BAZA WIEDZY

Kategoria:
Jaki PIT wypełnić
Wybrany artykuł

Czy pracujący rencista musi złożyć PIT-37?

Wiele osób zastanawia się, czy pracujący rencista musi złożyć PIT- 37? Okazuje się, że obowiązek rocznego rozliczenia z fiskusem dotyczy także tych osób, które jednocześnie pobierają świadczenia rentowe i wykonują pracę zarobkową.

W obecnych czasach coraz więcej osób przebywających na rencie podejmuje pracę zarobkową. Działanie to wiąże się ze zmianą w sposobie rozliczania się z urzędem skarbowym i obowiązkiem wypełniania PIT- 37. W przypadku rencistów pracujących, organ rentowy, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie ma obowiązku dokonania automatycznego obliczenia rocznego zeznania podatkowego. Dlatego też sporządza on i składa formularz PIT-40A/ 11A, który jest informacją wyłącznie o dochodach podatnika, uzyskanych od organu rentowego. Formularz ten ma służyć podatnikowi do samodzielnego rozliczenia się ze swoim fiskusem. Deklaracja ta jest sporządzana w przypadku, gdy źródłem utrzymania podatnika nie jest wyłącznie renta, ale także pobiera on wynagrodzenia za pracę zarobkową. Na podstawie formularza otrzymanego od pracodawcy i organu rentowego, rencista składa do US swoje zeznanie roczne, czyli PIT- 37 w terminie do 30 kwietnia każdego roku podatkowego.

Czy pracujący rencista musi złożyć PIT- 37? – zwolnienie z obowiązku rozliczania się z fiskusem

Osoby otrzymujące świadczenia rentowe, które są samozatrudnione lub wykonują pracę (umowa o pracę, zlecenia czy dzieło), podlegają takim samym zasadom podatkowym, jak każdy pracownik. Wyjątkiem od tej reguły jest osiąganie przez rencistę dochodu z tytułu umowy/ umów zlecania w kwocie niższej niż 200 złotych miesięcznie. To dochody, które według prawa podatkowego nie stanowią podstawy do ujmowania ich w rocznym zeznaniu. W przypadku, gdy rencista wykazuje znacznie wyższe zarobki, otrzymane przez niego PIT-40A i PIT – 11A służą jako podstawa do rozliczenia się na formularzu PIT-37. Wielu rencistów zastanawia się wówczas, jak obliczyć pit 37, aby umieścić na nim wszystkie osiągane dochody. Renciści, którzy są zobowiązani do złożenia deklaracji PIT-37, ujmują w nim kwoty wykazane w PIT-40A/11A  w części D w poz. 38, w części E w poz. 42, 43 i 44 oraz w części F w poz. 50.

Wspólne rozliczanie się rencisty z małżonkiem w zeznaniu podatkowym PIT- 37

W przypadku rencistów, obliczenie pit 37 jest wskazane również wówczas, gdy pragną oni rozliczyć się w swoim zeznaniu rocznym wspólnie z małżonkiem. Zasada ta obowiązuje w przypadku, gdy małżonek rencisty nie osiąga rocznych dochodów większych niż 85.528 zł. Pozwala to na wprowadzenie oszczędności z uwagi na niższą stawkę podatku u małżonka rencisty. Wspólne rozliczanie się z małżonkiem osoby pobierającej świadczenia z organu rentowego, pozwala na wyeliminowanie potencjalnej nadwyżki dochodów ponad wyżej wymienioną kwotę. Nadwyżka ta bowiem skutkuje w tej sytuacji opodatkowaniem w wysokości 18%, a nie 32%, jak to jest ogólnie przyjęte. Metodą na obniżenia należności na rzecz organów skarbowych jest także wspólne rozliczanie się rencisty z małżonkiem zarabiającym mniej niż 6.600 zł lub nie posiadającym żadnego źródła dochodów. Prawidłowo wypełniony pit 37 umożliwia wówczas uzyskanie nawet sporych zwrotów nadpłaty podatku.

Czy rencistom przysługują ulgi podatkowe?

Wielu rencistów popełnia błąd, uważając, że organ rentowy dokona za nich odliczenia przysługujących im ulg podatkowych. Warto pamiętać, że tylko prawidłowe i samodzielne obliczanie pit 37, pozwala rencistom na uwzględnienie w ich zeznaniach podatkowych, przysługujących im ulg. Mogą oni bowiem skorzystać m.in. z ulgi na dziecko, na internet, z ulgi rehabilitacyjnej, termomodernizacyjnej, odliczyć darowiznę czy dokonane w danym roku kalendarzowym wpłaty na IKZE. Złożenie deklaracji PIT-37 przez rencistę wymagane jest również wtedy, gdy pragnie on oddać swój 1,5%  podatku dla wybranej przez siebie Organizacji Pożytku Publicznego. Według znowelizowanego prawa podatkowego, emeryt i rencista nie muszą składać całego zeznania PIT – 37, aby przekazać swój 1,5% podatku na OPP. W tym wypadku wystarczy złożyć do oddziału US sam druk PIT-O.

Osoby pobierające świadczenia z organu rentowego i wykonujące pracę zarobkową są zobowiązane do samodzielnego wypełnienia deklaracji podatkowej PIT 37. Obowiązek ten dotyczy również tych podatników, którzy pragną rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?