BAZA WIEDZY

Kategoria:
Ulgi podatkowe
Wybrany artykuł

PIT jak odliczyć Internet?

PIT jak odliczyć Internet?

Ulga na Internet 2023 to możliwość odliczenia od podatku kosztów poniesionych na użytkowanie Internetu w poprzednim roku podatkowym. Zastanawiasz się, ile można odliczyć za Internet i jak to zrobić poprawnie? Zapraszamy do lektury. Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia wydatków na Internet w rocznym zeznaniu podatkowym. Jest to jednak uzależnione od spełnienia określonych warunków. Sprawdźmy, co należy zrobić, jaki formularz wypełnić i gdzie wpisać określoną kwotę, aby skorzystać z ustawowo określonej ulgi. Z nami odliczenie Internetu zajmie tylko chwilę!

Kto może odliczyć Internet w PIT?

Ważną kwestią jest przede wszystkim to, komu przysługuje odliczenie Internetu od podatku. Czy każdy może to zrobić? Podatnik, który płacił za użytkowanie Internetu, może odliczyć od dochodu (przychodu) ponoszone z tego tytułu wydatki, pod warunkiem że faktycznie je ponosił i ma dokumenty potwierdzające ten fakt. Konieczna jest faktura bądź jakiś inny dokument, który zawiera dane identyfikujące sprzedawcę/nabywcę usługi, rodzaj usługi oraz kwotę. Internet można odliczyć tylko w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, z zastrzeżeniem, że w okresie poprzedzającym te lata nie korzystało się z tej ulgi. Ile może wynieść ulga za Internet 2023? Kwota odliczenia nie może przekroczyć 760 zł w danych roku podatkowym na jednego podatnika.

Jak odliczyć Internet w PIT?

To czy można odliczyć Internet, zależy więc od tego, czy nie korzystaliśmy już z tej ulgi w ciągu ostatnich lat i tego, czy mamy właściwe dokumenty potwierdzające nasze wydatki. Jeśli upewniliśmy się, że mamy prawo do ulgi za Internet, pozostaje tylko wypełnienie odpowiedniego zeznania podatkowego. Ulgę można wykazać na formularzu PIT-36, PIT-37 bądź PIT-28. PIT-28 uzupełniany jest przez podatników, którzy opodatkowali swoją działalność w formie ryczałtu. PIT-36 dedykowany jest podatnikom, którzy rozliczają się przy zastosowaniu skali podatkowej. Natomiast PIT-37 składany jest przez podatników nieprowadzących działalności gospodarczej. Rozliczenie ulgi rozpoczynamy od wykazania jej w PIT-O będącym jednocześnie załącznikiem do ww. formularzy. Formularz powinien być wypełniany równocześnie z właściwym zeznaniem podatkowym, ponieważ, niektóre z danych z załącznika PIT-O należy przenieść do odpowiedniej rubryki PIT-28, PIT-36 lub PIT-37.

Wypełnij PIT online

Oczywiście nie musimy odliczać ulgi na Internet ręcznie, wypełniając tradycyjnie PIT. Możemy wykorzystać do tego program do rozliczania PIT, który automatycznie przeniesie dane w odpowiednie miejsca druku i sporządzi gotowe załączniki. Wystarczy, że wprowadzimy kwotę, jaką chcemy odliczyć. Dzięki programowi możemy być pewni, że nie popełnimy błędów podczas sporządzania rocznego zeznania podatkowego, a zwrot za Internet na pewno trafi na nasze konto. Wypełnione PIT-y online to oszczędność czasu i wygoda, ale również pewność, że wprowadzimy poprawne dane. Aplikacja automatycznie zaokrągli wpisaną kwotę do obowiązującego w danym roku limitu przyznanej ulgi podatkowej. Obecnie wynosi ona 760 zł na jednego podatnika, ale ustawodawca na następny rok podatkowy może określić inną kwotę. Nie musimy o tym pamiętać i śledzić zmian, wystarczy, że skorzystamy z PIT Projekt. Program jest na bieżąco aktualizowany pod kątem zmieniających się przepisów podatkowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak rozliczyć PIT online, zapraszamy do naszej bazy wiedzy!

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?