BAZA WIEDZY

Kategoria:
PIT 36
Wybrany artykuł

Jak rozliczyć wynajem mieszkania i domu w PIT-37?

Wiele osób ma wątpliwości, jak rozliczyć wynajem mieszkania i domu w PIT-37, gdy są oni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Dokładne objaśnienie tego tematu znajduje się w poniższym artykule.

Dla dużego odsetka osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, dodatkowym źródłem dochodów jest najem nieruchomości. W związku z tym pojawiło się bardzo dużo zapytań skierowanych do Urzędu Skarbowego, a dotyczących tego czy etat i najem można rozliczyć w PIT-37. Warto wspomnieć, że najem prywatny nieruchomości może być opodatkowany na zasadach ogólnych lub ryczałtowych. W związku z tym przychody uzyskane z tytułu najmu mieszkania lub domu, analogicznie mogą być opodatkowane na zasadach ogólnych lub według podatku liniowego. Wiadomym jest, że zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, czyli popularnie zwany etat, może być rozliczany na zasadach ogólnych, czyli podlega PIT-37. Sposób rozliczania się z dochodów uzyskiwanych w ramach najmu wymaga jednoznacznego ustalenia formy opodatkowania- ryczałtu, podatku liniowego
(popularnie zwanego liniówką) lub też na zasadach ogólnych. Duże znaczenie w tym temacie ma także stwierdzenie faktu, czy osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę wykonuje dodatkowo działalność gospodarczą, w ramach której zajmuje się wynajmem nieruchomości. Wówczas zasady rozliczania się z fiskusem ulegają zasadniczej zmianie.

Jak rozliczyć wynajem mieszkania i domu w PIT-37 – czy jest to możliwe według obowiązującej ustawy o PIT?

W myśl znowelizowanych przepisów prawa podatkowego i ustawy o PIT, etat, czyli umowę o pracę, traktuje się jako najpopularniejszą formę współpracy. Etat nie musi być jedynym źródłem przychodu, który może być rozliczany przy pomocy formularza PIT-37. Podatnik, który decyduje się na podpisanie umowy o pracę lub innej formy honorującej stosunek pracy oraz najem prywatny opodatkowany na zasadach zryczałtowanych, musi złożyć dwa PIT-y. Pierwszym z nich jest z pewnością PIT 28 z dochodami z najmu lokalu, który trzeba złożyć w Urzędzie do 20 stycznia każdego roku. Drugim zeznaniem podatkowym jest oczywiście PIT 37, który stanowi udokumentowanie osiąganych zarobków, pochodzących z umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Złożenie do Urzędu Skarbowego tych dwóch deklaracji, stanowiących zeznania podatkowe, obejmujące wszystkie dochody podatnika za dany rok kalendarzowy, nie powinno nastręczać żadnych trudności, nawet osobie, która robi to po raz pierwszy w swoim życiu. W razie wątpliwości związanych z prawidłowym wypełnieniem tych deklaracji można skorzystać z gotowych programów w internecie lub też pomocy biura rachunkowego.

PIT – 37 a najem nieruchomości

Osoby, które wynajmują nieruchomość bez działalności gospodarczej, wykonując pracę zarobkową (etat, umowę zlecenia, o dzieło) mogą skorzystać dwóch sposobów opodatkowania: zasad ogólnych i ryczałtu. Zasady ogólne to skala podatkowa, w której występują dwa progi dochodowe. Pierwszy wynosi 17% podatku, gdy w ciągu roku osiąga się dochód z najmu do 85 528 zł. Drugi próg podatkowy to 32% kwoty podatku, jeśli roczny dochód z najmu nieruchomości przekracza kwotę 85 528 zł. Pewnym udogodnieniem dla podatnika, który wynajmuje mieszkanie lub dom jest fakt, iż przy ogólnych zasadach opodatkowania może on również skorzystać z kwoty wolnej od podatku. Dzieje się tak w przypadku, gdy najem to jedyny dochód uzyskany w przeciągu całego roku kalendarzowego (dotyczy to osób nie wykonujących żadnej pracy zarobkowej). Nie może on przekroczyć kwoty 8 tys. zł. Wówczas to podatek należny fiskusowi wyniesie 0 zł. Rozliczenie z fiskusem wygląda nieco inaczej, gdy osoba decyduje się założyć działalność, w ramach której wynajmuje mieszkanie lub dom. Jeśli podatnik oferuje najem w ramach swojej działalności gospodarczej (skrót DG) może być opodatkowany na zasadach ogólnych. Wówczas to podatnik nie składa deklaracji PIT- 37, ale zobowiązany jest on do złożenia PIT-36, w którym ujmowane dochody z DG i wynajmu.

Należy pamiętać, że rozliczenie umowy o pracę i przychodów z najmu w PIT-37 jest bardzo prostym i nieskomplikowanym sposobem na przedstawienie osiągniętych przychodów za dany rok kalendarzowy. Wystarczy tylko pamiętać o zasadach doboru odpowiedniego formularza, adekwatnego m.in. do formy opodatkowania najmu.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari