BAZA WIEDZY

Kategoria:
PIT 36
Wybrany artykuł

PIT 36S – co to i kto powinien go złożyć?

W tym artykule dowiesz się więcej na temat PIT-36S – co to jest za deklaracja i kiedy należy ją złożyć. Warto pamiętać o prawidłowym wypełnieniu formularza oraz terminowym jego dostarczeniu do Urzędu Skarbowego, aby uniknąć kar finansowych. Przydatny do tego może być specjalny program do rozliczenia PIT, który wypełni każdą deklarację niemal za nas! Wystarczy podać najważniejsze dane, a system dokona niezbędnych obliczeń i wskaże podatek do zapłaty lub zwrotu. Korzystanie z tego typu pomocy umożliwia również składanie formularzy do odpowiedniej instytucji w wyznaczonym terminie. Dzięki temu unikniemy kar za spóźnienia.

PIT-36S – dla kogo jest za deklaracja?

Na każdym podatniku ciąży obowiązek rozliczania się z przychodów pochodzących z różnych źródeł. Jednym ze sposobów jak to zrobić jest wypełnienie PIT-36S – dla kogo konkretnie jest ta deklaracja? Jest to formularz do rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych dla przedsiębiorstw w spadku, korzystających ze skali podatkowej. Co to oznacza? Jeśli działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych według skali jest kontynuowana po śmierci przedsiębiorcy, rozlicza się ją z przychodów i kosztów powstałych od dnia jego śmierci. Zarządca sukcesyjny może wypełnić deklarację za zmarłego właściciela firmy. Taka forma opodatkowania musi być kontynuowana w roku, w którym zmarł przedsiębiorca, a firma działa dalej. W kolejnych latach można ją ponownie wybrać lub zmienić zgodnie z przepisami.

Jak wypełnić PIT-36S?

Podobnie jak w przypadku innych deklaracji, można wybrać tradycyjną papierową formę złożenia formularza lub wypełnić PIT-36S online i wysłać go do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy na dzień otwarcia spadku. Wszystkie części powinny być wypełnione informacjami dotyczącymi właściciela firmy. Podaje się NIP zmarłego przedsiębiorcy, dane identyfikacyjne oraz wszelkie dodatkowe informacje zgodne ze stanem faktycznym. Osoba wypełniająca deklarację wskazuje przychody, koszty ich uzyskania oraz oblicza dochód lub stratę, a także należne i zapłacone zaliczki przedsiębiorstwa w spadku. Deklarację podpisuje zarządca sukcesyjny lub ustanowiony przez niego pełnomocnik.

Składając formularz, należy przestrzegać urzędowych dat, czyli deklaracja powinna trafić do urzędu skarbowego do 30 kwietnia danego roku za poprzedni rok podatkowy. Jeśli dzień ten wypada w weekend czy święto termin przedłużony jest do następnego dnia roboczego. Warto skorzystać z narzędzi online do wypełniania deklaracji, gdyż cały proces staje się o wiele prostszy i zajmuje znacznie mniej czasu. Program do rozliczeń może przeprowadzić nas krok po kroku przez wszystkie części deklaracji lub możemy samodzielnie wypełnić przypominający papierową wersję deklaracji formularz. Jest to też rozwiązanie idealne dla osób, którym zależy na czasie i nie chcą lub nie mogą odwiedzić urzędu skarbowego w terminie składania zeznania. Jednym słowem to duża oszczędność czasu i nerwów.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari