BAZA WIEDZY

Kategoria:
Ulgi podatkowe
Wybrany artykuł

Kto jest upoważniony do składania zerowego PIT-u?

Wiele osób, które zaczynają swoją karierę zawodową lub podejmują pierwszą pracę zarobkową zastanawia się, kto jest upoważniony do składania zerowego PIT-u? Ulga dla młodych, czyli tak zwany PIT zerowy, obowiązuje osoby do ukończenia przez nie 26 roku życia.

Obowiązek składania rocznych zeznań podatkowych dotyczy każdej pełnoletniej osoby, która wykonuje pracę zarobkową. Jeśli jednak nie ukończyła ona 26 roku życia, pojawia się możliwość otrzymania ulgi podatkowej, z którą wiąże się PIT zerowy. Dzięki niemu można otrzymać większy zwrot podatku, co dla każdej młodej osoby ma, z pewnością, spore znaczenie. Możliwość skorzystania z ulgi dla młodych 2020 sprawia, iż na wielu forach tematycznych, traktujących o zagadnieniach podatkowych, pojawiają się wpisy osób, pragnących dowiedzieć się, kto i na jakich zasadach może rozliczać się przy pomocy PIT-u zerowego. Osoby zainteresowane tym zagadnieniem często nie wiedzą, jaką kwotę można odliczyć i czy wszyscy zatrudnieni, którzy nie ukończyli 26 roku życia, są objęci ulgą dla młodych.

Kto jest upoważniony do składania zerowego PIT-u – ogólne zasady

Nowa zasada rozliczania się z fiskusem, czyli ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych, które nie ukończyły 26 roku życia, dotyczy nie tylko osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, ale również młodocianych pracowników, którzy nawiązali stosunek pracy na podstawie:

  • spółdzielczego stosunku pracy,
  • umowy o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze godzinowym,
  • stosunku służbowego,
  • stosunku pracy nakładczej.

Warunkiem skorzystania z ulgi dla młodych 2020 jest posiadanie udokumentowanego stosunku pracy zarobkowej, bez względu na to, w jakim wymiarze godzinowym się ona odbywa i czy miejscem jej wykonywania jest konkretny zakład pracy czy też obowiązki zawodowe wypełnia się w formie zdalnej, głównie przez internet. Z PIT-u zerowego mogą skorzystać również ci młodzi ludzie, którzy zostali zatrudnieni w charakterze pracownika na zastępstwo (tymczasowo).

Dochody roczne, które upoważniają do PIT-u zerowego

Przepisy dotyczące ulgi podatkowej dla młodych zostały oficjalnie zaakceptowane i weszły w życie z dniem 1 sierpnia 2020 roku. Mają one zastosowanie w przypadku wszelkiego typu przychodów, uzyskanych z tytułu wykonywania pracy zarobkowej od dnia obowiązywania ustawy, tj. 1 sierpnia 2020 roku. Wcześniejsze dochody nie podlegają uldze i nie mogą być rozliczane w formie PIT-u zerowego. Możliwość skorzystania z takiego przywileju, jak ulga podatkowa dla młodych, dotyczy tylko tych pracowników, których dochody roczne (w konkretnym roku podatkowym) nie przekraczają kwoty 85.528 tyś. złotych. PIT zerowy dla młodych obowiązuje każdą osobę wykonującą pracę zarobkową, bez względu na liczbę umów czy liczbę płatników. Przekroczenie kwoty 85.528 tyś. złotych w konkretnym roku podatkowym, czyli tak zwana nadwyżka, jest automatycznie rozliczana według skali podatkowej.

Dlaczego warto skorzystać z ulgi dla młodych osób 2020?

Młodzi pracownicy powinni skorzystać z ulgi podatkowej. Całkowite zwolnienie dochodów rocznych z PIT, pozwala uzyskać dodatkowe środki finansowe. Przykładowo osoba zarabiająca miesięcznie 2600 pln, czyli otrzymująca minimalne wynagrodzenie za płacę w roku2021, może wzbogacić się aż o 1455 złotych w postaci zwrotu podatku z tytułu ulgi w zeznaniu podatkowym za rok poprzedni. Oznacza to, że pracownik, który nie ukończył 26 roku życia i nie przekroczył kwoty 85.526 tyś. złotych dochodu rocznie, może otrzymać zwrot podatku na poziomie aż 5792 tyś. złotych. Ulga dla młodych 2020 jest uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek, co oznacza, iż nie ma w tej sytuacji konieczności składania oświadczenia przez podatnika. Warto dodać, że ulga w PIT dla młodych osób nie zwalnia ich z zapłaty składek na ZUS i NFZ, szczególnie, gdy są oni objęci ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym.

Ulga dla młodych 2020, to kolejny program rządowy, którego działanie ma na celu polepszenie sytuacji finansowej osób zatrudnionych, które dopiero rozpoczęły swoją karierę zawodową lub też podjęły pierwszą w swoim życiu pracę zarobkową.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?