BAZA WIEDZY

Kategoria:
Kalkulator podatkowy
Wybrany artykuł

Przydatność kalkulatora podatkowego przy wypełnianiu PIT-u

Wiele osób zastanawia się, jaka jest przydatność kalkulatora podatkowego przy wypełnianiu PIT-u? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w poniższym artykule.

Samodzielne sporządzanie rocznej deklaracji podatkowej jest rozwiązaniem, które pozwala zaoszczędzić środki finansowe, które musiałbyś przeznaczyć na pomoc profesjonalnego biura rachunkowego. W tym celu warto skorzystać z pomocy narzędzi finansowych, dostępnych na stronach internatowych. Jednym z nich jest kalkulator podatkowy. To bardzo przydatne narządzie, dlatego też warto, aby z niego regularnie korzystać. Posługiwanie się tego typu wsparciem finansowym może pomóc Ci, bez względu na to, czy prowadzisz własną działalność gospodarczą czy też jesteś osobą zatrudnioną na etacie lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. Dzięki takiej opcji, jak kalkulator podatkowy, możesz samodzielnie rozliczyć swoją deklarację roczną, bez uciekania się do pomocy księgowego czy też osób zawodowo lub amatorsko zajmujących się sporządzaniem tak ważnego dokumentu, jak deklaracja podatkowa. Według przeprowadzonych ankiet, coraz więcej osób prowadzących własną firmę, korzysta z kalkulatorów podatkowych, szczególnie, gdy pragną oni zmienić charakter czy rodzaj prowadzonej działalności. Wyżej wymienione narzędzie finansowe przydaje się także osobom fizycznym, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej. Dzięki odpowiednim zakładkom, kalkulator podatkowy pozwala wykorzystać dane finansowe przy wypełnianiu PIT- u, również z uwzględnieniem takich umów, jak zlecenie czy dzieło.

Przydatność kalkulatora podatkowego przy wypełnianiu PIT-u a obliczenie rocznego przychodu netto

Właściciele firm mogą wykorzystać kalkulator podatkowy, aby sprawdzić podstawę składki ZUS, którą należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego. Kalkulator podatkowy jest doskonałym narzędziem, ponieważ automatycznie oblicza on także ulgę ZUS, szczególnie istotną dla tych osób, które prowadzą działalność poniżej 24 miesięcy. Wykorzystując takie narzędzie, jak kalkulator podatkowy można również obliczyć takie wartości, jak m.in.:

  • wysokość przychodu netto w każdym miesiącu,
  • wysokość składek ZUS, odprowadzanych z tytułu zaliczek PIT,
  • całkowite koszty uzyskania przychodu.

Korzystanie z kalkulatora podatkowego sprawia, że każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej, można dowiedzieć się, czy w danym roku kalendarzowym przysługuje jej zwrot podatku lub też obowiązek odprowadzenia należności z tytułu osiągniętego, rocznego dochodu. Posiadając PIT- 11 od pracodawcy, korzystanie z kalkulatora podatkowego jest banalnie proste, gdyż sprowadza się wyłącznie do przepisania do niego, widniejących w poszczególnych rubrykach kwot.

Narzędzie finansowe, które pozwoli Ci szybko obliczyć kwotę wolną od podatku

Wiele osób ma problem z obliczeniem kwoty wolnej od podatku. Nieudolne próby samodzielnego ustalenia tej kwestii są podstawową przesłanką do tego, aby szukać pomocy u specjalistów. Jeśli nie chcesz wydawać swych zasobów finansowych na korzystanie z usług biura rachunkowego, to warto, abyś sięgnął po informacje, zawarte w takim narzędziu finansowym, jakim jest kalkulator podatkowy. Podatnicy, którzy rozliczają się według określonej skali podatkowej mogą na bieżąco obserwować, czy w kolejnym roku podatkowym, nie ulegnie zmianie wysokość kwoty wolnej od podatku. Dlatego też, jeśli uzyskujesz stosunkowo niski dochód roczny, to już pod koniec roku możesz dowiedzieć się czy jesteś zwolniony z przymusu odprowadzania podatku. Kalkulator finansowy możesz także wykorzystać obliczając kwotę podatku, którą jesteś zmuszony odprowadzić w danym roku podatkowym. Działanie to pozwali Ci przygotować się finansowo i odpowiednio wcześniej zacząć gromadzić potrzebne środki pieniężne.

Narzędzie finansowe, jakim jest kalkulator podatkowy, pozwala szybko, łatwo i co ważne prawidłowo sporządzić PIT. To nieodzowna pomoc, dedykowana osobom, które są zdecydowane samodzielnie wypełnić swoje roczne zeznanie podatkowe.

 

 

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari