BAZA WIEDZY

Kategoria:
Jaki PIT wypełnić
Wybrany artykuł

Który PIT do wspólnego rozliczenia małżonków?

Ustawodawca przewiduje możliwość wspólnego rozliczenia małżonków. W wielu sytuacjach rozliczenie na jednym formularzu jest bardziej opłacalne niż indywidualne. Dzięki temu, że dochody są sumowane i dzielone na pół, możliwe jest zapłacenie niższego podatku według skali podatkowej. Warto jednak wiedzieć, że nie każdy formularz pit pozwala na wspólne rozliczenie małżonków.

Warunki wspólnego rozliczenia z małżonkiem

Wspólne rozliczenie pitu z małżonkiem jest możliwe, jeśli spełnione są określone warunki wyznaczone przez ustawodawcę. Między małżonkami w roku podatkowym, za który dokonują rozliczenia, musi istnieć przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, a oni muszą być w tym czasie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Wniosek złożony przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia rozliczenia podatkowego.

Wspólne rozliczenie pitu nie jest możliwe w przypadku, gdy dochody któregoś z małżonków w danym roku podatkowym były opodatkowane podatkiem liniowym, kartą podatkową, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (z wyłączeniem najmu prywatnego) czy podatkiem tonażowym. Osiągając przychody z różnych źródeł, wspólnie można rozliczyć tylko te opodatkowane na zasadach ogólnych.

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem powoduje, że dochody wykazywane są na jednym druku i podpisane imieniem i nazwiskiem obojga małżonków. Każdy małżonek może skorzystać z przysługujących mu ulg i odliczeń, a podatek płacony jest jako podwójna kwota podatku ustalona od połowy łącznej kwoty osiąganych dochodów.

Formularze pit do wspólnego rozliczenia małżonków

Wspólnie z małżonkiem możliwe jest tylko na formularzu PIT-36 lub PIT-37, gdyż są to formularze odnoszące się do opodatkowania na zasadach ogólnych (skali podatkowej). To który formularz należy wybrać, zależne jest od źródła uzyskiwanych dochodów. PIT-37 składają podatnicy, którzy wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody m.in. z tytułu: wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, przychodów z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich), przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego czy stypendiów. Natomiast PIT-36 dedykowany jest podatnikom, których przychody opodatkowane stawką 18% lub 32% bez pośrednictwa płatnika, czyli samodzielnie obliczali i odprowadzali zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do organu podatkowego.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari