BAZA WIEDZY

Kategoria:
Ulgi podatkowe
Wybrany artykuł

Jak odliczyć darowiznę na Kościół od podatku?

Duża ilość osób zastanawia się, jak odliczyć darowiznę na Kościół od podatku? Zapoznając się z treścią poniższego artykułu, dowiesz się, czy darowizny przekazywane na cele religijne, mogą być traktowane z uwzględnieniem ulgi podatkowej.

Darowizny, które są przekazywane na działalność różnego rodzaju instytucji i zgromadzeń o charakterze religijnym, można podzielić na dwie kategorie. Obie umożliwiają otrzymanie ulgi podatkowej. Przekazywanie darowizny na cele kościelne jest uzależnione od  jej charakteru, a także rodzaju i wartości. Darowizny na kościół mogą dotyczyć różnych celów. Jednakże odliczenia od dochodu są związane są z taką formą darowizn, które zostały przekazane na cele kultu religijnego bądź też na cele charytatywno-opiekuńcze do placówek i instytucji kościelnych, prowadzących tego typu działalność. Dokonanie darowizny na cele kościelne powinno być prawidłowo udokumentowane, dlatego też najlepiej jest przekazywać je w formie przelewów, zarówno tych tradycyjnych, jak i elektronicznych.

Jak odliczyć darowiznę na Kościół od podatku w rocznym zeznaniu?

Wykonana darowizna na cele kultu religijnego może do odliczenia od dochodu, która przysługuje w jej wysokości. Odliczenie to nie może być jednak wyższe niż 6% łącznego dochodu podatnika. Przekazanie darowizny na cele kościelne może stanowić przesłankę do obniżenia podstawy opodatkowania. Wszystko zależy od dochodów podatnika, a także kwoty, jaka została przekazana. Jeśli podatnik zdecydował się na przekazanie 6% dochodu na cele kościelne, to w konsekwencji jego podatek obliczany jest według I- ego stopnia skali, czyli 18% i obniżany o 6% dochodu danej osoby. Warto pamiętać, iż dochód stanowi kwotę brutto wynagrodzenia po jej obniżeniu o wszelkiego rodzaju koszty uzyskania przychodów.

Darowizna na cele kultu religijnego, a ta przekazywana na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła

Innym rodzajem darowizny, która również upoważnia do odliczenia jej od podatku, jest ta, przekazywana na cele charytatywno-opiekuńcze do placówek kościelnych, zajmujących się prowadzeniem tego typu działalności. Darowizna na kościół, która nie jest przekazana na cele kultu religijnego, lecz jako wspomożenie działalności opiekuńczej i charytatywnej, jest wyłączona z podstawy opodatkowania. Dlatego też, tego rodzaju darowizny mogą być odliczane w całości. Kluczową kwestią jest prawidłowe interpretowanie rodzaju darowizny. Przelew na budowę kościoła traktowany jest na przykład jako darowizna na cele kultu religijnego. W takim przypadku stosuje się ograniczenie do 6% dochodu podatnika. Z kolei, przelew na utrzymanie kościelnego ośrodka pomocy dla osób bezdomnych lub niepełnosprawnych, jest uważany za darowiznę na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła.

Uznawane przez fiskus instytucje kościelne i wyznaniowe

Darowizny na cele kultu religijnego mogą być przekazywane i w późniejszym czasie rozliczane w zeznaniu podatkowym, jeśli trafiają one do instytucji, które są legalnie zarejestrowane w Polsce i działają zgodnie z literą prawa. Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła stanowią podstawę do ich rozliczenia w zeznaniu podatkowym, jeśli przekazano je do konkretnych instytucji kościelnych, do których należy między innymi:

 • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny,
 • Kościół Zielonoświątkowy,
 • Kościół Starokatolicki Mariawitów,
 • Kościół Polskokatolicki,
 • Kościół Katolicki Mariawitów,
 • Kościół Ewangelicko-Metodystyczny,
 • Kościół Chrześcijan Baptystów,
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego,
 • Kościół Ewangelicko-Reformowany,
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski,
 • Kościół Katolicki.

Przekazanie darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze do kościoła innego, niż te wymienione powyżej, nie może być podstawą do rozliczenia podatku w zeznaniu za poprzedni rok kalendarzowy.

Darowizny na cele kościelne mogą stanowić podstawę do odliczenia ich w rocznym zeznaniu podatkowym. Datki na cele dobroczynne na kościół są podstawą do otrzymania ulgi, którą można odliczyć od kwoty osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari