BAZA WIEDZY

Kategoria:
Twój e-Pit
Wybrany artykuł

E-deklaracje a bezpieczeństwo wysyłki

Czy wysyłka e-deklaracji jest bezpieczna? Czy mam pewność, że moja e-deklaracja zostanie dostarczona do odpowiedniego urzędu skarbowego?


Roczne zeznanie podatkowe można złożyć osobiście w urzędzie skarbowym, korzystając z właściwych formularzy papierowych, ale można również skorzystać z elektronicznych sposobów złożenia deklaracji (zwanych e-deklaracjami).

Czy wysyłając deklaracje mogę się czuć bezpiecznie?

Ministerstwo Finansów, tworząc system e-deklaracje zadbało o to, aby wysyłka deklaracji drogą elektroniczną była bezpieczna. W celu zapewnienia bezpieczeństwa udostępniło podpis elektroniczny, który oparty jest na unikatowych cechach podatnika, czyli:

 • nazwisko,
 • imię,
 • data urodzenia,
 • numer PESEL bądź numer NIP, jako identyfikator podatkowy.

 

Ponadto podatnik musi wskazać kwotę przychodu w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym składa e-deklaracje. Podane cechy służą do weryfikacji w systemie centralnym i jednocześnie do ustalenia tożsamości składającego rozliczenie.

Specjalne środki bezpieczeństwa

Do komunikacji pomiędzy wysyłającym e-deklaracje, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz korekt tych e-deklaracji opatrzonych podpisem elektronicznym, który zapewnia autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących, a w systemie e-deklaracje wykorzystany jest szyfrowany kanał komunikacji uniemożliwiający podsłuch transmisji danych. Dodatkowo Ministerstwo Finansów udostępniło podatnikom informację o sposobie weryfikacji integralności przesyłanych danych.

Oprócz tego istnieje mechanizm dotyczący bezpieczeństwa przesyłania dokumentów. Jest nim zabezpieczenie kanału komunikacji pomiędzy komputerem użytkownika, a systemem Ministerstwa Finansów za pomocą standardu SSL v.3, który jest powszechnie używany do zabezpieczania transakcji elektronicznych, np. w bankowości i instytucjach finansowych.

Zasada wskazywania urzędu skarbowego dla zeznania PIT składanego przez Internet przy użyciu „danych autoryzujących” (podpis elektroniczny zapewniającym autentyczność e-deklaracji i podań oparty na danych autoryzujących) jest taka sama jak dla dokumentów składanych w formie papierowej. Oznacza to, że podobnie jak na wersji papierowej rozliczenia PIT, tak samo za pomocą interaktywnych formularzy podatkowych dostępnych w programie do wypełniania deklaracji podatnik wskazuje urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania. Oto droga, jaką pokonuje wysłane przez podatnika rozliczenie PIT, aby znaleźć się we właściwym urzędzie skarbowym.

E-deklaracja – co dalej?

Wypełniona i zatwierdzona e-deklaracja, trafia do aplikacji e-podatki, gdzie dokonywana jest analiza formalna wypełnionego formularza. Następuje weryfikacja pod kątem autentyczności dokumentu, integralności, faktyczności złożonego podpisu, zgodności danych z informacjami znajdującymi się w Krajowej Ewidencji Podatnika. Po zakończeniu tego etapu sprawdzony formularz trafia do Centralnego Rejestru Dokumentów. W tym momencie system generuje informację potwierdzającą rejestrację przesłanych dokumentów. Jednocześnie podatnik otrzymuje ważny numer referencyjny dokumentu, który pozwoli w późniejszym czasie na wglądu w stan realizacji jego sprawy.

W końcowym etapie formularz dzięki Platformie Integracyjnej dociera do właściwego Urzędu Skarbowego, w którym dokonywana jest jego rejestracja w systemie Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Zatem, podatnik ma pewność, że wysłana przez niego e-deklaracja, trafi do odpowiedniego urzędu skarbowego.

Czym są e-deklaracje?

Są to deklaracje podatkowe, które podmioty gospodarcze mogę wysyłać drogą elektroniczną. Stanowią one alternatywę dla tradycyjnych formularzy PIT-37 wypełnianych ręcznie i co roku korzysta z nich coraz więcej osób. System istnieje od 2008 roku i jest bardzo wygodnym rozwiązaniem dla każdego, kto chce uczynić proces składania zeznania podatkowego krótszym i mniej problematycznym.

E-deklaracje to rozwiązanie, które zostało wprowadzone nie tylko po to, by ułatwić życie podatników, ale również zracjonalizować wydatki administracji publicznej związane z informatyzacją, a także rozwinąć infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego w naszym kraju.

System e-deklaracje umożliwia między innymi:

 • obsługę deklaracji PIT, CIT, VAT, NIP, PCC,
 • obsługę innych dokumentów, np. podań,
 • uzyskanie informacji o stanie rozliczeń podatnika,
 • potwierdzenie danych identyfikacyjnych podmiotu,
 • aktualizację danych o podmiocie.

 

Kto może składać e-deklaracje?

Każdy płatnik / podatnik, który ma dostęp do Internetu i posiada obowiązek rozliczenia swojego dochodu w urzędzie skarbowym. Formularz deklaracji podatkowej wypełnia się online lub za pomocą specjalnego programu, a system znacznie usprawnia wypełnianie i rozliczanie PIT. Warto wiedzieć, że chcąc rozliczyć się z urzędem skarbowym poprzez e-deklaracje, nie trzeba posiadać kwalifikowanego podpisu elektronicznego – wystarczy w odpowiednim miejscu na formularzu elektronicznym, wpisać kwotę przychodu, którą podatnik zadeklarował na formularzu 2 lata wstecz.

Jak wysłać e-deklarację PIT przez Internet

Jest to bardzo proste – podstawą jest oczywiście posiadanie dostępu do Internetu oraz systemu Windows.

 1. Każdy podatnik otrzymuje na samym początku dwie możliwości – może ściągnąć program do rozliczania deklaracji na dysk albo wypełnić deklarację online. My wybieramy wersję online i na początek klikamy w opcję wypełniania deklaracji podatkowej z asystentem

 

 1. W pierwszej fazie rozliczania PIT, podatnik wybiera sposób opodatkowania,o następnie zaznacza z jakich źródeł osiąga dochody i uzupełnia swoje dane.

 1. Kolejnym krokiem jest wypełnienie pozycji, w których podatnik wpisuje wszystkie osiągnięte w poprzednim roku kalendarzowym przychody i koszty, określa ulgi, z których korzysta, a także uzupełnia wielkość składek.

 

 1. Następnie wybiera ulgi, z których może skorzystać i… to wszystko.

 

System sam obliczy podatek i naniesie wszystkie kwoty w prawidłowe miejsca na formularzu PIT-37 – jest to proste, szybkie i skuteczne!

Zalety e-deklaracji

E-deklaracje to rozwiązanie niezwykle korzystne przede wszystkim dla podatników, którzy dzięki temu systemowi:

  • wypełniają swój PIT szybciej, przy wykorzystaniu formularza interaktywnego,
  • nie muszą składać deklaracji podatkowej osobiście w urzędzie skarbowym – wysyłają go drogą elektroniczną,
  • otrzymają znaczące wsparcie w wypełnianiu deklaracji (system samodzielnie oblicza różne kwoty),
  • mają możliwość sprawdzenia statusu swojego rozliczenia online.

 

To jednak nie wszystko – e-deklaracje to również znakomite rozwiązanie w kontekście administracji państwowej i całego kraju. Z licznych zalet i korzyści warto wspomnieć chociażby o:

  • elektronicznym, w pełni bezpiecznym obiegu dokumentów,
  • centralizacji informacji o podatnikach,
  • rozbudowie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,
  • przyspieszeniu procedur, zmniejszeniu liczby papierowych formularzy,
  • dostosowaniu polskiej administracji skarbowej do standardów Unii Europejskiej.

 

Czy warto skorzystać z e-deklaracji?

Jak najbardziej, ponieważ jest to rozwiązanie niezwykle wygodne w obsłudze i znacznie ułatwiające życie. Wystarczy tylko wybrać odpowiedni dla siebie program do rocznych rozliczeń podatkowych albo platformę online, wypełnić wszystkie dane w oparciu o PIT 11 i wysłać deklarację do wybranego przez siebie urzędu skarbowego. Rozliczanie PIT nigdy nie było takie proste.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari