BAZA WIEDZY

Kategoria:
PIT cudzoziemca
Wybrany artykuł

PIT dla osób pracujących za granicą

Coraz więcej osób wyjeżdża z Polski do pracy za granicę. Powstaje dylemat – czy muszą rozliczyć się z zagranicznych dochodów z urzędem skarbowym w Polsce, jeśli nie pracowały w kraju? Czy wypełniając PIT, muszą wykazać także zarobki osiągnięte za granicą? Gdzie w takiej sytuacji mają płacić podatki? Poszukajmy odpowiedzi na te pytania.

Obowiązek rozliczania dochodów z zagranicy

Zgodnie z obowiązującym prawem na osobach fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy (oznacza to, że takie osoby muszą się rozliczyć w Polsce, zarówno z dochodów krajowych jaki i z zagranicznych).

Jaki formularz wypełnia osoba pracująca za granicą?

Podatnik chcąc rozliczyć się z dochodów zagranicznych, w zależności od osiągniętych dochodów dodatkowych, wypełnia formularz PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-28 bądź PIT-39 oraz załącznik do zeznań PIT/ZG. PIT/ZG składa się odrębnie do każdego zeznania, odrębnie dla każdego państwa uzyskania dochodu. Małżonkowie, bez względu na wybrany sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie bądź wspólnie z małżonkiem), składają oddzielny załącznik PIT/ZG. W załączniku wykazuje się przychody: należności ze stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, wypłacone przez zakład pracy; przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej; działalności wykonywanej osobiście; z najmu/dzierżawy; praw autorskich czy z innych źródeł z zagranicy.

PIT/ZG nie będzie składał obcokrajowiec z tytułu polskich przychodów, które osiąga w Rzeczypospolitej. Ww. załącznika nie musi też składać podatnik, który przebywa za granicą i uzyskuje przychody z tytułu stosunku pracy zawartego w Polsce (np. z tytułu delegacji). Osoba oddelegowana wypełnia PIT/ZG tylko w przypadku, gdy wypłaty wynagrodzenia dokonuje podmiot zagraniczny.

Jak rozliczyć PIT dla osób pracujących za granicą?

Podatnik rozliczając się z dochodów z zagranicy, nie musi ręcznie sporządzać deklaracji, wystarczy, że skorzysta z darmowego programu PIT Projekt. Program umożliwia szybkie i bezpieczne rozliczenie się z urzędem skarbowym bez wychodzenia z domu. Kreator poprowadzi podatnika przez cały proces wypełniania PIT. Wystarczy, że zostaną przeniesione dane na odpowiednie pola programu, a ten samodzielnie przeniesie je w odpowiednie miejsce i dokona stosownych obliczeń. W końcowym etapie podatnik otrzymuje gotowy formularz wraz z załącznikiem PIT/ZG.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?