BAZA WIEDZY

Kategoria:
Jaki PIT wypełnić
Wybrany artykuł

PIT-8AR – Co to jest i jakie ma znaczenie dla podatnika?

PIT-8AR jest jednym z najważniejszych dokumentów w polskim systemie podatkowym, który dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Dla wielu podatników może on być nieco skomplikowany, jednak jego wypełnienie nie powinno być niczym trudnym. Co zatem warto o nim wiedzieć?

PIT-8AR – co to jest?

PIT-8AR to nic innego jak roczna deklaracja podatkowa, która musi zostać złożona przez płatników zobowiązanych do obliczania, pobierania i uiszczania zryczałtowanego podatku dochodowego. Deklaracja ta dotyczy głównie przychodów, które są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem, a więc podatkiem naliczanym według stawek ryczałtowych. To odróżnia go od pozostałych formularzy podatkowych, do których zaliczamy chociażby PIT-28, który dotyczy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

PIT-8AR – czego dotyczy?

Deklaracja ta obejmuje różne warianty przychodów, które są opodatkowane w formie ryczałtu. Przychody te mogą pochodzić z wygranych w konkursach, grach czy zakładach wzajemnych. PIT-8AR może dotyczyć także świadczeń otrzymywanych przez emerytów i rencistów oraz wynagrodzeń za pomoc udzielaną służbom bezpieczeństwa. Ogólnie mówiąc, PIT-8AR dotyczy przychodów, które nie są opodatkowane według skali podatkowej, lecz w sposób uproszczony, a więc ryczałtem.

PIT-8AR – kto składa?

Deklarację PIT-8AR składają płatnicy, którzy w danym roku podatkowym byli zobligowani do pobierania i odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego. Mogą to być chociażby przedsiębiorcy, organizacje, instytucje, a nawet osoby fizyczne, które wypłacały przychody objęte ryczałtem. Przykładem mogą być tutaj organizatorzy konkursów, a także pracodawcy wypłacający wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych. Każdego roku PIT-8AR składa wiele osób, ponieważ jest to bardzo popularny dokument.

Kiedy wystawiamy PIT-8AR?

Formularz ten trzeba złożyć do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczy. Oznacza to, że jeżeli w 2024 roku dokonano wypłat objętych ryczałtem, to deklaracja PIT-8AR musi być złożona najpóźniej do 31 stycznia 2025 roku. Warto pamiętać, że termin ten jest absolutnie nieprzekraczalny, a niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji może skutkować licznymi karami ze strony urzędu skarbowego.

Kto wypełnia PIT-8AR?

Obowiązek ten spoczywa na płatnikach, a wiec podmiotach, które wypłacają przychody objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Mogą to być zarówno osoby fizyczne prowadzące własną firmę, jak i osoby prawne czy jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Wypełnienie deklaracji PIT-8AR nie jest zbyt trudne, ale wymaga znajomości kilku podstawowych zasad. Formularz składa się z kilku sekcji, które należy odpowiednio uzupełnić. Pierwsza część – sekcja A – zawiera informacje o miejscu oraz celu składania formularza. W sekcji B wpisuje się z kolei dokładne dane identyfikacyjne płatnika. Najbardziej rozbudowana jest bez wątpienia sekcja C, gdzie wykazuje się dokładny zryczałtowany podatek za poszczególne miesiące roku podatkowego. W sekcji D można zamieścić informacje o potencjalnym przesunięciu terminu przekazania podatku, zaś sekcja E zawiera miejsce na podpis płatnika bądź jego pełnomocnika.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?