BAZA WIEDZY

Kategoria:
Jaki PIT wypełnić
Wybrany artykuł

Który PIT przy działalności gospodarczej?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się ze ściśle określonymi obowiązkami. W ciągu roku należy opłacać zaliczki na podatek dochodowy, a po zakończeniu roku złożyć w odpowiednim terminie roczne zeznanie podatkowe na właściwym formularzu. To, jaki pit przy działalności gospodarczej należy wypełnić, zależne jest od wybranej wcześniej formy opodatkowania przez przedsiębiorcę.

Opodatkowanie według skali podatkowej

Jeśli działalność gospodarcza jest opodatkowana według skali podatkowej, przedsiębiorca, chcąc rozliczyć się z urzędem skarbowym, musi wypełnić formularzu PIT-36. Ostateczny termin rozliczenia upływa 30 kwietnia roku następnego, chyba że jest to dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas brany jest pod uwagę następny dzień roboczy następujący po dniu 30 kwietnia. W zeznaniu mogą być wykazane tylko dochody objęte skalą podatkową. Na jednym pit można rozliczać dochody zarówno z działalności, jak i etatu. A także wybrać rozliczenie wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Opodatkowanie podatkiem liniowym

Jeśli działalność gospodarcza podlega opodatkowaniu podatkiem liniowym, wówczas roczne rozliczenie podatkowe składane jest na formularzu PIT-36L. Termin na złożenie rozliczenia rocznego mija 30 kwietnia roku następnego, chyba, z jest to dzień ustawowo wolny od pracy. PIT-36L nie pozwala na rozliczenie wspólnie z małżonkiem, bądź na zasadach przysługujących osobie samotnie wychowującej dzieci. Jeśli przedsiębiorca pracuje dodatkowo na etacie, musi rozliczyć dochody osiągane z tego tytułu na formularzu PIT-36.

Ryczałt ewidencjonowany

Jeśli przedsiębiorca opłaca podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, formularzem właściwym do rocznego rozliczenia z urzędem skarbowym będzie PIT-28. Ostateczny termin złożenia rozliczenia rocznego wyznaczony został na 31 stycznia danego roku kalendarzowego. Praca na etacie rozliczana jest na formularzu PIT-37.

Opodatkowanie karta podatkowa

W przypadku karty podatkowej, roczne rozliczenie podatku odbywa się na formularzu PIT-16A, gdzie wykazywane są zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Od podatku można odliczyć tylko składkę na ubezpieczanie zdrowotne. Przedsiębiorca powinien złożyć zeznanie do dnia 31 stycznia roku następnego. Inne dochody poza działalnością rozliczane są odpowiednio na innych deklaracjach np. etat na PIT-37.

W praktyce przedsiębiorca w zależności od uzyskiwanych dochodów musi wypełnić do 31 stycznia PIT-16A, PIT-28 a do 30 kwietna PIT-36, PIT-36L, PIT-38 bądź PIT-39.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?