BAZA WIEDZY

Kategoria:
PIT 39
Wybrany artykuł

PIT 39 – jak wypełnić? Druk, wzór

Wypełniając PIT-39 – druk lub interaktywny formularz online – warto odpowiednio się do tego przygotować. Zebrać niezbędne informacje, dokumenty, poznać sam formularz, jego strukturę i sprawdzić wszystkie obliczenia. Dobrze jest też zabrać się za jego wypełnianie odpowiednio wcześnie. Dzięki temu uniknie się stresu, a w przypadku trudności, będzie czas na znalezienie odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania.

W poprzednich wpisach przybliżyliśmy już najważniejsze informacje o PIT-39 – co to jest za deklaracja i kto ją powinien wybrać. Dziś skupimy się na tym, jak wypełnić ten dokument, aby spełnił swoją funkcję. Poprawne wypełnienie formularza gwarantuje również uniknięcie kar finansowych oraz szybsze przekazanie 1,5% podatku dla potrzebującej osoby lub organizacji.

PIT-39 – jak wypełnić deklarację?

Przed wypełnieniem poszczególnych rubryk, warto zapoznać się z budową PIT-39 – wzór dostępny u nas na stronie – co pomoże odpowiednio przygotować się do jego uzupełnienia. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o PIT-39 – instrukcję wypełnienia kolejnych rubryk w formularzu. W pierwszej części należy wskazać miejsce i cel składania zeznania: urząd, do którego adresowany jest dokument oraz zaznaczyć czy składane jest nowe, czy wprowadzana jest korekta wcześniej wysłanego zeznania. Pierwsze rubryki to też identyfikacja podatnika. Umieszcza się tu swoje dane identyfikacyjne, czyli imię i nazwisko, numer PESEL oraz dokładny adres zamieszkania.

Kolejne części formularza skupiają się na konkretnych kwotach związanych ze sprzedażą domu, mieszkania czy budynku użytkowego. W części C podaje się dochód lub stratę z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Wyszczególnić trzeba kwotę przychodu, koszty jego uzyskania, sumę odpisów amortyzacyjnych i na podstawie tych danych wylicza się dochód. W części D oblicza się zobowiązanie podatkowe, a w E umieszcza się obliczenia dotyczące podatku do zapłaty. Osobno znajdują się rubryki do przekazania 1,5% podatku, wskazania ilości załączników i podpisu podatnika lub osoby, która go reprezentuje. Wypełniasz PIT-39 – do kiedy należy go złożyć? Przypominamy, że termin składania deklaracji za poprzedni rok mija 30 kwietnia.

Podsumowanie

PIT-39 – przykład wypełnienia dostępny jest na naszej stronie – nie wymaga dużej liczby skomplikowanych działań. Należy jednak zadbać o umieszczenie w nim prawidłowych danych i obliczeń. Polecamy złożyć PIT-39 online, co pozwoli zaoszczędzić dużo czasu, pomoże też wypełnić dokument bez trudu i błędów. Nasz program do rozliczania PIT, pomoże przejść przez cały proces szybko i sprawnie. Można wybrać wsparcie asystenta, gdzie odpowiadając na pytania, otrzymamy gotowy i wypełniony formularz. Dla tradycjonalistów zachowano możliwość wypełnienia dokumentu cyfrowego, który wygląda dokładnie, jak jego papierowy ekwiwalent.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari