BAZA WIEDZY

Kategoria:
Jaki PIT wypełnić
Wybrany artykuł

Jaki formularz PIT wypełnić, gdy jest się cudzoziemcem?

Coraz większa ilość obcokrajowców przebywająca w naszym kraju oraz zmieniające się zasady podatkowe, spowodowały, że wiele osób zastanawia się, jaki formularz PIT wypełnić, gdy jest się cudzoziemcem? Składanie zeznań podatkowych dotyczy, zarówno osób posiadających status polskiego rezydenta podatkowego, jak też tych będących nierezydentami.

Cudzoziemcy, osiągający legalne dochody w Polsce z tytułu umowy o pracę, zlecenia czy umowy o dzieło, podlegają przepisom polskiego prawa podatkowego, co oznacza, że tej grupy osób również nie ominie wypełnianie pit 37. Cudzoziemcy mogą także korzystać z przywilejów podatkowych w tym z ulg i odliczeń podatkowych. Każdy pracujący w Polsce cudzoziemiec, bez względu na to czy posiada status polskiego rezydenta podatkowego (przebywanie w Polsce przez więcej niż 183 dni w roku, posiadanie w Polsce bliskiej rodziny, prowadzenie własnej działalności gospodarczej), czy nie jest rezydentem, powinien na terenie Polski złożyć w Urzędzie Skarbowym PIT- 37. Podstawą do tego jest otrzymany od jego pracodawcy PIT- 11. Każdy cudzoziemiec, który wykonuje pracę zarobkową w Polsce może także wnioskować o rozliczenie jego zarobków przed pracodawcę w formie oświadczenia PIT- 12.

Jaki formularz PIT wypełnić, gdy jest się cudzoziemcem zatrudnionym w Polsce?

Cudzoziemiec, który otrzymuje od zatrudniającego go polskiego pracodawcy formularz PIT- 11, powinien złożyć w Urzędzie Skarbowym wypełniony pit 37 w terminie ustawowym, tj. do 30 kwietnia każdego roku podatkowego. Obcokrajowiec będący polskim rezydentem, który wykonuje pracę zarobkową, ma obowiązek rozliczania pit 37, nawet gdy osiąga on przychody z kilku różnych źródeł.  Podstawą do tego rozliczenia zawsze jest informacja zawarta w PIT-11, w której wskazane jest miejsce zamieszkania cudzoziemca, w tym wypadku adres na terytorium Polski. Informacje podatkowe zamieszczone w PIT- 11, dotyczące danego cudzoziemca, przekazywane są przez pracodawcę naczelnikowi urzędu skarbowego, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania danego obcokrajowca.

PIT – 37 a posiadanie statutu nierezydenta

Obcokrajowcy o statusie nierezydenta, osiągający w roku podatkowym przychody z tytułu wykonywania pracy zarobkowej, również podlegają obowiązkowi rozliczania się z fiskusem na przyjętych ogólnie zasadach. Nieposiadanie polskiej rezydentury podatkowej i jednoczesne wykonywanie przez cudzoziemca pracy zarobkowej na terytorium RP, także wiąże się z obowiązkiem otrzymania od pracodawcy PIT- 11. W tym przypadku, pracodawca wysyłając do Urzędu Skarbowego PIT – 11, będący podstawą do rozliczenia PIT- 37, wskazuje w nim adres zagraniczny jako miejsce zamieszkania podatnika. O fakcie tym pracodawca musi koniecznie powiadomić zatrudnionego cudzoziemca, a także naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla nierezydentów, który ma obowiązek przyjmowania od nich zeznań rocznych PIT-37, również w terminie do ostatniego dnia 30 kwietnia danego roku kalendarzowego. 

PIT- 37 dla cudzoziemców a stypendia sportowe i działalność w branży artystyczno- medialnej

Zatrudnieni w Polsce cudzoziemcy mają obowiązek składania PIT- 37 bez względu na to, jaki rodzaj pracy czy działalności wykonują na terytorium RP. Formularz podatkowy musi zawierać wszystkie osiągane przychody z osobiście wykonywanej przez obcokrajowca działalności, która może dotyczyć takich dziedzin, jak m.in.:

  • branża artystyczna,
  • branża medialna,
  • branża literacka,
  • branża naukowa,
  • branża trenerska,
  • branża oświatowa,
  • branża publicystyczna.

Ponadto, rozliczenie pit 37 obowiązuje cudzoziemców, którzy osiągnęli w Polsce przychody z tytułu uprawiania wybranej dyscypliny sportowej, sukcesów sportowych w wybranej dyscyplinie, przyznawanych co miesięcznie i co rocznie stypendiów sportowych, przychodów sędziów z racji prowadzenia przez nich zawodów sportowych, a także przychodów z wykonywanych usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Wielu przedsiębiorców zatrudnia obcokrajowców, co wiąże się z obowiązkiem składania przez nich zeznań podatkowych  PIT – 37. Dotyczy to każdej branży, również tych cudzoziemców, którzy na terenie Polski rozwijają swoją karierę medialną, sportową czy trenerską.

 

 

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?