BAZA WIEDZY

Kategoria:
Jaki PIT wypełnić
Wybrany artykuł

Do kiedy wypełnić PIT-37?

W tym artykule dowiesz się więcej o PIT-37 – do kiedy należy złożyć deklarację i z czym się to wiąże. Zagadnienia związane z kwestiami podatkowymi niezmiennie budzą wiele wątpliwości. Co roku wiele osób zastanawia się do kiedy rozliczyć PIT- 37? Termin ostatecznego składania deklaracji podatkowej za poprzedni rok kalendarzowy to 30 kwietnia. Spóźnienie grozić może wieloma poważnymi konsekwencjami dla podatnika.

PIT-37 – termin składania deklaracji 

Terminowe dostarczenie zeznania podatkowego do Urzędu Skarbowego wynika z treści ustawy o PIT. Co roku każda osoba, która osiąga przychód, między innymi z umowy o pracę, zlecenie lub dzieło, musi rozliczyć się z niego na odpowiednim formularzu podatkowym. Bez względu na to czy rozliczenie z fiskusem następuje w formie elektronicznej, czy też papierowej, nieprzekraczalnym jego terminem jest 30 kwietnia. Jeśli dzień ten wypada w weekend, obowiązuje kolejny dzień roboczy.

Deklaracja PIT-37 – kiedy składać?

PIT-37 rozlicza się za przychody uzyskane w poprzednim roku kalendarzowym z tytułu umowy o pracę, zlecenie lub dzieło. Podstawą rozliczenia może być dostarczony przez pracodawcę PIT-11 lub 8C. Jest to deklaracja również dla osób uzyskujących dochody z emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków z ubezpieczenia społecznego czy przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych. A co, jeśli nie złożę PIT-37? Każda osoba, która ma obowiązek złożenia deklaracji do Urzędu, musi pamiętać o tym, że nieterminowe złożenie PIT- 37 wiąże się z poważnymi konsekwencjami dla podatnika. Wszelkie spóźnienia traktowane są jako próby zatajenia uzyskanych przychodów, co stanowi wykroczenie/przestępstwo karane grzywną. Mandat może nałożyć na podatnika, zarówno Urząd Skarbowy, jak i sąd. W przypadku, gdy podatnik obawia się konsekwencji z tytułu nieterminowego złożenia pit-37, nie powinien on zaniechać tego działania, ponieważ Urząd Skarbowy zweryfikuje każdego podatnika i upomni się o jego rozliczenie. Wykrycie braku zeznania rocznego może wiązać się dla podatnika z bardzo surową karą, ponieważ w tym momencie nie jest to już wykroczenie, ale bardzo poważne przestępstwo skarbowe.

Do kiedy wypełnić PIT-37 – pomoc dla zapominalskich – usługa Twój e-PIT

Nowelizacja prawa podatkowego wdrożyła istotne zmiany w rozliczaniu PIT-37. W myśl wprowadzonych przez Ministerstwo Finansów przepisów w wielu przypadkach nie trzeba wypełniać rocznego zeznania podatkowego, ponieważ za podatnika może wykonać to Krajowa Administracja Skarbowa. Rozliczy ona nadesłany przez pracodawcę PIT-11 i sporządzi e-deklarację PIT-37, którą umieści w systemie rozliczeniowym Urzędu Skarbowego danego podatnika. Każda osoba, która pragnie skorzystać z programu Twój e-PIT musi jednak zalogować się do swojego konta i zweryfikować poprawność zamieszczonych na formularzu podatkowym danych osobowych. Program powiadomi go też o potrzebie ewentualnej korekty zeznania podatkowego. Twój e- PIT jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które z różnych względów nie są w stanie samodzielnie rozliczyć swojego zeznania podatkowego, bądź też robią to dopiero pierwszy raz w swoim życiu i obawiają się, że nie poradzą sobie z tym zadaniem.

Termin składania PIT-37 a programy online

W przypadku podatników, którzy pragną samodzielnie rozliczyć swój PIT-37, mogą oni skorzystać z wielu udogodnień w postaci programów dystrybuowanych w Internecie, takich jak nasz program do rozliczania PIT. Z naszego rozwiązania możesz korzystać również w przeglądarce! To świetna opcja dla osób, które chcą uwzględnić rozmaite ulgi lub też mają mieszane przychody. Dzięki programowi dowiesz się, jak wypełnić deklarację podatkową PIT-37, czy też upewnisz się do kiedy trzeba rozliczyć PIT-37. Pamiętaj jednak, że korzystanie z programu w komputerze nie zwalnia podatnika z terminowego rozliczenia PIT- 37. Deklarację można złożyć do Urzędu Skarbowego w wersji elektronicznej lub papierowej, jednak z pomocą programu wystarczy do tego jedno kliknięcie.

Do kiedy złożyć PIT-37 w przypadku nadzwyczajnych sytuacji? 

W sytuacjach szczególnych (epidemie, klęski żywiołowe, wprowadzenie stanu wyjątkowego itp.) Ministerstwo Finansów może wydać stosowne i zatwierdzone przez Sejm rozporządzenie, w którym możliwe jest przedłużenie terminu składania zeznań rocznych. Adekwatnie do zaistniałej sytuacji szczególnej może być to wydłużenie okresu składania deklaracji o jeden miesiąc kalendarzowy, tj. do 31 maja bądź też do 1 czerwca, w zależności od tego czy ostatni dzień miesiąca przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy.

Właściwym sposobem na uniknięcie grzywny i konsekwencji za nieterminowe złożenie PIT-37 jest bezwzględne przestrzeganie ostatecznej daty składania deklaracji. Oprócz sytuacji szczególnych jest to ustawowo ostatni dzień kwietnia. Podatnicy, którym zdarza się zapomnieć o terminowym rozliczeniu się z fiskusem, mogą skorzystać z programu, który wyeliminuje konieczność stania w kolejkach w Urzędzie lub na poczcie i przyspieszy proces.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?