień, pojawiają się istotne różnice w wysokości podatku dochodowego. To procedura oparta na kilku zasadach, o których należy pamiętać, składając korektę PIT za dany rok podatkowy. Dokonanie korekty PIT- u wymaga zastosowania odpowiedniego formularza. Deklaracje PIT często zmieniają swoją szatę graficzną, dlatego też należy pamiętać o tym, że składając korektę za dany rok kalendarzowy, dokonuje się jej wyłącznie na formularzu, zgodnym ze wzorem obowiązującym w korygowanym roku podatkowym. Oznacza to, że korekta PIT- u za rok 2022, musi być dokonana na druku obowiązującym w tym okresie, nie zaś na aktualnie obowiązującej deklaracji PIT.  

Jak złożyć korektę PIT?

Gdy już wiemy, jak poprawić formularz, pozostaje pytanie jak złożyć korektę PIT? Oraz ile czasu na korektę PIT przewidziano w ustawie? Podobnie jak w przypadku zwyczajnego trybu składania deklaracji, można to zrobić osobiście w Urzędzie, za pośrednictwem poczty, jak i przez Internet. Korekta PIT online zajmuje o wiele mniej czasu, pozwala też bazować na wcześniej złożonym dokumencie. Najlepiej zrobić to natychmiast po zauważeniu błędu lub po informacji ze strony Urzędu, który ten błąd zauważył pierwszy. Jak wspomnieliśmy, podatnik ma na to 5 lat, ale jeśli korekta zostanie przesłana w terminie sześciu miesięcy od złożenia zeznania, można skorzystać z obniżenia odsetek za zwłokę o połowę. Deklaracja może być również modyfikowana nawet kilkukrotnie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Pamiętaj jednak, że korekta zeznania podatkowego nie oznacza uzupełniania formularza tylko w miejscu popełnienia błędu, należy wypełnić wszystkie jej pola. I tu z pomocą przychodzi Projekt PIT. Nasz program do rozliczania PIT służy jako chmura, w której można przechowywać wszystkie złożone przez podatnika deklaracje, co zapewnia wygodny do nich dostęp w razie takiej konieczności. Jeśli więc czeka Cię korekta PIT-39, PIT-37 czy PIT-36, wystarczy, że wykorzystasz wcześniej wprowadzone dane, korygując te, które tego wymagają. Co ważne, nie ma znaczenia, jak złożyłeś oryginalną deklarację – korekta może być dostarczona do Urzędu w inny sposób. Wysłałeś PIT pocztą? I tak możesz przesłać korektę drogą elektroniczną!

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?