BAZA WIEDZY

Kategoria:
Wypełnianie PIT – podstawy
Wybrany artykuł

PIT 8C i PIT 11 – wprowadź dane na formularz

Masz PIT-11 lub PIT-8c wprowadź dane prosto na formularz.

Dane z formularza PIT-11 można przenieść na właściwy formularz rozliczeniowy, korzystając z  PIT-Asystenta. Zanim jednak będziemy mieli taką możliwość, musimy przejść przez pierwszy etap wypełniania PIT-u. Z PIT – Asystentem, określamy sposób uzyskania dochodu, charakter zeznania (nowe zeznanie, korekta zeznania), sposób rozliczenia (rozliczenie indywidualne, z małżonkiem bądź rozliczenie w sposób przewidziany w art. 29 ust. 4). Koniecznie też wypełniamy dane osobowe.

PIT-11 wprowadzamy do kreatora poprzez skorzystanie z przycisku „Mam PIT(y) 11 – dodaj PIT 11” Podatnik musi wprowadzić wszystkie wartość jeden do jednego na dokument PIT 11 w programie, które następnie zostaną automatycznie zmapowane na główny formularz.

Na formularzu w PIT- Asystencie z posiadanego formularza PIT-11 przenosimy do:

Sekcji E.

E1.

 • Przychód z należności ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy, o którym mowa w art.31 ustawy oraz płatników, o których mowa  w art.42 e ust.1 ustawy (poz. 29.)
 • Koszty uzyskania przychodów (poz. 30)
 • Zaliczkę pobraną przez płatnika (poz. 33)

W poz. 34 należy wykazać przychody, do których zastosowano odliczenie kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy Poz. 35 dotyczy kosztów uzyskania przychodów  tego tytułu.

E2.

 • Przychód z należności z tytułu członkowstwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (poz. 36)
 • Zaliczkę pobraną przez płatnika (poz. 38).

E3.

 • Przychód z emerytury – renty zagranicznej (poz. 39)
 • Zaliczkę pobraną przez płatnika (poz. 42)

E4.

 • Przychód z należności za pracę przypadające tymczasowo aresztowanym lub skazanym (poz. 43)
 • Zaliczkę pobraną przez płatnika (poz. 45)

E5.

 • Przychody z świadczenia wypłaconego z Funduszów: Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (poz. 46)
 • Zaliczkę pobraną przez płatnika (poz. 48)
 1. 6.
 • Przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art.13 pkt 2, 4, 6 (z wyjątkiem czynności wymienionych w wierszu 7) i 7-9 ustawy, w tym umowy zlecenia i o dzieło  (poz. 49)
 • Koszty uzyskania przychodu (poz. 50)
 • Zaliczkę pobraną przez płatnika (poz. 52)

E7.

 • Przychody z czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich (art. 13 pkt 5 i 6 ustawy) Należy wpisać kwotę wynikającą z PIT-R (poz. 53)
 • Koszty uzyskania przychodu (poz. 54)
 • Zaliczkę pobraną przez płatnika (poz. 56)
 1. 8.
 • Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art.18 ustawy (poz. 57) W poz. 60 należy wykazać przychody, do których zastosowano koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy oraz koszty uzyskania przychodu (poz. 61)
 • Zaliczkę pobraną przez płatnika (poz. 59)

E9.

 • Przychody z należności wynikających z umowy aktywizacyjnej (poz. 62)
 • Koszty uzyskania przychodu (poz. 63)
 • Zaliczkę pobraną przez płatnika (poz. 65)
 1. 10.
 • Przychody z innych źródeł (poz. 66)
 • Zaliczkę pobraną przez płatnika (poz. 69)

 

Dodatkowo przenosimy:

 • Składki na ubezpieczenia społeczne
  Sekcja E. poz. 70. Składki na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w przepisach ustawy, podlegające odliczeniu od dochodu. Wyszczególniając składki zagraniczne, o których mowa w art. 26 ust.1 pkt 2a ustawy (poz. 71)
 • Składki na ubezpieczenia zdrowotne
  Sekcja E. poz. 72. Składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w przepisach ustawy, podlegające odliczeniu od podatku. Wyszczególniając składki zagraniczne, o których mowa w art. 27b ust.1 pkt 2 ustawy (poz. 73)

 

W sekcji F określamy przychody zwolnione od podatku.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari