BAZA WIEDZY

Kategoria:
Wypełnianie PIT – podstawy
Wybrany artykuł

Elektronicznie rozliczenie PIT – wydrukowac czy wysłać online?

Po uzupełnieniu wszystkich danych w formularzu rozliczenia PIT, ostatnim krokiem jest przekazanie zeznania podatkowego do urzędu skarbowego. Podatnicy mogą dokonać rozliczenia z urzędem skarbowym przez:

  • dostarczenie wypełnionych i wydrukowanych papierowych formularzy podatkowych do właściwego urzędu skarbowego osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź też
  • wysłanie rozliczenia PIT w formie elektronicznej przez Internet, w formie e-deklaracji.

 

Podatnicy sami decydują, która z tych form jest dla nich najbardziej odpowiednia. Warto zaznaczyć, że pod względem formalnym deklaracja elektroniczna,  jak i papierowa niczym się od siebie nie różnią, są to identyczne formularze podatkowe,  traktowane przez urząd skarbowy na równi. Jednak jeśli chodzi o samą procedurę składania deklaracji podatkowej, jest ona zupełnie inna.

Papierowe zeznania podatkowe składa się osobiście, we właściwym względem miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym lub wysyła pocztą polską listem poleconym. Potwierdzenie nadania jest dowodem złożenia deklaracji, w związku z tym należy je zachować. Wybierając tę formę dostarczenia rozliczenie PIT do urzędu skarbowego, należy w programie PIT Projekt wydrukować gotowy, już wypełniony formularz deklaracji, wybierając ikonkę 'drukuj zeznanie’. W ten sposób ryzyko popełnienia błędu w porównaniu do wypełniania ręcznego jest zminimalizowane do zera. W przypadku papierowych rozliczeń należy pamiętać również, aby podpisać wydrukowany dokument, w przeciwnym wypadku będzie on nieważny.

Istnieje również możliwość złożenia rozliczenie PIT drogą elektroniczną. W celu złożenia pitu elektronicznie podatnik powinien wybrać w programie PIT Projekt ikonkę 'Wyślij deklarację’. Aby umożliwić podatnikom rozliczania się z urzędem skarbowym przez Internet, Ministerstwo Finansów stworzyło specjalną platformę, przy pomocy której możliwe jest przekazanie zeznania podatkowego, do odpowiedniego urzędu skarbowego, w formie elektronicznej.

Jak złożyć PIT drogą elektroniczną? Podatnicy, którzy zdecydują się na rozliczenia podatku przez Internet za pomocą interaktywnych formularzy podatkowych dostępnych w programie do wypełniania deklaracji – PIT Projekt, będą zobligowani do podania danych, dzięki którym urząd skarbowy zweryfikuje podatnika.

E-deklaracja podatkowa nie jest opatrzona podpisem, podlega ona weryfikacji tożsamości podatnika. Jej autentyczność zostanie potwierdzona poprzez wprowadzenie danych osobowych składającego oraz identyfikatora podatkowego, a więc: numer NIP lub numer PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu z poprzedniego rozliczenia rocznego, albo wartość „0”, jeśli za poprzedni rok nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku. Natomiast w sytuacji gdy, w ubiegłym roku została złożona więcej niż jedna deklaracja podatkowa, wymagana jest tylko jedna z kwot przychodu z dowolnie wybranego rozliczenia PIT. Bardzo ważne jest, aby nie przepisywać zsumowanych kwot z kilku zeznań, w taki sposób wprowadzone dane będą niepoprawne.

Wydrukować czy wysłać elektronicznie swoje zeznanie

Urząd skarbowy zezwala na dowolność w zakresie sposobu założenia rocznego zeznania podatkowego. Dopuszczalne jest zarówno elektroniczne składanie PIT online, wysłanie PITu pocztą, jak i osobiste dostarczenie zeznania do urzędu skarbowego. Co więc wybrać? Które rozwiązanie jest najlepsze? Czy można wysłać PIT pocztą bez obawy, że nie dotrze do fiskusa?

Osobiste złożenie PIT w urzędzie skarbowym

Deklarację można wypełnić w programie PIT Projekt, przenosząc we wskazane pola dane podatkowe. Chcąc złożyć PIT w wersji papierowej, nie będziemy musieli martwić się o druk, gdyż gotową deklaracje PIT do wydruku otrzymamy po zakończeniu wypełniania zeznania. W programie znajdziemy też wypełnione załączniki do PIT np. PIT O do wydrukowania.
Podatnik decydując się na złożenie PIT w urzędzie skarbowym musi pamiętać o zasadzie właściwości miejscowej. Co to znaczy? Roczne zeznanie podatkowe należy złożyć do urzędu, który właściwy jest ze względu na: miejsce zamieszkania danej osoby fizycznej bądź jej miejsce pobytu, jeśli nie posiada ona miejsca zamieszkania na terytorium kraju. Jeśli w ciągu roku podatkowego nastąpiła zmiana miejsca zamieszkania, wówczas deklarację podatkową składa się do urzędu właściwego podatnikowi na ostatni dzień roku podatkowego. Składając zeznanie otrzymamy kopię swojego PIT-u z pieczątką potwierdzającą złożenie zeznania.
Ta droga złożenia deklaracji bywa jednak bardzo czasochłonna, ze względu na konieczność dotarcia do placówki czy stania w kolejkach. Jeśli chcesz jednak zaoszczędzić swój czas, możesz to zrobić poprzez elektroniczne złożenie PIT, bądź wysyłanie rozliczenia PIT pocztą.

Elektroniczne rozliczenie PIT

Zeznanie podatkowe elektroniczne PIT składane przez internet może być składane bezpośrednio z programu podatkowego PIT Projekt. Po wysłaniu pitu elektronicznego otrzymujemy wtedy Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które jest dokumentem potwierdzającym otrzymanie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy. PIT wysłany drogą elektroniczną jest tak samo skuteczny, jak złożony osobiście w urzędzie.

Wysłanie PIT pocztą

Jeśli brakuje Ci czasu na wizytę w fiskusie i nie jesteś przekonany do wysyłki elektronicznej, wyślij PIT pocztą. Wysłanie zeznania podatkowego pocztą nie jest czynnością skomplikowaną. List zawierający deklarację powinien być zaadresowany na adres Urzędu Skarbowego właściwego miejscowo do złożenia PIT. Adresy urzędów można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Wysyłając zeznanie podatkowe pocztą, musimy pamiętać o nadaniu go z potwierdzeniem odbioru, to ono stanowi dowód naszego rozliczenia. PIT możemy wysłać nawet ostatniego dnia rozliczenia, gdyż decydującą jest data stempla pocztowego.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari