BAZA WIEDZY

Kategoria:
Koszty uzyskania przychodu
Wybrany artykuł

Optymalizacja podatkowa: jak obliczyć koszty uzyskania przychodu?

Zaczynasz prowadzić firmę i zastanawiasz się jak obliczyć koszty uzyskania przychodu? To pytanie często pojawia się też podczas wypełniania deklaracji podatkowych. Rozumienie i umiejętne obliczanie tego typu kosztów stanowi kluczowy element skutecznego planowania podatkowego. Te informacje pomogą Ci w optymalnym planowaniu finansów i ułatwią efektywne zarządzanie budżetem. W tym artykule dowiesz się, dlaczego jest to takie ważne i jak przeprowadzić cały proces. Mimo że może to brzmieć skomplikowanie, proces obliczania kosztów można zrozumieć i nauczyć się go stosować w praktyce. Ten przewodnik opisuje ogólne zasady, jak i szczegółowe kroki jak samodzielnie obliczyć koszty uzyskania przychodu.

Definicja kosztów uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu to wszystkie wydatki, które ponosisz w celu zarobienia pieniędzy. W skład tych kosztów mogą wchodzić wydatki na materiały, usługi, czynsz, utrzymanie biura, wynagrodzenia pracowników, księgowość oraz inne usługi. Ustalenie, co można w danej sytuacji zaliczyć do kosztów, jest kwestią indywidualną. Jednak ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera listę, których wydatków do takich kosztów zaliczyć nie można i są to między innymi:

  • wydatki poniesione na zakup gruntów,
  • wpłaty dokonane na fundusze,
  • spłaty pożyczki,
  • darowizny,
  • jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy,
  • przedawnione wierzytelności.

Jak obliczyć miesięczne koszty uzyskania przychodu – najważniejsze informacje

Przede wszystkim warto znać różnicę między kosztami bezpośrednimi i pośrednimi. Te pierwsze są to wydatki ściśle związane z produkcją, dostarczaniem konkretnego produktu, lub usługi. Zalicza się do nich zakup surowców i materiałów, wynagrodzenie pracowników i koszty związane z bezpośrednim procesem produkcyjnym. Są one łatwe do identyfikacji, mają znaczenie przy obliczaniu marż i zysków. Koszty pośrednie to wydatki niejednoznacznie związane z produktem lub usługą. To na przykład koszty związane z zarządzaniem i administracją, wydatki na potrzeby ogólne jak czynsz czy rachunek za prąd lub na reklamę. Trudniej je zidentyfikować, ale mają znaczenie dla ogólnego budżetu przedsiębiorstwa. To jak obliczyć miesięczne koszty uzyskania przychodu zależy w dużej mierze od tego, czy prowadzisz firmę, czy jesteś zatrudniony na umowie.

Jak obliczyć koszty uzyskania przychodu – działalność gospodarcza

Przychody pomniejszone o koszty stanowią w firmie dochód, dlatego należy wiedzieć, jak prowadzić tego typu wyliczenia. Zwłaszcza że należy umieścić te dane w deklaracji podatkowej. Jak obliczyć koszty uzyskania przychodu dla PIT-36? Należy zbierać wszystkie dokumenty potwierdzające ponoszone przez nas wydatki. Potrzebne są faktury, rachunki, paragony oraz wszelkie inne dokumenty potwierdzające kwotę wydanych środków np. potwierdzenie przelewu składek społecznych do ZUS, jeśli zaliczasz je co miesiąc w koszty. Suma tych wszystkich wydatków będzie stanowić koszt uzyskania przychodu. A jak obliczyć koszty uzyskania przychodu za niepełny miesiąc, jeśli firmę zaczęliśmy prowadzić od połowy miesiąca lub była ona zawieszona na kilka dni? Wówczas pod uwagę brane są tylko te wydatki, które faktycznie poniesiono w okresie prowadzenia biznesu. Oznacza to, że składkę społeczną należy podzielić przez liczbę dni, kiedy firma działała w danym miesiącu. Dla skutecznej optymalizacji podatkowej niezbędne jest prowadzenie dokładnej dokumentacji i ewidencji kosztów. Zgodnie z przepisami należy też przechowywać wszystkie faktury, paragony i dokumenty przez co najmniej 5 lat.

Jak obliczyć koszty uzyskania przychodu, dla osób, które otrzymują wynagrodzenie z kilku miejsc?

Już wiesz, jak obliczyć koszty uzyskania przychodu na działalności gospodarczej. Co w sytuacji, gdy dodatkowo otrzymujesz wynagrodzenie z innych umów? W przypadku umowy o pracę poza standardowymi składkami (zdrowotnymi, emerytalnymi i rentowymi) odliczane są też tzw. koszty pracownicze w wysokości 250 zł miesięcznie, nie więcej niż 3000 zł rocznie. Mają one zrekompensować pracownikom wydatki poniesione na dojazd do pracy i pomniejszają podatek do zapłaty. Jeśli pracownik mieszka w innej miejscowości, niż pracuje, jest to 300 zł miesięcznie i nie więcej niż 3600 zł rocznie. W przypadku umowy zlecenie lub umowy o dzieło należy odliczyć zryczałtowane koszty 20% przychodu, a w przypadku gdy w grę wchodzą prawa autorskie to 50%.

Podsumowanie

Umiejętność liczenia kosztów uzyskania przychodu jest niezbędna przede wszystkim w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. Warto jednak wiedzieć, jakie koszty mogą zostać uwzględnione przy umowach o pracę oraz o dzieło czy zlecenie. Kwoty kosztów wpływają bezpośrednio na dochód, ale również na wysokość podatków do zapłacenia i należy uzupełniać te informacja w każdym zeznaniu podatkowym. Chcesz mieć pewność, że robisz to dobrze? Program do rozliczania PIT pomoże w złożeniu deklaracji w terminie i bez wychodzenia z domu!

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari