Jak rozliczyć PIT-8C oraz PIT-11?

Otrzymałeś druki PIT-8C i PIT-11 do rozliczenia i nie wiesz jak je rozliczyć? Tu znajdziesz tutorial dla Ciebie.

Podatnik oprócz zwykłego druku PIT-11 może otrzymać również formularz PIT-8c. Pamiętaj, że jest on również podstawą rozliczenia podatku dochodowego i musi być uwzględniony w rocznej deklaracji PIT.

PIT-8C a rozliczenie roczne. Druk 8C jest informacją o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. W PIT-8C zostały wykazane zarówno przychody, dla których płatnik zobowiązany jest pobrać zaliczkę na podatek, jak i te, które zobowiązują do rozliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Jak rozliczyć PIT-8C? Sposób rozliczenia jest analogiczny, jak w przypadku posiadania tylko jednego formularza PIT-11, przy czym należy wprowadzić do programu każdy posiadany formularz PIT-11 i PIT-8C. Program zsumuje przychody i wstawi odpowiednie kwoty na gotowej deklaracji.