BAZA WIEDZY

Kategoria:
Wypełnianie PIT – podstawy
Wybrany artykuł

Nie rozliczyłeś PIT-u? Sprawdź, jaka kara może Ci grozić!

Pod koniec roku wielu z nas ma jedno na głowie – rozliczenie podatku dochodowego. Do kiedy należy to zrobić? Jakie są kary za nierozliczenie PIT-u? Jak zabezpieczyć się przed taką sytuacją na przyszłość?

PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych, to obowiązkowa deklaracja, którą każdy obywatel uzyskujący dochody musi złożyć w odpowiednim terminie. Warto wiedzieć, jakie konsekwencje mogą nas spotkać, jeśli nie dopełnimy tego obowiązku na czas.

Czym jest PIT i kto musi go składać?

Podatek dochodowy od osób fizycznych, to rodzaj podatku obowiązującego w Polsce, regulowanego ustawą z 1991 roku. Na czym on polega? Obywatele, którzy osiągnęli dochody w danym roku, zobowiązani są do złożenia deklaracji podatkowej PIT. Dochody te mogą pochodzić m.in. z umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, wynajmu nieruchomości czy z działalności gospodarczej.

Obowiązek składania PIT dotyczy zarówno osób pracujących na etacie, jak i przedsiębiorców, rolników czy emerytów, których dochód przekracza określone kwoty, ustalone co roku przez Ministerstwo Finansów.

Terminy na złożenie PIT-u

Złożenie deklaracji PIT w terminie to ważna sprawa, która wymaga naszej uwagi. Ministerstwo wskazuje datę 30 kwietnia danego roku za ostateczny dzień, kiedy można złożyć dokumenty do urzędów skarbowych. Jeśli dzień ten wypada w weekend lub święto, termin wydłuża się do następnego dnia roboczego. Złożenie deklaracji możliwe jest osobiście, pocztą lub z wykorzystaniem Internetu. A co się stanie, gdy nie rozliczysz PIT-u w terminie, czy coś Ci grozi?

Konsekwencje za nieterminowe złożenie PIT-u

Niestety, nieterminowe złożenie deklaracji podatkowej może skutkować różnymi niezbyt przyjemnymi konsekwencjami. Co grozi za nierozliczenie PIT-u we wskazanym ustawowo terminie? Przede wszystkim, można zostać ukaranym mandatem karnym. Wysokość kary uzależniona jest od okresu, jaki minął od terminu do złożenia deklaracji oraz od wysokości obliczonej kwoty podatku do zwrotu lub zapłaty. W 2023 roku, jeśli podatek do zapłacenia wynikający z deklaracji za 2022 rok nie przekracza pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia, to czyn ten określany jest jako wykroczenie skarbowe. Wtedy mandat może wynieść od 360 zł do 72 000 zł. A co, jeśli nie rozliczę PIT-u przez ponad 90 dni od wskazanego terminu? Możesz zostać obciążony także odsetkami za zwłokę.

Sytuacja wygląda nieco inaczej, jeśli podatek wyniósł więcej niż pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia. Wtedy brak złożenia deklaracji w terminie kwalifikuje się jako przestępstwo skarbowe i sprawa może trafić do sądu. Grzywna może wynieść wtedy od 10 do 720 tzw. stawek dziennych. Są one określane na podstawie dochodu podatnika, jego sytuacji majątkowej i rodzinnej. Grzywna może wtedy wynieść do 1/30 minimalnego wynagrodzenia do jego 400-krotności. Czyli w 2023 roku mogło to być od 1200 zł do 34 560 000 zł. Podatnikowi grozi wtedy też ograniczenie lub nawet pozbawienie wolności.

Skorzystaj z programu do rozliczania PIT-u – oszczędź czas i uniknij kar!

Aby uniknąć kłopotów z nieterminowym złożeniem deklaracji, warto skorzystać ze specjalnego programu do rozliczania PIT. Pomoże Ci w szybkim i dokładnym wypełnieniu deklaracji, wyliczy należny podatek, a także przypomni o terminie złożenia deklaracji. Korzystając z takiego programu, unikniesz stresu związanego z ręcznym wypełnianiem skomplikowanych formularzy i będziesz mieć pewność, że Twoja deklaracja zostanie złożona na czas.

Podsumowanie

Rozliczenie podatków jest obowiązkiem każdego pracującego obywatela. Już wiesz, jaka jest kara za nierozliczenie PIT-u i że może być ona bardzo wysoka. Lepiej więc jej uniknąć. Pamiętaj o odpowiednich terminach i złożeniu deklaracji na czas, aby uniknąć kar i problemów z urzędem skarbowym. Wykorzystuj dostępne technologie, takie jak specjalne programy do rozliczania PIT, które pomogą zaoszczędzić czas i zachować spokój w okresie rozliczeniowym.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari