BAZA WIEDZY

Kategoria:
Wypełnianie PIT – podstawy
Wybrany artykuł

Dlaczego rozliczamy pit?

Uzyskanie pierwszego dochodu to nie tylko źródło satysfakcji, ale również konkretne obowiązki względem Państwa. System podatkowy w Polsce jest niezwykle rozwinięty, opodatkowane są określone zyski, ale również dane czynności gospodarcze. Jednym z głównych podatków bezpośrednich jest podatek dochodowy od osób fizycznych. To on jest głównym powodem, dlaczego rozliczamy pit.

Co to jest podatek PIT i kogo dotyczy?

PIT (ang. PIT – Personal Income Tax – podatek od dochodów osobistych) to skrót nazwy podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest podatkiem bezpośrednim skierowanym na jednostkę uzyskująca określone przychody. PIT odprowadzany jest od uzyskanych dochodów bądź przychodów np. z pracy, z działalności gospodarczej, wynajmu, emerytury czy sprzedaży domu.

Dlaczego rozliczamy pit?

Rozliczenie pit-u, podobnie jak odprowadzanie podatków, jest jednym z głównych obowiązków podatnika osiągającego dochody. Wynika on z art. 45 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnik (pracodawca) lub innych podmiot zobowiązany jest do sporządzenia imiennej informacji (np. PIT-u 11 czy PIT-u 8C) o wysokości dochodów podatnika. Informacja trafia zarówno do samego podatnika, jak i urzędu skarbowego. Podatnik na podstawie posiadanej informacji wypełnia zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) według ustalonego wzoru.

Jak rozliczyć się z osiągniętego dochodu?

Od 2021 roku można skorzystać z gotowego zeznania przygotowanego przez urząd skarbowy. Wystarczy zalogować się na stronę Ministerstwa Finansów Twój e-PIT. PIT jednak nie jest dostępny dla wszystkich podatników, a jedynie osób rozliczających się na formularzu PIT 37. Nie uwzględnia też wszystkich ulg czy sposobów rozliczenia. Konieczna jest modyfikacja zaproponowanego pitu.
Można też samodzielnie rozliczyć się z urzędem, wypełniając deklarację przy użyciu gotowego programu tj. PIT Projekt. PIT Projekt umożliwia szybkie rozliczenie się z urzędem przy pomocy kreatora deklaracji. Asystent programu krok po kroku przeprowadzi użytkownika przez cały proces rozliczenia. Użytkownik w prosty sposób ma możliwość wprowadzenia przysługujących mu ulg czy odliczeń. Z PIT Projekt rozliczymy każdy pit bez względu na jego rodzaj, również ten dedykowany przedsiębiorcom (PIT-36).

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari