BAZA WIEDZY

Kategoria:
PIT 36
Wybrany artykuł

E-deklaracje pit 36

Podatnicy mają obowiązek składania urzędom skarbowym zeznania, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w danym roku podatkowym. E-deklaracje PIT 36 są przeznaczone dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych niemogących rozliczyć się w PIT 37, a którzy chcą rozliczyć się drogą elektroniczną.

Kto składa PIT 36?

PIT 36 składają podatnicy, których przychody (dochody) opodatkowane były na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej bez pośrednictwa płatnika, czyli mieli obowiązek samodzielnie obliczyć podatek oraz wpłacić go w odpowiednim terminie do urzędu skarbowego. E-deklaracja PIT 36 będzie dotyczyła więc podatników którzy, prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą czy działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, a także tych podatników, którzy uzyskali dochody z zagranicy. Deklarację PIT 36 składają też m.in. podatnicy, którzy uzyskali przychody: z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach.

Wybór sposobu opodatkowania

Formularz PIT 36 daje możliwość wyboru sposobu opodatkowania. Można rozliczyć się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy, wspólnie z małżonkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy, w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujący dzieci oraz w sposób przewidziany w art. 29 ust. 4 ustawy – podatnik oraz w sposób przewidziany w art. 29 ust. 4 ustawy – małżonek. Przed wysłaniem PIT 36 e-deklaracje, należy zapoznać się z warunkami, jakie trzeba spełnić, aby skorzystać z wybranego sposobu opodatkowania.

Ulgi i odliczenia w PIT 36

Wypełniając PIT, warto pamiętać o ulgach i odliczeniach od dochodu, jeśli takie przysługują podatnikowi. Można skorzystać m.in. z ulgi na dzieci, ulgi z tytułu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej czy ulgi odsetkowej. Dobrze odliczyć od dochodów wydatki mieszkaniowe.

Złożenie e-deklaracji PIT 36

Wysyłka PIT 36 jest możliwa za pośrednictwem programu PIT Projekt. Wystarczy skorzystać z funkcji – wyślij PIT online. W celu weryfikacji tożsamości należy podać dane weryfikacyjne z zeszłorocznego zeznania podatkowego tj. dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL) czy kwota przychodu. Dlatego jeszcze przed wysyłką warto odszukać zeznanie, które było składane w tamtym roku podatkowym.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?