BAZA WIEDZY

Kategoria:
Jaki PIT wypełnić
Wybrany artykuł

Czy pracujący emeryt musi składać PIT?

Na wielu forach internetowych pojawia się pytanie, czy pracujący emeryt musi składać PIT? Według obowiązującego w Polsce prawa podatkowego osoba, która nie miała innych dochodów poza świadczeniami wypłacanymi przez organ rentowy, nie musi samodzielnie składać swojego zeznania. Wyjątkiem od tej reguły jest wykonywanie przez emeryta pracy zarobkowej.

Każda osoba, która pobiera emeryturę lub rentę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co roku (do końca lutego) otrzymuje od tego świadczeniodawcy (organu rentowego) informację o dochodach uzyskanych w konkretnym roku podatkowym. Informacja ta trafia do emeryta lub rencisty w formie rozliczenia na druku PIT-40A/ PIT-11A. Jest to roczne obliczenie podatku przez organ rentowy /informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego. Z formalnego punktu widzenia są to dwa różne formularze, ponieważ ZUS za każdym razem wykreśla niepotrzebną część nazwy. PIT-40A stanowi roczne obliczenie podatku. Oznacza to, że niepracujący rencista lub emeryt, który otrzymuje taki druk, nie musi już samodzielnie składać swojego zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym, bowiem według aktualnych zasad prawa podatkowego, jest on automatycznie zwolniony z tego obowiązku. Dzieje się tak dlatego, że każdy organ rentowy na bieżąco gromadzi i przechowuje szczegółowe zestawienie zaliczek pobieranych na podatek dochodowy z tytułu wypłacanego emerytowi i renciście należnego mu świadczenia. A jak wygląda sytuacja, gdy emeryt lub rencista pracuje?

Czy pracujący emeryt musi składać PIT? – samozatrudnienie i praca zarobkowa

Emeryci lub renciści, którzy w trakcie pobierania świadczeń z ZUS lub KRUS podjęli dodatkowo pracę zarobkową są zobowiązani do samodzielnego rozliczenia się z fiskusem. Wówczas to pracodawca, u którego zatrudniony jest emeryt i jego organ rentowy, mają w obowiązku sporządzić dla niego informację o dochodach, służącą do samodzielnego rozliczenia podatku. Emeryt i rencista, którego obowiązuje rozliczenie pit 37, podlega takim samym prawom podatkowym, jak osoba wykonująca pracę zarobkową. Warto pamiętać, że złożenie deklaracji PIT-37 przez emeryta wymagane jest również w przypadku tych osób, którym zależy na odliczeniu przysługujących im ulg podatkowych bądź oddaniu swojego 1,5% dla OPP. Przekazanie 1,5% podatku nie wymaga jednak wysyłania całego formularza zeznania PIT- 37, a jedynie PIT- 0.

Jaki rodzaj dochodów u emeryta zobowiązuje go do złożenia PIT- 37?

Emeryci posiadający dodatkowe źródło dochodów, podlegają obowiązkowi ich udokumentowania na formularzu PIT – 37. Do sporządzenia tego rodzaju deklaracji są zobowiązani ci emeryci i renciści, którzy w poprzednim roku podatkowym otrzymywali dochody z takich źródeł, jak:

  • umowa o pracę,
  • prowadzona działalność gospodarcza, opodatkowana podatkiem liniowym,
  • umowa zlecenia,
  • prowadzona działalność gospodarcza, opodatkowana ryczałtowo,
  • umowa o dzieło,
  • prawa autorskie,
  • prowadzona działalność gospodarcza, opodatkowana przy pomocy karty podatkowej,
  • źródła kapitałowe – np. odsetki,
  • odpłatne zbycie nieruchomości.

Wszyscy legalnie pracujący emeryci są zobowiązani do regularnego składania swojego rocznego zeznania podatkowego do urzędu skarbowego. Wypełnianie pitu-37 (ewentualnie PIT- u-36) odbywa się na podstawie otrzymanego od ZUS-u / KRUS-u, PIT-40A/11A oraz otrzymanego od pracodawcy PIT-11.

Jak prawidłowo rozliczyć PIT-40A w PIT-37?

Prawidłowe i szybkie obliczanie pit 37 w przypadku emeryta nie wymaga zastosowania żadnych skomplikowanych procedur. Osoba ta, otrzymując PIT-40A, powinna przenieść kwoty wykazane w treści tego zeznania w części D w poz. 38, w części E w poz. 42, 43 i 44 oraz w części F w poz. 50 do odpowiednich rubryk w PIT – 37.  W dalszej kolejności, w swoim zeznaniu rocznym emeryt w wierszu „Emerytury – renty (…), w kolumnie „f”, wpisuje kwotę z poz. 50 PIT-40A. Z kolei kwotę z poz. 39 należy przenieść do PIT- 37, tylko w przypadku otrzymania PIT/11A. Warto pamiętać także o tym, że kwotę z pola 43 z otrzymanego formularza PIT-40A, należy przenieść do pola o tej samej nazwie w PIT-37. Każdy pracujący emeryt musi złożyć swoje zeznanie roczne do 30 kwietnia w urzędzie skarbowym.

Nie każdy emeryt jest zobowiązany do samodzielnego składania swojego rocznego zeznania podatkowego. Ten obowiązek ciąży jedynie na tych osobach, które oprócz świadczeń pobieranych z ZUS/ KRUS, posiadają dodatkowe  źródło dochodu.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?