BAZA WIEDZY

Kategoria:
Wypełnianie PIT – podstawy
Wybrany artykuł

PIT – gdzie jest kwota netto?

Bywają takie sytuację, kiedy niezbędna jest wiedza o naszym dochodzie netto. Najczęściej na potrzeby ubiegania się o zapomogi czy inne świadczenia rodzinne, uzależnione od osiąganego dochodu. Warto się zastanowić, co zrobić, gdy nie znamy tej kwoty? Czy możemy ją znaleźć na formularzu rozliczenia rocznego PIT? Gdzie jest informacja o kwocie netto? Sprawdźmy.

Czym jest dochód netto?

Dochód występuje wówczas, gdy osiągnięty przychód przewyższa koszty. To wszystkie środki, którymi dysponuje podatnik po odliczeniu wszystkich składek, zaliczki na podatek dochodowy i kosztów. Niestety kwota netto nie jest bezpośrednio wykazana na formularzu PIT. Musimy ją samodzielnie obliczyć na podstawie druku, na którym zostało złożone zeznanie podatkowe za poprzedni rok podatkowy.

Jak obliczyć dochód netto z PITu?

Nie jest to trudne. Wystarczy, że posiadamy wypełnione rozliczenie podatkowe z ubiegłego roku podatkowego. Podstawą do obliczenia kwoty netto może być PIT-36, PIT-37, PIT-28 czy PIT-40A/11A.

Dochód netto jest to przychód minus składki na ubezpieczenia społeczne minus składki na ubezpieczenie zdrowotne minus zaliczki na podatek dochodowy. W PIT-36 przychodem będzie np. należności ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy. Jeśli w PIT wykazane są różne źródła przychodu, należy je zsumować i uwzględnić podczas obliczeń.

Warto pamiętać, że aby prawidłowo określić dochód netto nie można jednak posługiwać się kwotą na ubezpieczenie zdrowotne wykazane w PIT. Ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru. Od podatku może być odliczone jedynie 7,75%. Dlatego w PIT mamy wykazaną kwotę w wysokości 7,75% podstawy wymiaru, a nie 9%. Co więc należy robić, aby otrzymać właściwą kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne? Musimy kwotę z PIT podzielić przez 7,75 i wynik pomnożyć razy 9. Tak otrzymaną kwotę składki zdrowotnej odejmujemy od przychodu wraz z pozostałymi elementami wzoru.

Jeśli chcemy uzyskać wynik (kwotę netto) w stosunku miesięcznym, musimy podzielić otrzymaną kwotę z równania na 12. Natomiast, jeśli chcemy poznać kwotę netto przysługująca na jednego członka rodziny, to w przypadku rozliczenia wspólnego małżonków dodatkowo otrzymaną kwotę dzielimy na dwa.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari