BAZA WIEDZY

Kategoria:
Jaki PIT wypełnić
Wybrany artykuł

SD-Z2 – jak wpisać udział w deklaracji podatkowej?

Ustawa od spadków i darowizn jasno określa, w których przypadkach otrzymana przez nas darowizna pieniężna powinna zostać zgłoszona do urzędu skarbowego, dlatego też każdy z nas powinien dokładnie wiedzieć, ile wynosi kwota wolna od podatku i jak ona różni się w zależności od pokrewieństwa (bądź też jego braku) między darczyńcą a obdarowanym.

Co zatem warto wiedzieć, kiedy planujemy obdarować kogoś pokaźną sumą pieniężną, a co wówczas, kiedy sami zostaliśmy obdarowani? Czym jest formularz SD-Z2 (formularz SD-Z2, jak wypełnić)?

Czym jest druk SD-Z2 i kogo dotyczy

Żeby doszło do konieczności wypełnienia druku SD-Z2, czyli innymi słowy dokumentu stanowiącego o konieczności zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, muszą być spełnione określone warunki. Obowiązek złożenia przedmiotowej deklaracji ciąży na obdarowanym, który nabył od jednego zbywcy własność rzeczy, bądź też praw majątkowych o wartości przekraczającej:

  • 36.120,00 zł – w przypadku, kiedy nabywca jest osobą, zaliczającą się do I grupy podatkowej (będą to w skrócie najbliższe osoby, takie jak np. rodzice, rodzeństwo, małżonkowie)
  • 27.090,00 zł – w przypadku, kiedy nabywca jest osobą, zaliczającą się do II grupy podatkowej (będą to już nieco dalsze osoby, takie jak np. rodzeństwo rodziców)
  • 5.733,00 zł – w przypadku, kiedy nabywca jest osobą, zaliczającą się do III grupy podatkowej (będą to osoby niespokrewnione, które nie zaliczają się do dwóch powyższych grup).

Na złożenie deklaracji mamy 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego i wówczas, w zależności od przynależności do określonej grupy podatkowej, będziemy zobowiązani do zapłacenia stosownego podatku, którego wartość wylicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku (szczegółowa tabela znajduje się w Ustawie od Spadków i Darowizn).

Co ważne – jeżeli należymy do I grupy podatkowej i złożymy formularz SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego, to nie zapłacimy żadnego podatku.

Jak wypełnić druk SD-Z2 – darowizna pieniężna

Jak wypełnić druk SD-Z2? Wypełnienie druku SD-Z2 nie jest skomplikowane i tak naprawdę wystarczy wskazać kolejno : datę nabycia oraz datę powstania obowiązku podatkowego – jeżeli pieniądze od darczyńcy są na naszym koncie np. w kwietniu, to obowiązek podatkowy powstanie z pierwszym dniem kolejnego miesiąca. Następnie wybieramy właściwy dla nas urząd skarbowy i cel złożenia zeznania (część A), swoje dane identyfikacyjne (część B), ale poniżej również dane darczyńcy (część C), tytuł nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych (część D – tutaj darowizna), rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie własności (część F – najczęściej jest to wyciąg z konta bankowego, potwierdzający wpływ środków na konto). Ponadto wypełniamy część G formularza – w naszym przypadku dotyczy nas tylko pkt 7 i wypełniamy tylko jego. W części H określamy, z kolei, pokrewieństwo między darczyńcą a obdarowanym, co od razu pomoże ustalić grupę podatkową i wysokość podatku do zapłacenia, a w części I sposób, w jaki otrzymaliśmy pieniądze.

Czy do SD-Z2 należy dołączyć dokumenty?

Składając przedmiotowy formularz SD-Z2 powinniśmy pamiętać o tym, żeby dołączyć do niego dokument, potwierdzający otrzymanie stosownych środków pieniężnych (np.wyciąg z konta bankowego czy też potwierdzenie otrzymania przekazu pocztowego).

Jak wypełnić Pit SD-Z2?

Pamiętajmy, że na darczyńcy nie ciąży żaden obowiązek podatkowy, a jeżeli chodzi o obdarowanego to nie musi on nic dodatkowo wypełniać w PITcie. Wystarczająca jest już sama deklaracja SD-Z2 i jej poprawne wypełnienie we właściwym terminie.

Jak widzimy, kwestia wypełnienia formularza SD-Z2 nie jest niczym wymagającym. Pamiętajmy jednak o pilnowaniu terminów, żeby nie zostać obarczonym dodatkowymi karami pieniężnymi, które może nałożyć na nas wówczas urząd.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?