BAZA WIEDZY

Kategoria:
Ulgi podatkowe
Wybrany artykuł

Podatek od darowizny – jak go obliczyć i kiedy płacić?

Podatek od darowizny to obowiązkowa opłata, która może wynikać z przekazania majątku bądź praw majątkowych przez darczyńcę na rzecz obdarowanego. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na jego temat, to zapraszamy do zapoznania się z tym artykułem.

Co to jest darowizna?

Darowizna jest specjalną umową, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem własnego majątku. Darowizna może obejmować chociażby przekazanie pieniędzy, nieruchomości, ruchomości, a nawet prawa autorskie.

Ile wynosi podatek od darowizny?

Wysokość podatku od darowizny jest zależna od wartości darowizny oraz grupy podatkowej, do której należą darczyńca oraz obdarowany. Stawki podatku wahają się obecnie od 3% do 20%. W Polsce istnieją trzy grupy podatkowe. Pierwsza grupa jest najczęściej spotykana i obejmuje małżonków, dzieci, rodzeństwo, wnuki, rodziców, dziadków, zięciów, synowe, pasierbów, macochy, ojczymów czy teściów. Druga grupa obejmuje jeszcze dalszych krewnych, do których zaliczamy chociażby rodzeństwo rodziców czy rodzeństwo małżonków. Trzecia grupa obejmuje wszystkie pozostałe osoby.

Jaki jest podatek od darowizny?

Podatek od darowizny jest tak naprawdę obliczany od nadwyżki wartości darowizny ponad kwotę wolną od podatku. Dla pierwszej grupy podatkowej kwota wolna od podatku jest najwyższa, ponieważ wynosi 36 120 złotych. Dla drugiej grupy kwota ta wynosi 27 090 złotych, a dla trzeciej grupy jest zdecydowanie najmniejsza – 5 733 zł. Nadwyżka wartości darowizny ponad wspomniane kwoty jest opodatkowana według odpowiednich stawek podatkowych.

Kto płaci podatek od darowizny?

Obowiązek zapłaty podatku spoczywa na obdarowanym, czyli osobie, która dostaje darowiznę. W przypadku zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego, notariusz oblicza i pobiera podatek, a w dalszej kolejności odprowadza go do urzędu skarbowego w imieniu obdarowanego. Jeśli zastanawiasz się, od jakiej kwoty podatek od darowizny jest obowiązkowy, to musisz pamiętać o tym, że podatek jest naliczany od nadwyżki wartości darowizny ponad kwotę wolną od podatku. Kwota wolna od podatku może być różna w zależności od grupy podatkowej, dlatego też wysokość podatku przyjmuje bardzo różnorakie wartości.

Kiedy podatek od darowizny?

Podatek od darowizny trzeba obligatoryjnie uiścić w ciągu 30 dni od chwili otrzymania darowizny. Obdarowany powinien złożyć stosowne zeznanie podatkowe (formularz SD-3) w urzędzie skarbowym, jeżeli wartość darowizny przekracza kwotę wolną od podatku. Jeśli darowizna jest przekazywana w formie aktu notarialnego, notariusz zajmuje się formalnościami oraz zgłoszeniem i odprowadzeniem podatku. Od jakiej kwoty darowizny trzeba zapłacić podatek? Podatek należy zapłacić od nadwyżki wartości darowizny ponad kwotę wolną od podatku, co oznacza, że jeśli wartość darowizny wynosi 50 000 złotych, a obdarowany należy do pierwszej grupy podatkowej, to podatek będzie obliczany od kwoty 13 880 złotych (50 000 zł – 36 120 zł). Warto pamiętać o tym, że darowizna opodatkowanie obejmuje wszystkie darowizny przekraczające kwotę wolną od podatku. Wartość darowizny jest sumowana w okresie pięciu lat od jednej osoby. Oznacza to, że jeżeli obdarowany otrzymuje więcej niż jedną darowiznę od jednej osoby w ciągu pięciu lat, to ich wartości są sumowane, a podatek jest oczywiście naliczany od nadwyżki ponad wcześniej wspomnianą kwotę wolną.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?