BAZA WIEDZY

Kategoria:
PIT 37
Wybrany artykuł

E-deklaracje pit 37

Jeszcze przed rozliczeniem się z urzędem skarbowym wielu podatników zastanawia się nad tym, jaki formularz podatkowy powinni wybrać. E-deklaracje PIT 37 online to jedne z najczęściej składanych rozliczeń, dlatego zazwyczaj to na nich wykazuje się osiągnięte dochody. Nie sprawdzą się jednak we wszystkich sytuacjach? Jeśli nie deklaracja PIT 37 to co?

PIT-37 – kto musi go złożyć?

Deklaracja podatkowa PIT 37 jest składana przez podatników, którzy uzyskali przychody, podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Przychody muszą pochodzić ze źródeł położonych na terytorium Polski. E-deklaracje PIT 37 będą wykazywać przychody m.in. z tytułu wynagrodzeń ze stosunku służbowego, stosunku pracy, emerytur, rent, świadczeń przedemerytalnych, stypendiów, przychodów z praw autorskich czy należności z umowy aktywizacyjnej.

PIT-37 – kiedy nie należy go składać?

Ustawodawca zaznacza, że e-deklaracje PIT 37 nie można złożyć, gdy prowadziło się pozarolniczą działalność gospodarczą czy uzyskiwało się przychody z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanej na zasadach ogólnych według skali podatkowej. E deklaracje PIT 37 online nie będą mieć zastosowania także w przypadku, gdy podatnik jest zobowiązanych doliczać do uzyskanych dochodów dochody małoletnich dzieci bądź też chce obniżyć dochody o straty z lat ubiegłych.

Jak wypełnić PIT 37 e-deklaracje?

Złożenie deklaracji podatkowej online jest bardzo proste. Interaktywna deklaracja PIT 37 z roku na rok cieszy się coraz to większą popularnością. Ministerstwo Finansów zachęca do przekazywania swoich zeznań drogą elektroniczną.

Chcąc złożyć zaznanie online, należy wybrać jeden z dostępnych na rynku programów tj. np. PIT Projekt. Można zainstalować go na dysku swojego komputera albo skorzystać w wersji online. Wypełnianie deklaracji PIT 37 przez Internet rozpoczyna się od uzupełniania danych w formularzu. Jeśli skorzystasz z PIT Asystenta, program podpowie co należy robić. Brak uzupełnionego pola lub błąd w deklaracji będzie za każdym razem sygnalizowany stosownym komunikatem.

Jak wysłać e-deklaracja PIT 37? Otóż przed wysyłką musi przejść jeszcze weryfikację dotyczącą jej autentyczności. Konieczne jest wprowadzenie danych weryfikacyjnych – przychodu z deklaracji zeszłorocznej. Tylko otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru stanowi gwarancję, że e-deklaracja PIT 37 została prawidłowo przyjęta do systemu urzędu skarbowego.

Deklaracje podatkowe PIT 37 możesz wypełnić, bez wychodzenia z domu, programem PIT Projekt dostępnym na stronie www.pitprojekt.pl. PIT online jest więc najwygodniejszą i najszybszą formą rozliczenia podatku.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?