BAZA WIEDZY

Kategoria:
Ulgi podatkowe
Wybrany artykuł

PIT czy można odliczyć dziecko od podatku

Podatnikowi rozliczającemu się z urzędem skarbowym przysługują określone ulgi i odliczenia. Warto z nich korzystać, gdyż dzięki temu można zapłacić niższą kwotę podatku dochodowego. Jedną z takich ulg jest ulga prorodzinna. Sprawdź, czy można odliczyć dziecko od podatku wypełniając PIT.

Warunki odliczenia dziecka od podatku

Limit wieku

W wielu przypadkach podczas wypełniania PIT można odliczyć dziecko od podatku. Korzystanie z ulgi podatkowej na dzieci uzależnione jest jednak od spełnienia określonych warunków. I tak, ulga przysługuje rodzicom, opiekunom bądź rodzicom zastępczym na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat, na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną oraz na każde dziecko do 25. roku życia, które ciągle się uczy i jego dochód nie przekracza 3 089 zł.

Faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej

Sam fakt posiadania dziecka nie pozwala jednak na skorzystanie z ulgi, konieczne jest faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Dana osoba musi sprawować pieczę nad dzieckiem oraz jego wychowaniem. W świetle obowiązujących przepisów prawa posiadanie władzy rodzicielskiej bez jej faktycznego wykonywania nie upoważnia do zastosowania ulgi. Podobnie jak płacenie tylko samych alimentów czy utrzymywanie sporadycznych kontaktów z dzieckiem.

Wykonując rozliczanie PITu 37 przez aplikację PIT Projekt, masz gwarancję, że wszystkie podawane przez Ciebie dane są bezpiecznie, deklaracja trafi do fiskusa, a nikt niepowołany nie będzie miał do niej dostępu i wglądu. Co ważne, transmisja danych wykonywana jest za pomocą szyfrowanego połączenia z protokołem SSL, gwarantującego stuprocentową poufność danych.

Limit dochodowy

Można odliczyć dziecko od podatku bez względu na osiągane dochody w sytuacji, gdy ma się jedno bądź więcej dzieci. Posiadacze tylko jednego dziecka muszą niestety stosować się do ustalonych limitów dochodu. I tak, skorzystanie z ulgi nie jest możliwe w sytuacji, gdy ma się tylko jedno dziecko, wychowuje się je samotnie i zarabia się rocznie więcej niż 112 tys. zł. Podobnie wygląda sytuacja, w przypadku gdy podatnik ma jedno dziecko, nie jest w związku małżeńskim z rodzicem dziecka i zarabia rocznie więcej niż 56 tys. zł. Razem z małżonkiem nie można też łącznie zarabiać rocznie więcej niż 112 tys. zł — jeśli ma jedno dziecko i jest się małżeństwem przez cały rok, gdyż powoduje to utratę prawa do skorzystania z ulgi.

Rozliczenie na odpowiednim formularzu

Z ulgi można skorzystać wypełniając PIT-37 albo PIT-36 w zależności od źródła osiąganych dochodów w danym roku podatkowym. Warto też pamiętać, że jeśli jest się w związku małżeńskim przysługuje tylko jedna ulga. Składając oddzielnie zeznane podatkowe należy określić, w jakich proporcjach wpiszę się ulgę. Można wpisać po równo dla każdego rodzica (czyli po 50% ulgi) bądź też określić inne proporcje (np. 20% oraz 80%).

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?