BAZA WIEDZY

Kategoria:
Wybrany artykuł

Limit darowizn dla dziecka – ile razy można z niego skorzystać

Zastanawiasz się, ile razy można dać darowiznę dziecku? Czy obowiązują aktualnie jakieś ograniczenia w tym zakresie? Ile można podarować dziecku bez podatku? Na te i podobne pytania odpowiemy w tym artykule, zapraszamy do lektury.

Darowizna od rodziców – najważniejsze informacje

Ustawa o podatku od spadków i darowizn określa jasno zasady przekazywania darowizn. Podstawą wszelkich analiz są grupy podatkowe, do której należą wręczający i przyjmujący darowiznę. Wyróżnia się trzy zasadnicze grupy:

  • I grupa, w której znajdują się najbliżej spokrewnieni lub spowinowaceni: wstępni, zstępni, pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa, małżonek,
  • II grupa, to zstępni i małżonkowie osób z pierwszej grupy oraz innych zstępnych (np. mąż wnuczki),
  • III grupa, wszyscy pozostali.

Ustawodawca przewidział jednak kwoty wolne od podatku dla nabywców z powyższych grup: dla grupy I jest to 36120 zł, dla II to 27090 zł, a dla III jest to 5733 zł. Jeśli zależy nam na przekazaniu darowizny bez konieczności odprowadzania podatku, nie można przekroczyć tych kwot. Jeśli tak się stanie, obowiązuje nas podatek, którego wysokość zależy od grupy oraz sumy przekraczającej limit:

  • przy przekroczeniu kwoty wolnej od podatku o 11 833 zł, byłoby to 3% kwoty, o którą przekroczono próg,
  • przekraczając o 11833 – 23665 zł, należałoby zapłacić 355 zł plus 5% od nadwyżki,
  • przy przekroczeniu o więcej niż 23665 zł – darczyńca musiałby wnieść opłatę 946,60 zł i 7% nadwyżki.

Rodzice i dzieci należą do tzw. grupy zero, która jest zwolniona od podatku od darowizn i spadków przy spełnieniu pewnych formalności.

Darowizna od rodziców – ile razy można ją dawać?

Ile można dostać darowizny od rodziców? Teoretycznie limit obejmuje kwotę 36 120 zł. Jeśli darowizna nie przekroczy tej kwoty, nie trzeba jej zgłaszać do Urzędu Skarbowego. Po jej przekroczeniu dalej nie trzeba odprowadzać od niej podatku, pod warunkiem że zostanie ona zgłoszona do Urzędu Skarbowego na odpowiednim formularzu w ciągu 6 miesięcy od jej przyjęcia. Oznacza to, że darowiznę, można wręczać nawet kilka razy, ale trzeba pilnować jej wartości i w razie przekroczenia kwoty wolnej, zgłosić ją do Urzędu. PIT 2023 również powinien zawierać tę informację w odpowiednich rubrykach. Ważne: jeśli otrzymamy darowiznę o wartości przewyższającej limit i nie zgłosimy tego faktu, Urząd może nałożyć na nas karę.

Podsumowanie

Rodzice i dzieci mogą przekazywać sobie darowizny bez większych ograniczeń. Należy jednak poinformować organy podatkowe o jej wręczeniu, gdy przekroczy ona kwotę wolną od podatku. Masz obawy, czy uwzględnisz dobrze wszystkie kwoty w deklaracji podatkowej? Wypełnij PIT w chmurze, skorzystaj z fachowej pomocy asystenta i złóż deklarację w terminie!

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari