BAZA WIEDZY

Kategoria:
Jaki PIT wypełnić
Wybrany artykuł

Który PIT do wspólnego rozliczenia małżonków?

Czeka Cię wspólne rozliczenie małżonków 2023? A może planujecie dopiero ślub i zastanawiacie się, czy wspólne rozliczenie małżonków w 2024 roku będzie już możliwe w Waszym przypadku? Nie wiesz, jaki PIT dla małżonków rozliczających się razem wybrać? Zapraszamy do lektury! Rozliczenie z małżonkiem staje się coraz popularniejszą opcją dla par, które chcą optymalizować swoje zobowiązania podatkowe. To rozwiązanie może przynieść znaczące korzyści finansowe, jednak nie dla wszystkich będzie ono odpowiednie. Aby móc skorzystać z tej formy rozliczenia, konieczne jest spełnienie określonych warunków.

Wspólne rozliczenie małżonków

Ustawodawca przewiduje możliwość wspólnego rozliczenia małżonków, którzy są opodatkowani na zasadach ogólnych, należy jednak śledzić zmiany w przepisach, aby móc to zrobić prawidłowo. W wielu sytuacjach rozliczenie na jednym formularzu jest bardziej opłacalne niż indywidualne. Dzięki temu, że dochody są sumowane i dzielone na pół, możliwe jest zapłacenie niższego podatku według skali podatkowej. Warto jednak wiedzieć, że nie każdy formularz pit pozwala na wspólne rozliczenie małżonków. W 2023 roku zmiany wprowadzone w ramach Polskiego Ładu dotknęły również par, które chcą się razem rozliczać, jednak w dużej mierze na ich korzyść!

Warunki wspólnego rozliczenia z małżonkiem

Wspólne rozliczenie PIT-u z małżonkiem jest możliwe, jeśli spełnione są określone warunki wyznaczone przez ustawodawcę. Kto może skorzystać ze wspólnego rozliczenia PIT? Między małżonkami w roku podatkowym, za który dokonują rozliczenia, musi istnieć przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, a oni muszą być w tym czasie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Wprowadzone zmiany uwzględniają z kolei również sytuację, gdy para zawarła związek małżeński w trakcie trwania 2023 roku i pozostawała w tym związku oraz wspólności majątkowej do ostatniego dnia roku podatkowego. Czyli wspólnie rozliczyć może się również para, która wzięła ślub w grudniu 2023 roku. Wniosek złożony przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia rozliczenia podatkowego.

Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów przysługuje również wdowie lub wdowcowi, którego małżonek/małżonka zmarli w trakcie roku podatkowego lub po upływie roku podatkowego przed złożeniem deklaracji podatkowej za ten rok.

Wspólne rozliczenie PIT-u nie jest możliwe w przypadku, gdy dochody któregoś z małżonków w danym roku podatkowym były opodatkowane podatkiem liniowym, kartą podatkową, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (z wyłączeniem najmu prywatnego) czy podatkiem tonażowym. Osiągając przychody z różnych źródeł, wspólnie można rozliczyć tylko te opodatkowane na zasadach ogólnych.

Zgłoszenie wspólnego rozliczenia małżonków powoduje, że dochody wykazywane są na jednym druku, a także są podpisane imieniem i nazwiskiem obojga małżonków. Każdy małżonek może skorzystać z przysługujących mu ulg i odliczeń, a podatek płacony jest jako podwójna kwota podatku ustalona od połowy łącznej kwoty osiąganych dochodów.

Formularze pit do wspólnego rozliczenia małżonków

Jaki PIT do rozliczenia z małżonkiem wybrać? Rozliczenie wspólnie z małżonkiem możliwe jest tylko na formularzu PIT-36 lub PIT-37, gdyż są to formularze odnoszące się do opodatkowania na zasadach ogólnych (skali podatkowej). To który formularz należy wybrać, zależne jest od źródła uzyskiwanych dochodów. PIT-37 składają podatnicy, którzy wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody m.in. z tytułu: wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, przychodów z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich), przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego czy stypendiów. Rozliczenie PIT-37 wymaga wprowadzenia wszystkich informacji związanych z uzyskanymi dochodami, ulg i zwolnień do aktualnej wersji deklaracji. Jeśli szukasz rzetelnej pomocy w przygotowaniu formularza i chcesz wysłać go do Urzędu Skarbowego bez konieczności jego odwiedzenia program do rozliczenia PIT-37 pomoże zrobić to szybko i rzetelnie. Natomiast PIT-36 dedykowany jest podatnikom, których przychody opodatkowane stawką 12% lub 32% bez pośrednictwa płatnika, czyli samodzielnie obliczali i odprowadzali zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do organu podatkowego. Rozliczenie PIT-36 dotyczy osób, które prowadzą działalność gospodarczą.

Kiedy opłaca się rozliczać z małżonkiem, a kiedy lepiej zrobić to indywidualnie?

Rozliczając się wspólnie, małżonkowie mogą skorzystać z możliwości przypisania części dochodów jednej osoby do drugiej, co w efekcie może obniżyć łączne zobowiązanie podatkowe. Jest to szczególnie korzystne, gdy jeden z małżonków zarabia znacznie więcej od drugiego lub gdy jeden z nich nie osiąga żadnych dochodów. Od stycznia 2022 roku podniesiono I próg podatkowy: z 85528 zł na 120000 zł. Jeśli jedna osoba osiąga dochody przekraczające ten próg, a druga mniej, po zsumowaniu i podzieleniu przez 2 może się okazać, że lepiej zarabiający małżonek nie musi płacić podatku w wysokości 32%, a mąż i żona zapłacą 12% podatku każde. Wspólne rozliczenie umożliwia również wspólne korzystanie z niektórych ulg podatkowych, takich jak ulga na dzieci.

W sytuacjach, gdy obydwoje małżonków osiąga podobne dochody znajdujące się w wysokich progach podatkowych, wspólne rozliczenie może nie przynieść oczekiwanych korzyści. Podobnie, gdy planujemy skorzystać z niektórych odliczeń dostępnych tylko dla indywidualnych podatników, wspólne rozliczenie może okazać się mniej korzystne.

Do kiedy można się rozliczyć wspólnie z małżonkiem?

Zgłoszenie wspólnego rozliczenia oraz wysłanie odpowiedniego formularza PIT należy dokonać do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Ważne jest, aby nie przegapić tego terminu, ponieważ spóźnienie się z deklaracją może wiązać się z sankcjami.

Dla par, szczególnie tych, które po raz pierwszy decydują się na wspólne rozliczenie, polecamy nasz program do rozliczania PIT. To narzędzie krok po kroku przeprowadza użytkowników przez cały proces wypełniania i wysyłki deklaracji, ułatwiając wybór odpowiedniego formularza i zapewniając, że wszystkie wymagane informacje są prawidłowo uzupełnione. Dostępne u nas PIT-y online pozwalają na szybkie i wygodne przesłanie deklaracji bez konieczności wychodzenia z domu.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?