BAZA WIEDZY

Kategoria:
Jaki PIT wypełnić
Wybrany artykuł

Do kiedy wypełnić PIT-37?

Wiele osób zastanawia się do kiedy wypełnić PIT- 37? Termin ostatecznego składania deklaracji podatkowej za poprzedni rok kalendarzowy to 30 kwietnia. Spóźnienie grozić może wieloma poważnymi konsekwencjami dla podatnika.

Terminowe dostarczenie zeznania podatkowego do Urzędu Skarbowego wynika z treści ustawy o PIT. Co roku każda osoba, która osiąga przychód, musi rozliczyć się z niego na formularzu podatkowym. Bez względu na to czy rozliczenie z fiskusem następuje w formie elektronicznej czy też papierowej, nieprzekraczalnym jego terminem jest 30 kwietnia. PIT 37 rozlicza się za przychody uzyskane w poprzednim roku kalendarzowym. Podstawą rozliczenia może być dostarczony przez pracodawcę PIT- 11 lub 8C. Każda osoba, która ma obowiązek złożenia deklaracji do US musi pamiętać o tym, że nieterminowe złożenie PIT- 37 wiąże się z poważnymi konsekwencjami dla podatnika. Wszelkie spóźnienia traktowane są jako próby zatajenia uzyskanych przychodów, co stanowi wykroczenie/ przestępstwo karane grzywną. Mandat może nałożyć na podatnika, zarówno Urząd Skarbowy, jak i sąd. W przypadku, gdy podatnik obawia się konsekwencji z tytułu nieterminowego złożenia pit-37, nie powinien on zaniechać tego działania, ponieważ urząd skarbowy zweryfikuje każdego podatnika i upomni się o jego rozliczenie. Wykrycie braku zeznania rocznego może wiązać się dla podatnika z bardzo surową karą, ponieważ w tym momencie nie jest to już wykroczenie, ale bardzo poważne przestępstwo skarbowe.

Do kiedy wypełnić PIT-37 – pomoc dla zapominalskich – usługa Twój e-PIT

Nowelizacja prawa podatkowego wdrożyła istotne zmiany w rozliczaniu PIT 37. W myśl wprowadzonych przez Ministerstwo Finansów przepisów nie trzeba wypełniać rocznego zeznania podatkowego, ponieważ za podatnika może wykonać to Krajowa Administracja Skarbowa. Rozliczy ona nadesłany przez pracodawcę PIT-11 i sporządzi e-deklarację PIT- 37, którą umieści w systemie rozliczeniowym Urzędu Skarbowego danego podatnika. Każda osoba, która pragnie skorzystać z programu Twój e-PIT musi jednak zalogować się do swojego konta i zweryfikować poprawność zamieszczonych na formularzu podatkowym danych osobowych. Program samodzielnie naliczy ulgi przysługujące podatnikowi oraz powiadomi go o potrzebie ewentualnej korekty zeznania podatkowego. Twój e- PIT jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które z różnych względów nie są w stanie samodzielnie rozliczyć swojego zeznania podatkowego, bądź też robią to dopiero pierwszy raz w swoim życiu i obawiają się, że nie poradzą sobie z tym zadaniem.

Termin składania PIT- 37 a sytuacje nadzwyczajne

W przypadku podatników, którzy pragną samodzielnie rozliczyć swój PIT-37. mogą oni skorzystać z wielu udogodnień w postaci programów dystrybuowanych w internecie. Na stronach znajduje się wiele programów, który można zainstalować na swoim komputerze. Dzięki nim dowiesz się, jak wypełnić deklarację podatkową PIT- 37. W programach pojawiają się cenne wskazówki, panel pomocy oraz automatycznie obliczane są naniesione w rubrykach dane finansowe. Korzystanie z programu w komputerze nie zwalnia podatnika z terminowego rozliczenia PIT- 37. Deklarację można złożyć do urzędu skarbowego w wersji elektronicznej lub papierowej już od 2 marca. W sytuacjach szczególnych (epidemie, klęski żywiołowe, wprowadzenie stanu wyjątkowego itp.) Ministerstwo Finansów może wydać stosowne i zatwierdzone przez Sejm rozporządzenie, w którym możliwe jest przedłużenie terminu składania zeznań rocznych. Adekwatnie do zaistniałej sytuacji szczególnej może być to wydłużenie okresu składania deklaracji o jeden miesiąc kalendarzowy, tj. do 31 maja bądź też do 1 czerwca, w zależności od tego czy ostatni dzień miesiąca przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy.

Właściwym sposobem na uniknięcie grzywny i konsekwencji za nieterminowe złożenie PIT-37 jest bezwzględne przestrzeganie ostatecznej daty składania deklaracji. Oprócz sytuacji szczególnych jest to ustawowo ostatni dzień kwietnia. Podatnicy, którym zdarza się zapomnieć o terminowym rozliczeniu się z fiskusem, mogą skorzystać z automatycznego rozliczenia PIT- 37, czyli programu Twój e- PIT.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari