BAZA WIEDZY

Kategoria:
Wysyłka PIT online
Wybrany artykuł

Wysłanie PITu przez internet

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stwarza możliwość indywidualnego, jak i wspólnego rozliczenia się z małżonkiem podczas wypełniania rocznych zeznań PIT. Dzięki temu w niektórych przypadkach podatnik zapłaci mniejszy podatek niż gdyby rozliczał się indywidualnie. Czy jednak wysyłka PIT przez Internet jest możliwa, gdy rozliczamy się wspólnie z małżonkiem? Jakie warunki należy spełnić?

Warunki wspólnego rozliczenia się w PIT

Wspólne rozliczenie z małżonkiem jest możliwe w przypadku opodatkowania dochodów na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej 18% bądź 32%. Jest to możliwe także wtedy, gdy jeden z małżonków w rozliczanym roku podatkowym nie uzyskał przychodów opodatkowanych według skali podatkowej bądź też nie osiągnął żadnych dochody w wysokości, która by powodowała powstanie obowiązku uiszczenia podatku. Małżonkowie muszą też przez cały rok podatkowy pozostawać w związku małżeńskim oraz posiadać wspólność majątkową. Warto też pamiętać, o tym, że żaden z małżonków nie może prowadzić działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową. To powoduje utratę prawa do wspólnego rozliczania się na jednym formularzu podatkowym.

Wysłanie PIT przez Internet rozliczonego wspólnie

Wspólne rozliczenie PIT-u nie jest sprawą dość skomplikowaną. Podobnie jak przy rozliczaniu się indywidualnego, każdy podatnik musi wprowadzić swoje dane osobowe, określić dochody oraz przysługujące mu ulgi. Gdy dana osoba osiąga dochody z różnych źródeł – np. posiada kilka PIT-11, każda wartość musi być wykazana. Wypełniając zeznanie w programie podatkowym tj. PIT Projekt z pomocą PIT Asystenta mamy ułatwione zadanie, gdyż program sam obliczy poszczególne wartości i przeniesie je we właściwe pola druku, tak, że w efekcie otrzymamy gotowe rozliczenie na jednym formularzu.

Warto podkreślić, że wysłanie PITu przez Internet rozliczonego wspólnie z małżonkiem jest dopuszczalne przez urząd skarbowy. Ta forma jest bardzo wygodna i zaoszczędzi nam sporo czasu. Musimy pamiętać jednak o tym, że wysłanie PITu online również wymaga wprowadzenia danych weryfikacyjnych. Podatnik posiada wybór, które dane zostaną sprawdzone. Może wskazać przychód osiągnięty przez niego w roku ubiegłym, jak i przychód osiągnięty przez samego małżonka. Tylko pozytywna weryfikacja pozwala na wysłanie PIT. Wysłanie zeznania podatkowego przez Internet odbywa się w sposób bardzo szybki i prosty i jeśli mamy taką możliwość warto z niego korzystać rozliczając się wspólnie.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari