BAZA WIEDZY

Kategoria:
Ulgi podatkowe
Wybrany artykuł

Rozliczenie z małżonkiem – korzyści zeznania podatkowego

Podatnik przed dokonaniem wyboru właściwego sposobu opodatkowania musi zastanowić się, który sposób będzie dla niego najkorzystniejszy. Rozliczenie wspólne z małżonkiem co do zasady jest bardziej atrakcyjne niż indywidualne i można zapłacić niższy podatek. Dużo zależy jednak od osiąganego dochodu.

Podatek rozliczany na formularzach PIT 36 oraz PIT 37 jest naliczany na zasadach ogólnych, wg skali podatkowej. Jeśli roczny dochód nie przekroczy 85 528,00 zł, stawka podatkowa będzie wynosić 18% minus 556,02 zł. Natomiast gdy zostanie przekroczona ta kwota, wówczas stawka podatkowa wyniesie 14 839,02 zł plus 32% od nadwyżki ponad 85528,00 zł. W przypadku rozliczenia wspólnego osiągnięty łączny dochód dwóch osób determinuje (oczywiście po dokonaniu określonych odliczeń), od jakiej skali podatkowej będzie liczony podatek. Duża różnica między dochodami małżonków może sprawić, że zostanie on opodatkowany według pierwszego progu podatkowego, a nie jak miałaby to miejsce w przypadku rozliczenia indywidualnego wg drugiego. Co oczywiście jest korzystniejsze niż opodatkowanie się indywidualnie.

Najlepiej widoczne jest to na przykładzie, gdzie jedno z małżonków zarabia bardzo dużo (ponad próg podatkowy – 85 528,00 zł), a drugi współmałżonek nie zarabia wcale, bądź uzyskuje bardzo niskie dochody. Brak dochodów powoduje, że współmałżonek niepracujący nie może skorzystać z kwoty wolnej od podatku oraz żadnych ulg, czy też odliczeń. Wspólne rozliczenie z małżonkiem, w takim przypadku jest bardzo korzystne i pozwala:

  • małżonkowi dobrze zarabiającemu na obniżenie stawki podatku PIT z 32% do 18%,
  • współmałżonkowi niepracującemu, bądź mało niezarabiającemu — na rozliczenie kwoty wolnej od podatku oraz skorzystanie z przysługujących ulg.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?