BAZA WIEDZY

Kategoria:
Twój e-Pit
Wybrany artykuł

Usługa Twój e-PIT

Ministerstwo Finansów oraz Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) od dawna zapowiadała wprowadzenie nowej usługi Twój e-PIT – systemu rozliczeń podatkowych PIT dedykowanemu podatnikom. Od 15 lutego będziemy mogli sprawdzić jej działanie w praktyce. Czym jest Twój e-pit i jak z niego korzystać? Jakie konsekwencje niesie dla przeciętnego obywatela?

Co to jest Twój e-pit?

Twój epit to nowa usługa Ministerstwa Finansów dostępna dla podatników, na których ciąży obowiązek składania zeznania podatkowego do organu skarbowego o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Usługa Twój e pit ma za zadanie maksymalnie uprościć czynności wykonywane przez podatnika w zakresie rozliczeń podatkowych według filozofii 3xP, czyli prostych, przejrzystych i przyjaznych podatków. Głównym założeniem usługi twój epit jest automatyczne przygotowanie przez system rocznych zeznań podatkowych. Gotowa deklaracja będzie dostępna po zalogowaniu w serwisie podatki.gov.pl. PIT zostanie wypełniony na podstawie danych zawartych w PIT-11, PIT-40A/11A i PIT-8C (jednego lub kilku) przesłanych przez płatników oraz informacji z ubiegłorocznego zeznania podatkowego. Płatnik od 1 stycznia 2021 roku został zobowiązanych do przesyłania informacji podatkowych (PIT-11, PIT-40A/11A i PIT-8C, PIT-R) w terminie do końca miesiąca stycznia. W celu usprawnienia przepływu danych informacje przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną.

Kto może skorzystać z usługi Twój e-pit?

Usługa twój e-pit nie jest dostępna dla wszystkich podatników. W 2021 roku dotyczyć będzie osób, które rozliczają się na formularzach PIT-37 oraz PIT-38. Na próżno będziemy szukać gotowej deklaracji PIT-36, PIT-36L czy PIT-28. Te zeznania musimy sporządzić sami. Co prawda trwają pracę nad rozszerzeniem katalogu pitów rozliczanych w ramach usługi twój epit, ale na razie nie jest znany ostateczny termin zakończenia prac. Prognozuje się, że nastąpi to w 2021 roku.

Korzystanie z gotowanego pita udostępnionego przez urząd skarbowy nie jest obowiązkowe. Podatnik nie musi czekać aż do 15 lutego, może wcześniej rozliczyć się samodzielnie. Trzeba pamiętać o zachowaniu terminu. Zeznanie musi wpłynąć do organu skarbowego do 30 kwietnia, w przeciwnym razie urząd skarbowy zatwierdzi zeznanie automatycznie przygotowane w systemie twój e-pit.

W celu samodzielnego sporządzenia deklaracji podatkowej polecamy skorzystać z programu dedykowanego do rozliczeń rocznych – PIT Projekt. Dzięki niemu można rozliczyć się z fiskusem bez wychodzenia z domu, w szybki i bezpieczny sposób. Program zawiera komplet deklaracji wraz z potrzebnymi załącznikami. Bez problemu rozliczymy PIT 36 czy PIT 28. Dostępna jest zarówno wersja instalacyjna, jak i online. Podatnik może wysłać deklarację drogą elektroniczną, otrzymuje wówczas Urzędowe Poświadczenie Odbioru, informujące o pozytywnej weryfikacji przesłania PIT przez Internet lub też osobiście złożyć wydrukowane zeznanie w urzędzie skarbowym.

Czy Twój epit jest płatny?

Sporządzenie i udostępnienie zeznania jest całkowicie bezpłatne. Podatnik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tego tytułu. Pit udostępniany jest z automatu, z inicjatywy samego organu skarbowego, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków typu PIT-WZ. Zapoznanie się z pitem nie jest jednak możliwe bez dostępu do komputera oraz łącza internetowego.

Czy w Twój e pit można rozliczyć się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci?

Organ skarbowy udostępnia pit, który z automatu jest rozliczany w sposób indywidualny. Jeśli podatnik nie rozlicza się indywidualnie, może zmodyfikować swój e-pit, uzupełniając wymagane dane. Dopuszczalne jest zarówno rozliczenie wspólnie z małżonkiem, jak i jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Konieczna jest tylko edycja pita.

Czy twój e-pit uwzględnia ulgi podatkowe?

Pit od KAS jest przygotowywany na podstawie danych z ubiegłorocznych zeznań podatkowych i przesłanych informacji przez płatnika. Ulga na dzieci jest uwzględniana tylko w sytuacji gdy, taka informacja została określona w zeszłorocznej deklaracji. Podatnik po zalogowaniu do serwisu podatki.gov.pl może edytować informacje o ulgach na dzieci. Może zarówno zmienić dane ulgi na dzieci, jak i też dodać samą ulgę.

Usługa twój e-pit z automatu nie uwzględnia też ulg, które są uzależnione od posiadania przez organ stosownych informacji na temat poniesionych wydatków będących podstawą rozliczenia. Podatnik musi je dodać we własnym zakresie. Dotyczy to w szczególności wydatków na cele rehabilitacyjne, odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa czy kultu religijnego. Jeśli mamy prawo do korzystania z ulg internetowej czy wpłat na IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego).

Czy Twój e-pit pozwala na przekazanie 1,5% OPP?

Podatnicy od kilku lat mają możliwość przekazania 1,5% podatku na rzecz dowolnie wybranej Organizacjom Pożytku Publicznego. Mogą również wskazać konkretny cel, na który zostanie przekazany 1,5% podatku. Ten gest nic nie kosztuje, a może pomóc najbardziej potrzebującym. Te pieniądze i tak nie zostaną zwrócone podatnikowi, a jeśli nie zostaną przekazane jakiejś OPP w postaci 1,5%, to rząd podejmie decyzję jak rozdysponować te środki. Przekazując 1,5% podatku, podatnik samodzielnie decyduje komu go przekaże. Organ skarbowy nie ma prawa ingerować w tą decyzję. W Twój e-pit zostanie z automatu wpisana OPP, której w zeszłym roku przekazaliśmy swój 1,5%. Jeśli jest to nasza pierwsza deklaracja, to warto ją edytować i wskazać OPP do której trafi nasz 1,5%. Możemy też zmienić wybraną wcześniej OPP, edytując dane w udostępnionym nam pit.

Gdzie jest dostępny Twój e-pit?

Gotowe zeznanie podatkowe jest dostępne po zalogowaniu w serwisie podatki.gov.pl. W celu otrzymania dostępu do rozliczenia należy uwierzytelnić logowanie. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy, wprowadzić dane autoryzacyjne tj. PESEL bądź też NIP czy datę urodzenia, kwotę przychodu z ubiegłorocznej deklaracji podatkowej oraz kwotę przychodu z jednej z informacji otrzymanej od pracodawcy z rok, który jest rozliczany. Drugi sposób to logowanie do systemu z użyciem profilu zaufanego. Skorzystanie z tej opcji wymaga założenia profilu zaufanego. Warto to zrobić, aby móc załatwiać sprawy urzędowe online, zwłaszcza teraz, gdyż rząd udostępnia coraz to nowe usługi w ramach cyfryzacji administracji.

Co zrobić z deklaracją Twój e-pit?

Po uwierzytelnieniu się w serwisie podatnik powinien sprawdzić swoje dane w udostępnionym mu pit. Jeśli wszystko się zgadza, może zaakceptować zeznanie, wysyłając je do bazy. Otrzyma wówczas Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Może też edytować deklarację, w przypadku, gdy chce np. zmienić sposób rozliczenia na wspólnie z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dzieci; dodać ulgę lub zmienić dane ulgi, wskazać bądź zmienić OPP, dla której przekaże swój 1,5%. Po skończonej edycji podatnik musi wysłać pit do bazy, aby organ skarbowy mógł uwzględnić wprowadzone dane. W przypadku, gdy podatnik nie zgadza się z zaproponowanym rozliczeniem w serwisie, może odrzucić przygotowany pit i wypełnić go ponownie samodzielnie. Może to zrobić korzystając z usługi Twój e-PIT, albo przy użyciu programu do rozliczania zeznań podatkowych tj. np. PIT Projekt.

Program PIT Projekt pozwala na rozliczenie zeznania podatkowego w sposób łatwy i przystępny. Dostępny jest kreator – PIT Asystent, który krok po kroku poprowadzi podatnika przez cały proces rozliczenia. Wystarczy tylko udzielać odpowiedzi na zadawane pytania w poszczególnych etapach tworzenia deklaracji. PIT Projekt umożliwia odliczenie ulg (ulgi na dzieci, ulgi internetowej, wydatków na cele rehabilitacyjne itp.) Automatycznie dokonuje wszystkich obliczeń, przenosząc je do poszczególnych pól formularza. Dostępny jest dwój wersjach: instalacyjnej oraz online. W końcowym etapie wypełniania deklaracji pozwala na elektroniczne złożenie zeznania. O pozytywnej wysyłce informuje nas określony status oraz Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Co więcej, PIT Projekt pozwala na sporządzenie korekty wysłanego już zeznania. Twój e-pi nie jest już brany pod uwagę, gdy wyślemy roczną deklarację za pomocą programu PIT Projekt czy innego programu do rozliczeń.

Kto bierze odpowiedzialność za błędy w Twój e-pit?

Organ podatkowy sporządza deklaracje na podstawie danych przesłanych przez płatników składek oraz informacji z zeszłorocznych zeznań podatkowych. Podatnik nie będzie odpowiadał za błędy, które powstaną z winy organu podatkowego. Błędy mogą powstać, chociażby w przypadku, gdy system niewłaściwie pobierze dane z przesłanych informacji od płatników lub w sytuacji, gdy zawini sam serwer. Podatnik również nie będzie ponosił winy za błędy, które powstaną na skutek niewłaściwych wyliczeń przez płatnika. Mimo to w takiej sytuacji to podatnik będzie musiał złożyć korektę zeznania.

Podatnik ma możliwość edytowania udostępnionego pita w usłudze Twój e-pit. Jeżeli np. nie dopisze dodatkowych źródeł przychodów czy zastosuje ulgi i odliczeń, do których nie ma prawa, wówczas za te błędy może być pociągnięty do odpowiedzialności. Warto więc korzystając z usługi Twój e-PIT zachować szczególną ostrożność i dokładnie sprawdzić udostępniony pit. Jego edycja w systemie musi być przemyślana i poparta rzeczywistymi uprawnieniami. W razie wątpliwości polecamy skorzystanie z programu PIT Projekt, który zawiera pomoc tekstową, wyjaśniającą dane zagadnienie prawne, na poszczególnych etapach wypełniania zeznania podatkowego. W przypadku dużej niezgodności danych zawsze można odrzucić udostępniony Twój e-pit i na spokojnie rozliczyć go w programie PIT Projekt. Musimy pamiętać jednak o zachowaniu terminu. Nowe zeznanie musi wpłynąć do 30 kwietnia.

Co się stanie, gdy nie zrobimy nic z Twój e pit?

Brak jakiegokolwiek działania ze strony podatnika nie wpływa na ważność sporządzonej przez urząd skarbowy deklaracji. Jeśli do bazy nie wpłynie deklaracja rozliczona w innej formie, wówczas po 30 kwietnia rozliczenie podatnika przygotowane przez urząd zostanie uznane za złożone. W praktyce nie ma więc opcji, że podatnik w ogóle nie złoży deklaracji podatkowej.

Artykuły w tej kategorii

Nie tego szukałeś?