BAZA WIEDZY

Kategoria:
Ulgi podatkowe
Wybrany artykuł

PIT jak odliczyć Internet?

Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia wydatków na Internet w rocznym zeznaniu podatkowym. Jest to jednak uzależnione od spełnienia określonych warunków. Sprawdźmy, co należy zrobić, jaki formularz wypełnić i gdzie wpisać określoną kwotę, aby skorzystać z ustawowo określonej ulgi.

Kto może odliczyć Internet w PIT?

Podatnik, który płacił za użytkowanie Internetu, może odliczyć od dochodu (przychodu) ponoszone z tego tytułu wydatki, pod warunkiem, że faktycznie je ponosił i posiada dokumenty potwierdzające ten fakt. Konieczna jest faktura bądź jakiś inny dokument, który zawiera dane identyfikujące sprzedawcę/nabywcę usługi, rodzaj usługi oraz kwotę. Internet można odliczyć tylko w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, z zastrzeżeniem, że w okresie poprzedzającym te lata nie korzystało się z tej ulgi. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 760 zł w danych roku podatkowym na jednego podatnika.

Jak odliczyć Internet w PIT?

Jeśli upewniliśmy się, że posiadamy prawo do odliczenia, pozostaje tylko wypełnienie odpowiedniego zeznania podatkowego. Ulgę można wykazać na formularzu PIT-36, PIT-37 bądź PIT-28. PIT-28 uzupełniany jest przez podatników, którzy opodatkowali swoją działalność w formie ryczałtu. PIT-36 dedykowany jest podatnikom, którzy rozliczają się przy zastosowaniu skali podatkowej. Natomiast PIT-37 składany jest przez podatników nieprowadzących działalności gospodarczej. Rozliczenie ulgi rozpoczynamy od wykazania jej w PIT-O będącym jednocześnie załącznikiem do ww. formularzy. Formularz powinien być wypełniany równocześnie z właściwym zeznaniem podatkowym, ponieważ, niektóre z danych z załącznika PIT-O należy przenieść do odpowiedniej rubryki PIT-28, PIT-36 lub PIT-37.

Oczywiście nie musimy odliczać ulgi na Internet ręcznie wypełniając PIT. Możemy skorzystać z programu PIT Projekt, który automatycznie przeniesie dane w odpowiednie miejsca druku i sporządzi gotowe załączniki. Wystarczy, że wprowadzimy kwotę jaką chcemy odliczyć. Dzięki programowi możemy być pewni, że nie popełnimy błędów podczas sporządzania rocznego zeznania podatkowego. Aplikacja automatycznie zaokrągli wpisaną kwotę do obowiązującego w danym roku limitu przyznanej ulgi podatkowej. Obecnie wynosi ona 760 zł na jednego podatnika, ale ustawodawca na następny rok podatkowy może określić inną kwotę. Nie musimy o tym pamiętać i śledzić zmian, wystarczy, że skorzystamy z PIT Projekt. Program jest na bieżąco aktualizowany pod kątem zmieniających się przepisów podatkowych.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari