BAZA WIEDZY

Kategoria:
PIT cudzoziemca
Wybrany artykuł

Pit dla pracownika z Ukrainy

Obywatele Ukrainy pracujący i otrzymujący wynagrodzenie w Polsce co do zasady również podlegają obowiązkowi rozliczenia podatku dochodowego. Bardzo często polscy pracodawcy mają wątpliwości, jaki pit dla pracownika z Ukrainy wypełnić, aby ten mógł rozliczyć się z fiskusem. Podpowiadamy, co wziąć pod przygotowując dokument rozliczeniowe dla obcokrajowca.

Pit dla nierezydenta

Polski pracodawca do końca lutego musi przekazać dla zatrudnionego przez siebie obywatela z Ukrainy jeden z dokumentów rozliczeniowych: albo IFT-1/IFT-1R bądź też PIT-11. To którą informację należy przekazać, zależne będzie od źródła przychodów osoby zatrudnionej oraz posiadania przez niego, bądź nie, statusu rezydenta.

Nierezydentem będzie obcokrajowiec, który nie posiada miejsca zamieszkania w Polsce. Jeśli nierezydent uzyskuje dochód z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej bądź spółdzielczego stosunku pracy, wówczas jego dochód podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych i pracodawca sporządza pit-11. Dokument IFT-1/IFT-1R będzie sporządzany dla osoby, będącej nierezydentem, która osiąga przychody z działalności wykonywanej osobiście. W IFT-1/IFT-1R ależy wykazać wypłaty dochodów związanych z: żeglugą morską, śródlądową, z transportem lotniczym, dywidendą, odsetkami, należnościami licencyjnymi, dochodami z wykonywania wolnych zawodów, wynagrodzeniem dyrektorów, dochodami z działalności artystycznej, dochodami z emerytury lub renty lub innymi podobnymi świadczeniami. Dokument musi być przekazany zarówno obywatelowi Ukrainy, jaki i fiskusowi. Od 2020 roku istnieje obowiązek przekazywania IFT-1/IFT-1R do organu skarbowego wyłącznie drogą elektroniczną. Nierezydent posiadający dokument IFT-1/IFT-1R nie ma obowiązku rozliczania się z polskim urzędem skarbowym. Pracownik z Ukrainy w takim przypadku rozlicza się wyłącznie na Ukrainie.

Pit dla rezydenta

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku rezydentów, czyli osób, które posiadają na terytorium Polski centrum interesów życiowym, osobistych gospodarczych. Pracownicy z Ukrainy będący polskimi rezydentami są objęci takimi sami zasadami podatkowymi, tak jak podatnicy mający polskie obywatelstwo i polską rezydencję podatkową. Pracodawca sporządza dla nich PIT-11, czyli standardową informację o dochodach oraz zaliczkach pobranych na poczet podatku dochodowego. Rezydenci w zależności od rodzaju uzyskiwanych dochodów rozliczają się z polskim urzędem skarbowym na odpowiednich formularzach – pit 28, pit 36, pit 37, pit 38 bądź pit 39.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari