BAZA WIEDZY

Kategoria:
Ulgi podatkowe
Wybrany artykuł

Jakie dochody są zwolnione z podatku?

Wiele osób zastanawia się, jakie dochody są zwolnione z podatku? To bardzo ważna kwestia, która dotyczy niemal każdego podatnika, sporządzającego swoje roczne zeznanie.

Dokonując rocznego rozliczenia swoich przychodów i sporządzając deklarację PIT, należy odprowadzić wynikający z niej podatek do urzędu skarbowego. Nie zawsze jednak obowiązek ten dotyczy wszystkich przychodów, jakie osiąga konkretny podatnik. Kluczową kwestią jest ustalenie, czy w danym roku kalendarzowym podatnik uzyskał przychód równy lub niższy od obowiązującego dochodu wolnego od podatku. Termin oznacza maksymalny dochód, jaki posiada osoba fizyczna w konkretnym roku podatkowym, który stanowi podstawę do zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku dochodowego. W takiej sytuacji, dopiero osiągniętą nadwyżkę, która znacznie przekracza kwotę wolną od podatku, traktuje się jako kwotę podlegającą opodatkowaniu. W roku 2018 dochód zwolniony podatku wynosił 6600 złotych. Dzięki temu, podatnik, który skorzystał z tego przywileju, mógł przez cały rok zaoszczędzić kwotę w wysokości 556,02 zł. Kwota dochodu zwolnionego od opodatkowania uległa zmianie z dniem 1 stycznia 2020 roku i została uzależniona od wysokości osiągniętego dochodu. W myśl nowych przepisów, dochód nieprzekraczający 8000 zł, umożliwia zmniejszenie podatku nawet o 1440 zł. W przypadku podatników, którzy w danym roku nie przekroczyli kwoty 13000 zł, kwota zmniejszająca podatek wynosiła odpowiednio 1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr x podstawa obliczenia podatku – 8000 zł/5000 zł.

Jakie dochody są zwolnione z podatku – kto może skorzystać z tego prawa?

Podatnicy, którzy w roku kalendarzowym osiągnęli dochody wyższe od 13000 zł, ale nieprzekraczającej kwoty 85.528 tyś. zł mogli zaoszczędzić 556 zł 0,2 gr. Dochód wolny od podatku nie obejmuje tych osób, które zadeklarowały dochód w kwocie wyższej niż 127.000 tyś zł rocznie. Z kwoty wolnej od podatku mogą skorzystać wyłącznie osoby opodatkowane według skali podatkowej. Dochód wolny od podatku nie dotyczy tych podatników, którzy rozliczają swoje przychody na podstawie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a także tych objętych podatkiem liniowym. Korzystanie z dochodu wolnego od podatku jest opodatkowane wyłącznie na zasadach ogólnych, bez znaczenia, z jakich źródeł konkretny podatnik uzyskuje swoje roczne przychody. Warto zaznaczyć, że podatnik, który osiąga przychody opodatkowane na zasadach ogólnych i dodatkowo posiada także przychód podlegający innemu rodzajowi opodatkowania, między innymi w postaci metody liniowej czy ryczałtu, również kwalifikuje się do skorzystania z przywileju, jakim jest dochód wolny od podatku.

Dochód wolny od podatku a składanie PIT- u

Podatnik posiadający różne źródła przychodów, na przykład z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i wykonywanej jednocześnie pracy na etacie, może uzyskać kwotę wolną od podatku wyłącznie z jednego źródła. Należy pamiętać, że osoba będąca właścicielem firmy i jednocześnie wykonująca pracę zarobkową na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło czy umowy zlecenia, w pierwszej kolejności, w rozliczeniu kwoty wolnej od podatku, powinna sugerować się przychodem z tytułu prowadzonej przez siebie działalności. Zasady te reguluje treść artykułu 27 ustawy o PIT. Warto przypomnieć, że dochód wolny od podatku nie jest przesłanką do zwolnienia danego podatnika z obowiązku corocznego składania swojego zeznania podatkowego, bez względu na to, czy osiąga on w danym roku kalendarzowym dochód mniejszy niż kwota wolna od podatku. Obowiązek złożenia rocznej deklaracji PIT nie obejmuje tylko tych osób, które otrzymują przychody całkowicie zwolnione z opodatkowania, do których zaliczają się między innymi alimenty. Zwolnienie z przymusu składania PIT- u dotyczy także tych podatników, którzy nie osiągnęli żadnych przychodów w konkretnym roku kalendarzowym, ale jednocześnie nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej.

Od  1 stycznia 2020 roku dochody zwolnione z podatku są uzależnione od wysokości osiągniętego przychodu, co jest bardzo korzystne dla osób, które nie przekroczyły rocznej kwoty, wynoszącej 127.000 tyś złotych dochodu.

 

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?