BAZA WIEDZY

Kategoria:
Wypełnianie PIT – podstawy
Wybrany artykuł

Kto może rozliczać PIT?

Prawidłowe wypełnienie PITu może nastręczać dla podatników wielu problemów, zwłaszcza gdy trzeba rozliczyć kilka źródeł dochodu i odliczyć kilka ulg. Im trudniejszy PIT, tym większą wiedzę trzeba posiadać. Aby uniknąć niepotrzebnego stresu, podatnicy korzystają z pomocy innych podmiotów. Sprawdźmy, kto może rozliczać PIT za nas.

Urząd skarbowy

W 2020 roku Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiła usługę Twój e-PIT. Twój e-PIT to z automatu przygotowane oraz udostępnione roczne zeznanie podatkowe. Podatnik, który chce skorzystać z tej usługi, nie musi wypełniać żadnych wniosków, ani składać deklaracji, wystarczy, że zaloguje się do systemu przez portal podatkowy dostępny pod adresem: podatki.gov.pl. Z usługi będą mogły jednak skorzystać tylko osoby fizyczne, rozliczające się na formularzach PIT-37 oraz PIT-38. Ministerstwo Finansów deklaruje, że od 2021 r. usługa będzie dostępna również dla osób fizycznych, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą oraz składają PIT-36, PIT-36L czy płacących zryczałtowany podatek dochodowy, tj. rozliczających się na PIT-28. Należy jednak pamiętać, że deklaracja udostępniona w usłudze może nie zawierać wszystkich przychodów. Podatnik musi ją więc samodzielnie zweryfikować, a także określić ulgi, do których ma prawo. Polecamy wypełnienie PITu w programie – PIT Program, który pozwoli na sprawne rozliczenie osiągniętych dochodów i uwzględnienie wszystkich przysługujących odliczeń.

Organ rentowy

Organy rentowe mają obowiązek rozliczenia rocznych dochodów emeryta. ZUS bądź KRUS przygotowuje deklarację PIT-40A, czyli roczne rozliczenie przychodu i określenie podatku dla osób, które przynajmniej w danym roku podatkowym pobierały emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bądź rentę socjalną. Organ rentowy dostarcza PIT-40A do właściwego urzędu skarbowego i samego emeryta. Emeryci, którzy nie uzyskali w danym roku podatkowym żadnych innych dochodów poza emeryturą, nie muszą składać do urzędu skarbowego rocznej deklaracji podatkowej.

Biuro rachunkowe

Rozliczać PIT może również biuro rachunkowe. Ta forma rozliczenia podatku jest płatna i nie zawsze powoduje przeniesienie odpowiedzialności za poprawność deklaracji na osobę trzecią. Podmioty prowadzący działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego lub prowadzenia usług księgowych powinny posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za popełnione błędy. Tylko to stanowi gwarancję, że będziemy mogli dochodzić rekompensaty w przypadku niewłaściwego wypełnienia PITu.

Znajomi

Rozliczenie PITu można powierzyć znajomym, ale to my ponosimy całą odpowiedzialność za rozliczenie z urzędem skarbowym. Rozliczenie przez niekompetentną osobę jest bardzo ryzykowne. Nie mamy pewności, czy nie zostaniemy oszukani i nasze dane osobowe nie trafią w niepowołane ręce.

Podsumowując, podatnik może rozliczyć się z fiskusem samodzielnie, bądź za pośrednictwem innych podmiotów. To od niego zależy, kto może rozliczać PIT w jego imieniu. Warto jednak pamiętać, że w wielu sytuacjach to na podatniku ciążyć będzie odpowiedzialność za ewentualne błędy w rozliczeniu dokonanym przez osoby trzecie.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari