BAZA WIEDZY

Kategoria:
Twój e-Pit
Wybrany artykuł

Wstępnie wypełniony PIT a Twój e-PIT

W 2020 roku (rok podatkowy 2017) podatnicy korzystali z usługi wstępnie wypełniony pit (PFR). Wielu podatników wzorem lat ubiegłych planuje skorzystać w PFR również w tym roku. Niestety nie będzie to możliwe. Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe w 2021 zostaje zastąpione przez nową usługę Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej o nazwie Twój e-PIT. Od 15 lutego 2021 r. podatnik będzie miał dostęp do gotowego zeznania PIT-37 lub/i PIT-38 na stronie Ministerstwa Finansów. Czym różni się wstępne zeznanie podatkowe od usługi Twój e-pit? Jakie zmiany zostały wprowadzone?

Pit wstępnie wypełniony PFR – jak działał?

PFR (Pre-Filled tax Return), czyli wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe, było udostępniane przez urząd skarbowy z inicjatywy samego podatnika. W celu skorzystania ze wstępnie wypełnionego pit należało zalogować się do profilu w Portalu Podatkowym na stronie Ministerstwa Finansów. Podatnik musiał posiadać konto. Aby pobrać wstępne rozliczenie pit należało: wybrać opcje: pobierz wypełniony PFR PIT-37 lub pobierz PFR PIT-38. Podatnik był proszony o określenie sposoby rozliczenia (indywidualnie wspólnie z małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko) oraz wprowadzenie takich danych jak: PESEL lub NIP, pierwsze imię i nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu, który podatnik uzyskał w danym roku podatkowym. W związku z tym, że wszystkie pola były edytowalne, można było po sprawdzeniu poprawności danych, nawieść odpowiednie poprawki na deklaracji. W celu utworzenia deklaracji podatnik musiał wpisać dane autoryzujące – kwotę przychodu uzyskanego w roku podatkowym poprzedzającym rozliczany rok podatkowy bądź też skorzystać z autoryzacji przez profil zaufany. Można było również skorzystać z kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W końcowym etapie podatnik był proszony o podanie adresu mail, na który był wysyłany tzw. kod autoryzujący. Wysłanie zeznania podatkowego było możliwe tylko w przypadku poprawnego wpisania kodu. Po 5 błędnych próbach autoryzacji dostęp do wstępnie rozliczonego pitu był blokowany i podatnik chcąc rozliczyć deklarację musiał skorzystać już z innych form rozliczenia np. poprzez program PIT Projekt. Pozytywna wysyłka deklaracji była potwierdzona przez UPO – czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Wstępne wypełnienie deklaracji podatkowej było możliwe od 15 marca.

Twój e-pit – jak działa?

Usługa Twój e-pit jest swoistą kontynuacją wstępnie wypełnionego pit, od 2021 roku zastąpi formularz PIT-PFR oraz PIT-WZ. Głównym jej założeniem jest udostępnianie podatnikowi gotowej deklaracji podatkowej na stronie Ministerstwa Finansów podatki.gov.pl. Aby uzyskać wgląd do zeznania podatkowego nie trzeba składać żadnego wniosku ani przynosić dokumentów do urzędu skarbowego, po 15 lutym zeznanie będzie wystawione automatycznie dla wszystkich podatników rozliczających się na formularzach PIT-37 lub/i PIT-38. Podatnik po zalogowaniu do systemu może zatwierdzić i wysłać zaproponowane przez urząd rozliczenie, odrzucić jej bądź też samodzielnie edytować. Organ skarbowy z automatu udostępnia rozliczenie w sposób indywidualny. Nie zawsze taka forma rozliczenia jest korzystna dla podatnika. Rozliczając się wspólnie z małżonkiem w pewnych sytuacjach można uzyskać większy zwrot nadpłaconego podatku. Podatnik, chcąc rozliczyć się wspólnie bądź na zasadach przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci musi nanieść stosowne poprawki edytując Twój e-pit.

PIT, mimo że wypełniany jest na podstawie danych zawartych w informacjach przesłanych przez płatników oraz danych z zeszłorocznego zeznania podatkowego, może nie uwzględniać wszystkich przysługujących podatnikowi ulg i odliczeń. Dzieje się tak, ponieważ bardzo często wysokość danej ulgi jest uzależniona od wydatków poniesionych na dany cel. Tak jest np. w przypadku ulgi internetowej. Ulga internetowa jest limitowana. Odliczeniu podlega kwota wydatków faktycznie poniesionych (zapłaconych) w danym roku podatkowym, jednak nie więcej niż 760 zł. Wyjątek stanowi ulga na dzieci, która jest liczona jako stała kwota przysługująca na jedną osobę (na pierwsze dziecko przysługuje 92,67 zł miesięcznie, czyli rocznie 1 112,04 zł). Jeśli ulga na dzieci była wykazana w zeszłorocznej deklaracji, zostanie również uwzględniana w Twój e-pit w danym roku podatkowym. Podatnik po zalogowaniu do serwisu zawsze może dodać przysługującą mu ulgę bądź zmienić jej dane. Usługa Twój e-pit pozwala również na przekazanie 1,5% podatku wybranej OPP.

Twój e-pit a wstępne zeznanie podatkowe PFR

Usługa Twój e-pit posiada szereg dodatkowych funkcjonalności i jest bardziej rozbudowana niż wstępne zeznanie podatkowe. Dzięki wprowadzonej zmianie podatnik otrzymuję deklarację, która jest dostosowana do jego potrzeb.

Nie ma konieczności składania żadnego wniosku. Wstępne rozliczenie podatkowe PFR było tworzone nie jako na wniosek osoby zainteresowanej po zalogowaniu do profilu w portalu podatkowymi i uzupełnieniu poszczególnych pól. Jeśli podatnik nie zalogował się do systemu i nie zainicjował tworzenia zeznania, nie mógł korzystać ze wstępnie wypełnionego pita. Twój e-pit jest wypełniany i udostępniany podatnikowi z automatu w serwisie podatki.gov.pl. Co więcej, zeznanie zostanie złożone w wyznaczonym terminie również wtedy, gdy podatnik nie podejmie żadnych czynności mających na celu złożenie deklaracji. 30 kwietnia przygotowane przez urząd skarbowy zeznanie zostanie uznane za złożone.

Może pojawić się więc pytanie, czy w takim razie warto w ogóle logować się do systemu, skoro wszystko za nas zrobi organ podatkowy? Niestety Twój e-pit działa, jako pit wstępnie wypełniony, co oznacza, że jak pit wypełniony przez urząd, nie zwalnia nas z odpowiedzialności prawnej. Owszem deklaracja Twój e-pit powstaje na podstawie informacji przesłanych przez płatników składek i danych z zeszłorocznego zeznania podatkowego, ale może zawierać braki. Musimy sprawdzić, czy dane zostały prawidłowo naniesione. Jeśli chcemy skorzystać z ulg, musimy je wpisać samodzielnie, dotyczy to w szczególności odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, wydatków na cele rehabilitacyjne czy tytułu użytkowania internetu, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

Twój e-pit uwzględnia tylko automatycznie ulgę na dzieci, która była wykazana w zeszłorocznej deklaracji. Podobnie jest z 1,5% podatku. W deklaracji wskazywana jest ta organizacja pożytku publicznego (OPP), której w ubiegłym roku przekazano 1,5% podatku. Z automatu wskazywany jest też cel szczegółowy i zgoda na przekazanie wybranej OPP informacji o 1,5%. Twój e-pit pobiera te informacje z ubiegłego roku. Twój e-pit i tak jest bardziej zmodyfikowany niż wstępnie wypełniony pit, ponieważ w przypadku PFR żadna ulga nie pojawiała się w deklaracji samodzielnie, podatnik musiał sam wpisywać ulgi i odliczenia, do których posiada prawo.

 

PIT Projekt alternatywa dla Twój e-pit

Podatnik, jeśli nie chce, nie musi korzystać z deklaracji udostępnionej przez organ skarbowy w ramach usługi Twój e-pit. Można do 30 kwietnia samodzielnie rozliczyć się za pomocą specjalistycznego programu podatkowego i wysłać deklarację online. Jest to dobre rozwiązanie w przypadku, gdy podatnik posiada wszystkie informacje od płatników składek (PIT-11) i wie, że Twój e-pit będzie wymagał sporych edycji, bo nie uwzględnia wszystkich przychodów, ulg i odliczeń. Podatnik ponosi wszelką odpowiedzialność za błędy w deklaracji związane z niewłaściwym edytowaniem udostępnionego zeznania. Zamiast edycji w usłudze Twój e-pit można samodzielnie stworzyć zeznanie podatkowe od zera i być pewnym, że prawidłowo wypełniło się pit.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku, gdy podatnik nie zgadza się z zaproponowanym rozliczeniem w usłudze Twój e-pit, może odrzucić automatycznie wypełniony pit i rozliczyć go ponownie samodzielnie. Proponowany pit przez organ podatkowy nie będzie brany pod uwagę. Trzeba jednak pamiętać o zachowaniu terminu. Deklaracja podatkowa musi wpłynąć do dnia 30 kwietnia, w przeciwnym razie urząd skarbowy wyciągnie konsekwencję za nie złożenie zeznania.

Podatnik może samodzielnie rozliczyć pit korzystając ze specjalistycznego programu do rozliczeń podatkowych – PIT Projekt. Program PIT Projekt pozwala na proste i szybkie rozliczenie zeznania podatkowego. Jest w pełni bezpieczny i funkcjonalny. W przeciwieństwie do usługi Twój e-pit pozwala na wypełnienie wszystkich wymaganych deklaracji podatkowych dla osób fizycznych takich jak np. PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28 PIT-38 czy PIT-39 wraz z wszelkimi potrzebnymi załącznikami, a nie tylko formularzami PIT-37 oraz PIT-38.

Z programu PIT Projekt można korzystać zarówno w wersji instalacyjnej, jak i bezpośrednio z przeglądarki stron internetowych. PIT Projekt zawiera kreator – PIT Asystenta, który krok po kroku poprowadzi podatnika przez cały proces wypełniania zeznania. Aby rozliczyć się z urzędem skarbowym wystarczy udzielać odpowiedzi na pytania w poszczególnych etapach tworzenia pita. Program umożliwia swobodny wybór sposobu rozliczenia. Podatnik może rozliczyć się indywidualnie, jako osoba samotnie wychowująca dziecko bądź razem ze współmałżonkiem. W rozliczanym pit w sposób prosty można uwzględnić przysługujące podatnikowi ulgi i odliczenia takie jak np. ulgę na dzieci, ulgę internetową czy chociażby wydatki na cele rehabilitacyjne. Program PIT Projekt pozwala na przekazanie 1,5% obliczonego podatku na rzecz wybranej OPP i określenie celu szczegółowego. Gotowe zeznanie wraz z załącznikami można wydrukować i w wersji papierowej złożyć w urzędzie skarbowym bądź też wysłać je drogą elektroniczną. Podatnik, decydując się na wysyłkę online, w ciągu kilku sekund może przesłać deklarację do urzędu bez wychodzenia z domu i stania w kolejkach. Jako potwierdzenie wysyłki wystawiane jest UPO – czy Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Deklaracja sporządzona w programie PIT Projekt ma taką samą ważność co wypełniony pit przez organ podatkowy w usłudze Twój e-pit.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?

Przeczytaj również

Program do PIT

instalator .exe dla Windows
Wersja 5.0 / Rozmiar ok. 4MB
wypełnij online

Uruchom w przeglądarce na tablecie
IE, Chrome, FF, Safari