BAZA WIEDZY

Kategoria:
Korekta PIT
Wybrany artykuł

Program do korekty PIT

Podatnik, który złożył już swoje zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego, może je skorygować poprzez złożenie korekty. Korekta jest niezbędna w sytuacji, gdy popełni się błąd rachunkowy bądź niewzględni się wszystkich dochodów czy ulg. Warunkiem jest jednak brak toczącego się postępowania podatkowego bądź kontroli podatkowej w stosunku do danego elementu deklaracji, który chce się skorygować. Przy korekcie pomocny jest program do korekty pit – PIT Projekt.

Jak wypełnić korektę w PIT Projekt?

Gdy podatnik zadeklaruje mniejsze / większe przychody od tych, które w rzeczywistości osiągnął, powstanie różnica między podatkiem, który wpłynął na konto urzędu skarbowego. Dzięki korekcie można sprostować zaistniałą sytuację i uniknąć odpowiedzialności karnej. Chcąc skorygować deklarację, należy skorzystać z programu do korekty pit Projekt. Poleca się skorzystanie z PIT Asystenta, aby sprawnie i szybko wypełnić korektę. Korektę wypełnia się na takich samych zasadach co właściwe zeznanie podatkowe, z tym że jako cel zeznania wskazuję się opcję korekta zeznania. Użytkownik musi wskazać sposób rozliczenia, źródła dochodów oraz ilość i rodzaj posiadanych formularzy PIT 11 oaz PIT 40/11A od pracodawcy. Ponownie do programu należy przenieść wszystkie kwoty, aby na nowo odliczyć podatek. Konieczne jest także określenie przysługujących podatnikowi ulg i odliczeń. Korekta pozwala także na przekazanie 1,5% podatku wybranej OPP. Warto pamiętać, że dla urzędu skarbowego to dane z korekty są wiążące. Nie można więc pomijać żadnego z elementów z zeznani, gdyż zwyczajnie niezostanie on uwzględniony. Podatnik, sporządzając korektę, może podać przyczynę korekty.

Wysyłka korekty

Korekt przesyłana jest tak samo, jak pierwotna deklaracja. Można to zrobić online w formie elektronicznej, pocztą bądź też wydrukować i osobiście zanieść do urzędu skarbowego. Wysyłając korektę pit przez Internet, zyskuje się sporo czasu. Można to zrobić bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W celu weryfikacji podaje się kwoty przychodu z zeszłorocznego zeznania. O tym, czy deklaracja została prawidłowo wysłana, informuje status wysyłki. Przy prawidłowym dostarczeniu deklaracji elektronicznej do urzędu skarbowego wyświetla się status – 200. Użytkownik tak jak przy wysyłce deklaracji pierwotnej otrzymuję Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Warto pamiętać, że status 414 będzie oznaczał negatywną weryfikację wprowadzonych danych i trzeba ponownie wysłać korektę pit. Cała procedura wypełniania wysyłki korekt pit nie jest skomplikowana, wystarczy dokładnie czytać komunikaty wyświetlane przez Program PIT Projekt.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?