BAZA WIEDZY

Kategoria:
Ulgi podatkowe
Wybrany artykuł

Odliczenia za Internet – ulga z tytułu wydatków poniesionych na Internet

Z ulgi internetowej po spełnieniu określonych warunków, może  skorzystać podatnik, który w roku podatkowym ponosił wydatki za użytkowanie sieci Internet.  Odliczenie przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, pod warunkiem, że w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia. Maksymalna kwota jaką można odliczyć to 760 zł. Podatnik, który poniósł wydatki w niższej wartości deklaruje taką kwotę, która była rzeczywiście wydatkowana. Poniesienie wyższych wydatków nie uprawnia w żaden sposób do zwiększenia kwoty odliczenia, nadal będzie to kwota 760 zł.

W przydatku, gdy  małżonkowie rozliczają się wspólnie z urzędem skarbowym, przysługuje im również prawo do skorzystania z odliczenia za Internet.  Każdy z nich ma prawo d swojego limitu i może odliczyć maksymalnie do 760 zł.  Kwota do odliczenia nie przechodzi a następny rok. Wydatek poniesiony w określonym roku i nieodliczony z powodu chociażby braku dochodu (przychodu), nie uprawnia do odliczenia w następnym roku.

Ulga internetowa w zależności  od rodzaju podatnika odliczana jest od:

  • dochodu – przez podatnika opodatkowanego według skali podatkowej
  • przychodu – przez podatnika opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych.

 

Podatnik, aby skorzystać z tej ulgi musi posiadać dokumenty, które będą potwierdzały poniesione wydatki. Dokument musi dotyczyć wydatków w ramach korzystania z usługi dostępu za Internet. Opłaty dodatkowe tj. opłata za aktywacje, przyłączenie do sieci czy modem nie będą stanowiły wydatków uprawniających do skorzystania z ulgi.  Odliczenie jest możliwe zarówno z tytułu użytkowania Internetu stacjonarnego, jak i bezprzewodowego.  Dodatkowo dokument zakupu musi być wystawiony na imię i nazwisko podatnika, który chce skorzystać z ulgi.

Warto pamiętać, o konieczności posiadania dokumentów potwierdzających, kto, ile zapłacił za Internet.  W sytuacji, gdy należności za korzystanie z Internetu były regulowane przelewem wydatki będą udokumentowane dowodem zapłaty. Musi on jednak zawierać: dane identyfikujące kupującego (imię i nazwisko wpłacającego), dane identyfikujące sprzedającego (nazwę dostawcy usługi), tytuł użytkowania sieci Internet, kwotę zapłaty i datę zapłaty. Nie powinno również budzić wątpliwości, że dokument aby mogły stanowić podstawę do skorzystania z ulgi powinien być opłacony. Faktura, aby mogła być uwzględniona w rozliczeniu powinna być opłacona w tym samym roku, którego dotyczy (faktura wystawiona w grudniu, powinna być opłacona również w grudniu).

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?