BAZA WIEDZY

Kategoria:
Wypełnianie PIT – podstawy
Wybrany artykuł

Przekaż 1,5% podatku

Czy przekazywać 1,5% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego?

Możliwość przekazania 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego została wprowadzona ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – art. 27, zgodnie z którym podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, może przekazać 1,5 % podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

1,5% to jedna setna część podatku dochodowego od osób fizycznych, jest to szczególna forma wsparcia finansowego, którą podatnik może przekazać wybranej przez siebie tylko  i wyłącznie organizacji posiadającej status pożytku publicznego.

Należy zwrócić uwagę na to, że 1,5% nie jest ani darowizną, ani ulgą. Co istotne, przekazując 1,5% z rozliczenia PIT, podatnik nic nie zyska, ale też nic nie straci, ponieważ rozdysponowuje on jedynie kwotą, która i tak musiałaby trafić na rzecz Skarbu Państwa. W ten sposób podatnik może tylko bezpośrednio wpłynąć na to, do kogo trafią pieniądze z jego podatków. Zysk podatnika ma, więc w tej sytuacji wymiar moralny.

Jeśli podatnik nie zdecyduje się na przekazanie 1,5% organizacji pożytku publicznego, podatek trafi do wspólnej puli środków publicznych Państwa. Z prawno-podatkowego punktu widzenia podatnik nie dysponuje własnymi pieniędzmi, a więc nie ma to nic wspólnego z darowizną, którą podatnik dobrowolnie przekazuje z własnych środków finansowych.

Kto i na jakich zasadach może przekazać 1,5% podatku, określają odrębne przepisy,  a konkretnie ustawa o podatku dochodowym osób fizycznych.

1,5% podatku mogą przekazać dla organizacji o statusie pożytku publicznego rozliczający się w Polsce:

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym również m.in. podatnicy, którzy uzyskują dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),
  • podatnicy rozliczający się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i korzystają z liniowej, 19 %-owej stawki podatku.

 

Emeryci również mogą przekazać 1,5%, pod jednym jednak warunkiem, że samodzielnie wypełnią PIT-37 rezygnując z pomocy ZUS w tym zakresie. Analogicznie zasada ta dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

Zaznaczyć należy, że 1,5% nie mogą przekazywać osoby prawne, np. spółki, inne organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa państwowe itd.

Aby przekazać 1,5% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego, należy w programie PIT Projekt uzupełnić dwa pola deklaracji podatkowej, które są niezbędne:

  • numer KRS organizacji pożytku publicznego oraz
  • przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1,5%.

 

Podatnik, przekazując określoną kwotę dla wybranej organizacji, nie może rozłożyć płatności, wskazując kilku organizacji, musi wybrać tylko jedną.

W deklaracji rocznej podatnik może również opcjonalnie zaznaczyć, w programie PIT-projekt pole wyrażenia zgody na przekazanie OPP: swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o przekazanej kwocie 1,5% podatku oraz jej przeznaczeniu, przez organizację pożytku publicznego, czyli cel szczegółowy. W ten sposób upoważnia on organy skarbowe do przekazania informacji o darczyńcy, które mogą posłużyć organizacji w celu podziękowania podatnikowi za przekazanie kwoty.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari