BAZA WIEDZY

Kategoria:
PIT 36
Wybrany artykuł

PIT 36L – co to i kto powinien go złożyć?

W tym artykule omówimy dokładniej PIT-36L – co to jest za deklaracja i kto musi ją złożyć? Jest to jeden z wielu formularzy do wyboru dla podatników, którzy muszą rozliczyć się z przychodów osiągniętych w poprzednim roku podatkowym. Dla wygody podatnika istnieje kilka sposobów rozliczania się: można sięgnąć po PIT-36L druk papierowy i wysłać go pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu Skarbowego, lub wypełnić PIT-36L online. Ważne jednak, aby zeznanie było poprawne i złożone w wyznaczonym terminie.

PIT-36L – dla kogo jest to deklaracja?

PIT-36L to formularz dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą i wybrały tzw. podatek liniowy, czyli liniową formę opodatkowania dochodów. Warunkiem jest wcześniejsza deklaracja, że rezygnują ze skali podatkowej. Zmianę taką można zgłosić do 20 dnia miesiąca po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód lub już podczas składania wniosku rejestracji firmy do CEIDG. Jeśli podatnik wybrał wcześniej skalę podatkową i chce oraz może dokonać zmiany na podatek liniowy, może tego dokonać do 20 stycznia każdego roku. Główną cechą charakterystyczną dla tej formy opodatkowania jest jednolita stawka podatku 19% niezależnie od wysokości dochodów.

A jeśli wybierasz PIT-36L – do kiedy trzeba go złożyć? Zgodnie z przepisami deklaracje podatkowe należy składać od 15 lutego do 30 kwietnia za poprzedni rok podatkowy. Jeśli dzień ten wypada w weekend lub święto, wiążący jest następny dzień roboczy. Warto przestrzegać terminów składania zeznań, gdyż w innym przypadku podatnik zostanie obciążony karą finansową za opóźnienia.

PIT-36L- jak wypełnić formularz?

Jeśli odpowiedni jest dla Ciebie PIT-36L – jak wypełnić formularz poprawnie? Deklaracje podatkowe można składać w tradycyjnej formie papierowej osobiście w Urzędzie Skarbowym lub wysyłając wypełniony formularz pocztą. Coraz chętniej jednak podatnicy wybierają opcję wysyłki deklaracji online. Jak złożyć PIT-36L przez Internet? Warto wybrać program do rozliczenia PIT, który usprawni i zdecydowanie przyspieszy cały proces. W ten sposób można składać każdy PIT-36 online oraz wszystkie inne deklaracje i załączniki. Program można ściągnąć na komputer lub skorzystać z niego w przeglądarce Internetowej. Wybierając PIT-Asystenta i odpowiadając na kilka pytań można szybko oraz bezbłędnie wypełnić każdą deklarację. Jeśli podatnik woli tradycyjnie wyglądający formularz, można wybrać aktywne deklaracje i wypełnić samodzielnie poszczególne rubryki. Należy podać dokładne dane identyfikacyjne, wskazać miejsce składania formularza, a także ulgi, jeśli się z nich korzystało oraz podać wysokość przychodów i koszty ich poniesienia, a także wskazać zaliczki i zapłacony podatek. Warto pamiętać, że formularz PIT-36L służy jedynie wskazaniu przychodów z działalności gospodarczej i z działów specjalnej produkcji rolnej opodatkowane liniowo. Wszelkie inne dochody np. z umowy o pracę, muszą być dodatkowo rozliczone na innym formularzu.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?